Johanna Maria

June 17th, 2009

Katoenplantage Johanna Maria

Opperdistrict Nickerie, lot 218
volgorde der plantages: (van oost naar west)
Inverness – Hamilton – Welgelegen – Moy – Perseverance – Maryshope – Totness – Friendship – Bantaskine – John – Bella drum – Johanna Maria – Groot en klein Novar – Salem – Clyde – Leasowes – Sarah – Burnside

Auteur: Philip Dikland, 2004.

chronologie:

1801 – S.B. Catz (lot no. 217 en 218)

In 1797 – 1802 vonden de grote uitgiftes aan de Saramacca en de zeekust plaats. Lot 217 (Groot Novar) en 218 (Johanna Maria) waren uitgegeven aan S.B. Catz. Het is onbekend of deze de gronden zelf heeft gecultiveerd.

1821 – S. Rickets, J. Hewitt (almanak 1821)

Lot 218 (Johanna Maria) en 219 (Belladron) behoorden beide aan S. Ricketts en J. Hewitt. De gronden waren onbebouwd.

1843 – boedel J. Robertson (almanak 1843)

Johanna Maria (500 akkers, 70 slaven) was het eigendom van de boedel J. Robertson. Directeur op de plantage was W.J. Wilmans, en de administratie was in handen van M. Van Onna.. De boedel Robertson bezat geen andere plantages

1854 – erven J. Robertson en J.M.V. van Onna (v. Sijpesteyn)

De katoenplantage had een slavenmacht van 75 mensen, plus 1 vrije arbeider. De eigenaar was nog steeds de boedel Robertson, samen met J.M.V. van Onna. Gezagvoerder op de plantage was A. Waalwijn junior, en de administratie werd gevoerd door H.G. Roux.

1863 – emancipatie

De emancipatiegegevens van de plantage moeten nog nader worden uitgezocht. Na de emancipatie werden geen hindustaanse of javaanse contractarbeiders geworven.

1889 – R.S. Juda nom. Ux. (almanak 1889)

De plantage was 214 hectare groot, waarvan 38 in cultuur. Cacao en bananen waren de hoofdproducten.

1908 – 1909 – L.S. Juda c.s. ; S.J. Gefferie (almanakken)

A.O. Asman was de gezagvoerder op de plantage. Cacao, bananen en cocosnoten waren de plantageproducten. In 1907 werkten er 6 arbeiders ; het betrof hier dus een kleine landerij. De almanak van 1908 duidt alle plantages in Coronie aan als “gronden”, met de motivatie dat “geen van alle meer de naam plantage waardig zijn”.

2004 – de monumenten

Philip Dikland maakte in 2003 een uitgebreide fotoserie van alle traditionele woningen in Coronie. Het zijn unieke monumentjes, maar geen van alle beschermd, en ze zullen spoedig verdwijnen.


Johanna Maria EBS 72736


Johanna Maria EBS 72744. Een oude waterbak of mogelijk een vacuumpan ?

bronnen:

1 – boeken en artikelen

1.1 – encyclopedie Nederlandsch West-Indie – 1917
p.229 gegevens Coronie

1.2 – Andre Loor
Verbonden, suriname en DSB, 1865-1990 – uitg. DSB, 1990

2 – archief Dienst der Domeinen, Paramaribo

1801 – resolutie no. 217 en 218
Alzoo James Ringle als daartoe versogt door W: Catz voor zijn broeder S: B: Catz zich aan ons bij requeste heeft geaddresseerd en te kennen gegeeven, dat genoemde S: B: Catz inclineerende zijn bestaan in den landbouw te bevorderen vernomen heeft dat er tusschen de rivieren Copename en Correntijn nog diverse landen open en onbegeeven leggen welke door ons geconcedeerd worden waarvan gemelde S: B: Catz wenschte met 1000 akkers te werden begunstigd.
Weshalven hij versogte dat hem mag werden geconcedeerd de perceelen land bekend onder no. En de nodige warrand daarvan verleend.
Zo is ‘t dat wij hebben goedgevonden te vergunnen en concedeeren gelijk wij vergunnen en concedeeren aan S: B: Catz omme in allodialen eigendom op te neemen en erffelijk mogen bezitten de perceelen land geleegen tusschen de rivieren Copename en Correntijn op de generaale schetskaart daarvan zijnde bekend onder no. 217 & 218 ter groote van 1000 akkers met een face van 60 kettingen,
ende zulx onder de navolgende voorwaarden.
Fiat insertio de conditien als bij de warrand van J: Kuvel & J: D: Hoeuft pagina 265.
Aldus gedaan en met ons zegel bekrachtigd alhier aan Paramaribo den 30 september 1801
/ was getekend / J. F. Friderici
/ onderstond / ter ordonnantie van de heer gouverneur
/ en getekend / J: Pringle secretaris
nevens appositie van ‘t zegel van de heer gouverneur in een witte ouwel met een papiere ruijt overdekt
accordeert met sijn origineel
Levij Davids gesw: clercq

Comments are closed.