Nieuws

April 6th, 2010

Coronie 29 maart 2010

Jongere broer ‘Opie’ van districtscommissaris Irene Esajas heeft ex-parlementariër Harold Bendt met de dood bedreigd. Op nog geen meter afstand en met vuurspuwende ogen zei de man dat Bendt zich
moet klaarmaken voor Marius Rust (begraafplaats). Dit gebeurde in een supermarkt te Totness. ‘Ik heb doodsangsten uitgestaan toen hij zo tekeer ging’, zegt Bendt met een trilling in zijn stem. ‘Hij heeft mijn overleden moeder van alle kanten uitgescholden. Ik zei niets. Gelukkig kwam een gepensioneerde politieagent (Bopu, red.) langs die de man kon kalmeren. Ik heb daarna een klacht ingediend bij de politie.’

De politie van Coronie bevestigt de klacht. De agent bevestigt dat het om het broertje van de dc gaat. Volgens de politieman deed Bendt
geen aangifte, maar diende een klacht in. Dit betekent dat de politie niet tot aanhouding overgaat, maar door middel van rede de man tot andere gedachten moet brengen.
Aanleiding van de scheldkanonnade was een artikel in DBS. In datartikel vertelde Bendt dat hij door dc Esajas als een hond is behandeld. Dit, terwijl hij voor de dc een onvergetelijk welkomstfeest organiseerde.

De in aanbouw zijnde dijk van Coronie zal tot Burnside worden verlengd
.
Aanvankelijk zou de dijk 12.4 kilometer lang zijn, maar het stuk tot plantage Burnside was niet beschermd tegen het oprukkende zeewater. Er komt 1.2 kilometer dijk erbij. De 10 miljoen euro die hiervoor en voor de ontwatering van ruim zeventig duizend ha land nodig is, maakte het ministerie van Planning en Ontwikkelingssamenwerking (PLOS) vrij.

De contracten met toezichthouder Sunecon en MNO Vervat, die de dijk bouwt, zijn aangepast en vandaag ondertekend met het ministerie van PLOS. “Coronie wordt hierdoor beschermd tegen het oprukkende zeewater. Door de dijk wordt het verder verzouten van de landbouwgebieden tegen gegaan”, zei minister Ricardo van Ravenswaay bij de ondertekening. De minister voegde eraan toe dat de gebieden die achter de zeedijk vrij komen later gebruikt kunnen worden voor agrarische productie. Het dijk profiel van klei voor het eerste gedeelte staat er al. Nu zal begonnen worden met de aanvoer van 650 duizend ton steen. De uiteindelijke dijk zal het gebied West Moi tot Burnside beschermen.

De minister noemde bij de ondertekening nadrukkelijk dat president Ronald Venetiaan bij het startsein in mei 2008 reeds te kennen gegeven had dat Burnside ook beschermd moest worden. De Coroniaanse samenleving vroeg steeds aandacht voor dit gedeelte. In dit gebied is de zee bijzonder onstuimig en vindt er landafslag plaats. “Tot waar er mensen wonen en menselijke activiteiten zijn, is met de verlenging van de dijk beschermd”, verzekerde Van Ravenswaay. Bij de ondertekening waren ook de twee parlementsleden van Coronie, Frankel Brewster en Remy Tarnadi aanwezig. Zij zijn blij met de verlenging van de dijk.

—————————————————————————————-

ongeval wielzen2Coronie telt in één keer drie verkeersdoden.
Het fatale ongeluk vond gistermiddag , 30 nov 2009,
rond drie uur plaats aan de Johannes Kraagweg. De gebroeders Michael (34) en Milton Wielzen (26)
en een nog niet geïdentificeerde vrouw raakten bekneld in het voertuig,
meldt politiewoordvoerder Humphrey Naarden. Met nog 30 dagen te gaan in 2009 stijgt
de verkeersbarometer ineens naar 105.Volgens informatie van politie Coronie
waren de slachtoffers naar Nickerie om een voertuig te kopen.

De wagen, een tweedehandse, kwam op de terugweg naar het kokosdistrict tegen een Parwaboom langs
de weg tot stilstand.Aan de hand van aangetroffen sporen concludeert de politie dat er
met zeer hoge snelheid moet zijn gereden. De autobestuurder moet daardoor de controle over
het stuur hebben verlorenDe brandweer moest het voertuig opensnijden om bij de slachtoffers te komen

Andere bronnen beweren dat een klapband de oorzaak is van het ongeluk In 2008 lieten 90 personen het leven in het verkeer
Het roekeloos rijgedrag baart de politie ernstige zorgen.
Hoge boetes en zelfs invordering van rijbewijzen bij harder rijden dan toegestane maximumsnelheden
lijken niet te werken. De politie van ressort Centrum komt met strengere maatregelen
om automobilisten te dwingen veilig te rijden. Aan de Ringweg alleen zijn in één maand tijd enkele
honderden autobestuurders op de bon geslingerd.
De politie gaat ervan uit dat als iedereen dieaan het verkeer deelneemt zich aan de regels houdt,
er minder ongelukken en doden zullen zijn

———————————————————————————————
Visrokerijen naar VHP-gebieden

Waarom zegt de NPS niets? Waarom gaan alle visrokerijen naar VHP-gebieden?’

Dit zijn vragen waarmee Harold Bendt, districtsecretaris van

Coronie, zit.Venezuela stortte de vorige maand US$ 1 miljoen op de rekening van

het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Stanley

Raghoebarsing, landbouwminister, maakte daarna bekend dat hij met

dit geld vier visrokerijen bouwt in Nickerie, Saramacca, Wanica en

Commewijne. Deze districten zijn volgens Bendt ‘VHP-gebieden’.

‘Coronie heeft ook een vissector, maar krijgt geen rokerij. De NPS

weet dat Coronie haar bolwerk is en toch doet zij niets. Terwijl de

VHP haar mensen wel tevreden stelt’, aldus Bendt, die

verschrikkelijk teleurgesteld is in parlementariërs van Coronie. Die

hebben niet een keer iets van zich laten horen.

Remie Tarnadi, parlementariër uit Coronie, wacht het juiste moment

af om over deze kwestie te reageren. Voor hij wat zegt, moeten de

motieven van Raghoebarsing duidelijk zijn. Maar nu al weet hij dat

de bewindsman vanuit een politieke bril handelt. Tarnadi zegt dat de

bewindsman geen belang in het district heeft. ‘Zo zie je hoe men

bezig is met eilandjesbeleid. Elk ministerie doet zijn eigen deel.’

Ik heb altijd hierover gesproken. Coronie bezit een enorme potentie

op landbouw-, veeteelt- en visserijgebied’, zegt Frankel Brewster,

parlementariër uit Coronie, onthutst. ‘We kunnen een visrokerij hier

zeker gebruiken. Ik ga natrekken wat er is gebeurd.

——————————————————————————————————————————————–

Onderwijzersakte naar Coronie

04/11/2009

Coronie – Vol goede moed beginnen 35 cursisten aan de avondopleiding onderwijzersakte in het district Coronie. Een nieuwe opleiding voor dat gebied. De officiële lancering van de cursus is morgen, maar het onderwijsproces begint maandag. In het kokosdistrict is een tekort aan gekwalificeerde leerkrachten. Net als andere locaties kampt het ook met zittenblijvers en afgewezen kandidaten. Om dit fenomeen terug te dringen is optrekken van het onderwijsniveau belangrijk, zegt Humphrey Bergraaf. Samen met Wim Dias en Jimmy Chin Chan Sem is hij lid van het ondersteuningsteam van onderwijsdirecteur Ruben Soetosenojo. “Onderwijs moet een roeping zijn, maar de praktijk wijst anders uit”. Er zijn nog te weinig studiemogelijkheden, waardoor mensen kiezen voor dit beroep. En hier moet verandering in komen. Meer voorlichting is daarom gewenst. Naast Paramaribo wordt de onderwijzersakte verzorgd in Brokopondo, Moengo en Albina. Het ondersteuningsteam is ook actief op de scholen in Coronie. Er zijn regelmatig gesprekken met ouders, leerkrachten en leerlingen. Binnenkort trekt het ondersteuningsteam naar Sipaliwini om ook daar het onderwijsniveau op te krikken. De slaagnormen op basisscholen worden nader bekeken. Binnen niet al te lang wordt een concept overhandigd aan de onderwijsdirecteur. Om moderne opvattingen in het hedendaagse onderwijs te bekijken vertoeft Chin Chan Sem in de Verenigde Staten van Amerika.-.

De politieke situatie van de Nationale Partij Suriname (NPS) in Coronie

is thans instabiel

Coronie 25/9/09

De politieke situatie van de Nationale Partij Suriname (NPS) in Coronie

is thans instabiel, weet een welingelichte bron aan DBS te

vertellen. Dit zou komen door het feit dat er twee kampen zijn. Er

is een kamp dat achter Franklin Brewster, de huidige parlementariër

van Coronie, staat en een ander dat achter de Coroniaan Ricardo

Vriesde staat. Dit brengt splitsing en tweedracht met zich mee

binnen de afdeling van de NPS in Coronie. Gezegd wordt dat Brewster

zelf geen Coroniaan is, maar daar als arts te werk was gesteld. Toch

werd hij tijdens de afgelopen verkiezing kandidaat gesteld en

gekozen. De Coronianen vinden dat hij niet naar behoren het belang

van Coronie behartigt. Men zou heel erg teleurgesteld zijn in hem.

Een deel wil Ricardo Vriesde als kandidaat voor het kokosdistrict

plaatsen en een deel wil Brewster behouden.

Volgens de bron is het kamp van Vriesde groter, dan dat van

Brewster. De afdeling van de NPS in Coronie heeft met Vriesde

vergaderd, maar heeft hem niet duidelijk gemaakt welke positie hij

gaat bekleden straks. Hij is wel benaderd om kandidaat te worden,

aangezien Coronie twee verkiesbare plaatsen heeft. De

besluiteloosheid van het hoofdbestuur laat de kandidaten in

onzekerheid, waardoor zij nog niet actief campagne kunnen voeren,

wordt gesteld. Volgens de bron is het meer dan nodig dat de

kandidaten weten waar ze voor staan, nu ze nog maar acht maanden

voor de komende verkiezing hebben te gaan.

Vriesde om reactie gevraagd, zegt dat hij niet degene is die

besluiten neemt, dus de besluiten van de afdeling NPS in Coronie

rustig afwacht. Hij onthield zich van verdere op- en aanmerkingen.

Franklin Brewster kon niet bereikt worden voor commentaar.

Schoolgeld voor vijftig Coroniaanse leerlingen (DWT) 11/09/2009

Vijftig leerlingen van Coronie hoeven in het nieuw schooljaar geen schoolgeld te betalen. De Stichting Surinaamse Vrouwen Bijlmermeer (SVB), de Stichting Landelijke Organisatie Surinaamse Vrouwen (LOSV) en de Vrienden van de Republiek Suriname dragen deze kosten.

Deze drie organisaties houden al geruime tijd inzamelingsacties om de Coroniaanse kinderen niet alleen van schoolgeld te voorzien, maar ook van schoolkleding en leermiddelen.

Volgens Willy Esajas, voorzitter van de SVB en LOSV is met 2.200 euro de financiering van het schoolgeld van de kinderen al veiliggesteld.  De organisaties gaan zondag met een bingodrive in Amsterdam Zuidoost verder met hun fundraising.

De namen van de 50 kansarme kinderen zijn door tussenkomst van de districtscommissaris van Coronie via de respectieve scholen doorgespeeld naar de organisaties. De organisaties willen in totaal 10.000 euro ophalen om de kinderen en hun ouders/ verzorgers in deze financieel bij te staan.-.

Hevige rukwinden in Coronie.

Afgelopen zaterdag omstreeks 16.00 uur , 7 aug. heeft een kortdurende regenbui met hevige rukwinden schade aangericht in Coronie. De woning van mevr. Verwey te Inverness veloor binnen luttele seconden het dak. Deze werd vijftig meter verder op in een weiland gedeponeerd. Minstens een andere woning werd geraakt door een tak van een sterappelboom en ook een aantal kokospalmen moesten het ontgelden.

woning zonder dak dakbedekking in weiland

omgevallen boom

Coronie lijdt verlies door smeltende padie DWT 28/07/2009

Totnes – Coroniaanse rijstboeren hebben het afgelopen seizoen ruim twintig procent van de padie inzaai verloren door wateroverlast. De padielijnen van het Anne van Dijk Rijst Onderzoekcentrum Nickerie (Adron) zouden namelijk niet bestand zijn tegen overtollig water. “De jonge padie ‘smelt’ als het ware”, stelt Johannes Hooplot, secretaris van de Coöperatie van Coronianse Boeren (CCB).

Volgens hem is het bekend dat de huidige Adron-lijnen door de omstandigheden in Coronie, zeker in de eerste twee weken na inzaai, niet bestand zijn tegen overvloedig water, het gevolg van zware regenval. Het probleem zou onder meer worden veroorzaakt door de slecht onderhouden irrigatiekanalen.

Op de overheid, die laksheid wordt verweten, wordt daarom een dringende oproep gedaan om net als in Nickerie en Wageningen alle kanalen op te schonen en ze daarna geregeld te onderhouden. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft onlangs wat kanalen opgeschoond in het district, maar niet volgens de wensen van de boeren. “Vanuit de hoofdweg ziet het er voor de voorbijgangers prachtig uit.

Zij geloven werkelijk dat er eindelijk iets is gebeurd”, zegt Hooplot. Echter blijkt dat het slechts gaat om enkele honderden meters van de kilometerslange lozingen, terwijl de rest gewoon dichtbegroeid is. “Van enige systematiek ten dienste van de padieteelt of een andere daadwerkelijke landbouwactiviteit is bij dit ophaalwerk niets te merken. Daar waar er intensieve teelt plaatsvindt wordt, klaarblijkelijk voor het oog, wat opschoningswerk gedaan, terwijl elders waar geen enkele activiteit is, groots wordt opgeschoond, alsof LVV niet weet wat zij in het district moet doen”, verklaart de CCB-secretaris.

Ook de sluisdeuren worden niet of nauwelijks bediend door het ministerie van Openbare Werken, waardoor het vloedwater vrijelijk naar binnen stroomt en alles dichtslibt. Lozingen onder beheer van dit ministerie zijn ook dichtbegroeid en/of dichtgeslibd. “Door de huidige situatie komen wij evenwel geen stap verder”. De verliezen gaan door en de frustraties voor het niet halen van productiedoelen, ondanks maximale inzet zijn erg groot. “Misschien moeten wij stoppen met de productie en onze regering haar zin geven”, aldus Hooplot.-.

Oud-statenlid Vriesde overleden.

Paramaribo – Oud-statenlid van de NPS, Edmund Vriesde, is dinsdag op 85-jarige leeftijd overleden. De uit Coronie afkomstige Vriesde was gedurende twee zittingsperioden vanaf 1974 tot en met 1980 lid van de Staten van Suriname. Ter nagedachtenis van de overleden volksvertegenwoordiger hield De Nationale Assemblee (DNA) gisteren één minuut stilte in acht.

NPS-fractielid Otmar Rodgers zei in een condoleanceboodschap, Vriesde te hebben gekend als een “bevlogen man”. Hij heeft zich als parlementariër constant ingezet voor het district Coronie. Onder meer heeft hij een probleem met de infrastructuur in het district helpen oplossen zonder dat “van overheidswege speciale maatregelen” getroffen hoefden te worden.

PC’s voor Tata Colin School.

De uit Coronie afkomstige Dennis Maclean heeft wederom bijgedragen dat er een aantal PC’s naar Suriname zijn verscheept t.b.v. de schooljeugd van Coronie.

De Computers zijn ingeklaard en getranspoteerd naar Coronie door Ricardo Vriesde en overhandigd aan twee leerkrachten en scholieren van de school te Soemberedjo.

De school mocht en heeft een bijdrage geleverd aan de inklarings kosten. pccoronieb

In 2007 is er ook al een aantal computers verscheept naar Coronie  mede dankzij Dennis Maclean waarbij alle scholen werden gedoneerd.

 1. Ghanees
  June 25th, 2012 at 11:42 | #1

  De Farizeeër.

  Hij is de provocateur in Suriname. Hij is er niet vies van om de ander te bedreigen met geweld. Hij is er ook niet vies voor om anderen tot geweld aan te zetten. Zowat elke dag maakt hij misbuik van het radiostation SRS, om zijn vieze gal te spuien over de samenleving. Hij heeft geen respect voor gevoelens. De primaat genaamd Limburg is een ongeleide projectiel. Waarschijnlijk weet hij heel veel over zijn broodheren en waarschijnlijk daardoor niet aangepakt. Het wordt tijd dat hij juridisch wordt aangepakt. Geen klachten meer deponeren bij zijn broodheren, maar daadwerkelijk aangifte doen bij de daarvoor bestemde instanties.

 2. Ghanees
  June 26th, 2012 at 11:31 | #2

  Badrisein Sital.

  Kent u hem, Badrisein Sital? Sital maakte deel uit van het regiem in Suriname. Hij was één van de zestien (16) militairen die de macht hadden gegrepen. Tegenwoordig zit de “baardaap” Sital in de handel. Hij doet iets in de rijstsector. Zijn fuctie is:”coördinator van het Rijstorgaan” Wat dat ook moge zijn is mij een raadsel.
  Sital heeft altijd verklaard dat hij niet schuldig is aan de dood/moord op Surinamers in de jaren ’80 van de vorige eeuw. Hij verklaart niet aanwezig te zijn geweest tijdens het moorden. Ik heb nooit zo’n toneelspeler meegemaakt. Sital is een toneelspeler die tijdens zijn spel niet wil horen dat alles nep is.

  Sital is rijk geworden door het systematisch plunderen van de “staatskas” van Suriname. In de jaren ’80 van de vorige eeuw liet hij en zijn makkers de eigen broekzakken vollopen met vreemde valutas. Een economisch delict/georganiseerde diefstal/misdaad, gericht tegen het volk van Suriname. Terwijl de magen van de bevolking knorden, liet Sital zich fêteren door het grootkapitaal.

  Het is tijd dat Badrisein Sital de door hem gestolen eigendommen van de staat Suriname, retouneert aan degenen aan wie het toebehoort. Dat is aan niemand anders dan het volk van Suriname. Een deel daarvan kan gebruikt worden om een goed waterbeleid in Coronie te voeren, zodat er weer “rijst” verbouwd kan worden.

 3. Ghanees
  July 9th, 2012 at 11:00 | #3

  Het tegenbezoek.

  Bouterse is naar zijn vriend en evenknie Teodoro Abango afgereisd. Abango regeert als een god over het land Equatoriaal Guinee. Hij is met veel geweld aan de macht gekomen en nog steeds medogenloos voor het volk van het afrikaanse land. Waar 99’9% van het volk met minder dan één (1) euro per dag moet doen, laat Abango dure paleizen bouwen door chinezen. De chinezen doen dat graag omdat Equatoriaal Guinee over grote olievoorraden beschikt. Het zal de chinezen een worst zijn als de olie roodgekleurd is door afrikaans bloed.

  Abango zoekt naar vrienden buiten de beschaafde landen om. Hij weet dat Suriname een beschaafd land is. Aan de andere kant, heeft Suriname geen beschaafde president. Dus hebben beide presidenten dezelfde Curriculum Vitae. Obango stelt geen vragen over mensenrechten. Bouterse kan het evenmin schelen. Mensenrechten is voor beiden een vluchtig goed.

  Kinderen van dictators worden ook aangetrokken door de macht. Zie de zoon van Bouterse die zich schuldig heeft gemaakt aan wapenhandel. De zoon van Abango is ook betrokken bij wapenhandel en het “witwassen” van miljoenen dollars. De miljoenen zijn afkomstig van de drugshandel. Equatoriaal Guinee is een door-voerland van drugs naar West Europa. De famile van Abango heeft de monopolie. Zijn zoon wordt door de Franse autoriteiten gezien als the godfather. In Frankrijk loopt er een onderzoek tegen hem.

  Wat zal Bouterse gedacht hebben aan boord van het privevliegtuig van zijn vriend en evenknie? Zou hij gedacht hebben: “Ik wil ook een vliegtuig”. Een president kan nooit beschikken over een vliegtuig. Hij mag wel gebruik maken van het regerings-vliegtuig. Zou Bouterse zich afgevraagd hebben of de motoren van het vliegtuig op kerosie draaien of op het bloed van de miljoenen arme Equatoriaal Guineers?

  Voor beide presidenten geldt het volgende: “HOMO PROPONIT, SED DEUS DISPONIT.

 4. rosita
  July 22nd, 2012 at 23:25 | #4

  Ik zij eens tegen een collega van mij na weer een ellenlange discussie over de politieke machthebbers overal ter wereld, die denken dat zij God zijn op aarde,van in de meeste gevallen hebben wij zelf hun de macht gegeven het volk kiest voor deze mensen die later geen mensen blijken te zijn maar DUIVELS in mensen gedaanten

  En wij als volk trekken geen lering uit niets en om het over Suriname te hebben, ook ik voel de druk van de steeds weer stijgende prijzen van goederen en diensten, de corruptie en vriendjes Politiek maar de meerderheid heeft voor dit systeem gekozen ze zijn het verleden vergeten, een deel geeft duidelijk aan dat we moeten vergeven en vergeten, en als de dag aanbreekt weten ze niet hoe ze moeten rondkomen.

  En deze tendens zie je ook in andere landen,Dictatoriale achtige figuren worden steeds weer groots binnengehaald bij verkiezingen, de mens krijgt vaker genoeg waar ze zelf om hebben gevraagd.

 5. Ghanees
  July 31st, 2012 at 14:25 | #5

  Noodpaspoort.

  Ene “Moen” zit ergens in Nederland in vreemdelingendetentie. Moen is van surinaamse afkomst. Woont zeventien (17) jaar in Nederland. Illegaal wel te verstaan. In al die jaren heeft hij een relatie gehad waaruit één of meerdere kinderen geboren zijn. Een dochter van Moen, ze is dertien (13) jaar oud, heeft een brief geschreven om te voorkomen dat haar vader wordt uitgezet naar Suriname.

  Vader heeft vanuit detentie naar DWT gebeld om zijn zaak wereldkundig te maken. Hij vraagt aan de president van Suriname, om de nederlandse autoriteiten een noodpaspoort te weigeren. Met het noodpaspoort krijgt Moen een enkele reis Suriname. Moen vertelt tijdens zijn betoog niet dat hij door de nederlandse overheid “ongewenst verklaard”is.

  Moen heeft zich in de loop der jaren schuldig gemaakt aan verschillende misdrijven. In mei 2012 is hij uit de gevangenis ontslagen. Hij is daarna meteen weer staande gehouden op grond van de Vreemdelingewet. Met andere woorden:”Moen verblijft niet rechtmatig in Nederland”. Moen kan ook niet deelnemen aan het arbeidsproces omdat hij niet kan aantonen dat hij rechtmatig in Nederland verblijft. Wat overblijft is criminaliteit. En als je niet rechtmatig in Nederland verblijft en daarnaast schuldig maakt aan criminaliteit, word je onherroepelijk tot persona non grata gebombardeerd.

  Het is zuur voor Moen. Voor zijn kinderen is het nog erger. Maar waarschijnlijk heeft papa Moen niet aan de toekomst van de kinderen gedacht toen hij zich bezig hield met criminaliteit. Nu hij ongewenst is verklaard mag hij de eerst komende tien (10) jaar Nederland niet aandoen. Dat Moen nu om clementie roept is niet meer van belang. Hij is niet het kind van de rekening, maar wel zijn eigen kinderen.

 6. Ghanees
  August 6th, 2012 at 14:48 | #6

  Boetes,

  De KPS (Korps Politie Suriname), krijgt een nieuwe korpschef. Van hem wordt verlangt dat de veiligheid in Suriname wordt gewaarborgd. Het gaat niet alleen om de persoonlijke veiligheid, maar ook om alles wat daarmee samenhangt. Het ergst is het verkeer. De opgelegde boetes in het verkeer werken niet afschrikwekkend. Zondaars betalen niet. Er wordt lacherig gedaan. Een vals adres is gauw opgegeven. Het wordt tijd dat de overheid daar iets aan gaat doen.

  Het lijkt mij beter dat de computersystemen van de politie gekoppeld worden met afdeling Bevolking. Bij het uitschrijven van een boete kan de politie direct nagaan of het adres van de betrokkene juist is. Bij het opgeven van een onjuist adres kan de betrokkene in kwestie aangehouden worden.

  Het niet betalen van een boete kan ook leiden tot gijzeling van de persoon in kwestie. Het komt er op neer dat je vrijgelaten wordt na betaling van de openstaande boete. En als de boete echt niet betaald wordt, mag overgegaan worden tot confiscatie van het voertuig van de betrokkene. Ik weet zeker dat het gaat werken.

  Ik moet ook realistisch blijven. Het is niet éénvoudig om computersystemen met elkaar te verbinden. Er is veel geld meegemoeid. Daarnaast zijn er IT’ers nodig in Suriname. Het zijn die deskundigen die het susteem moeten bewaken. Bewaken dat het up to date is en blijft naar alle tevredenheid van alle betrokkenen.

 7. Ghanees
  August 6th, 2012 at 15:31 | #7

  Dieter

  Ik heb in de periode 1974/1975 van de vorige eeuw gewerkt in Wageningen (Suriname). Ik werke aan de bouw van een electriciteits-centrale. Er waren vier (4)duitsers bij het project betrokken. Ongeveer drie (3) weken geleden heb ik één vann hen, Dieter opgezocht in Duitsland. Hij woont in een dorp nabij Bad Arolsen (deelstaat Hessen). Het was fijn om hem weer te zien. Dieter is inmiddels 71 jaar oud. We hebben oude verhalen opgehaald. Zijn collega Günther Adler is begin jaren ’80 overleden.

  Na Suriname is Dieter door zijn werkgever gestuurd naar Ivoorkust. Daar heeft hij ongeveer twee (2) jaar gewoond en gewerkt. Het buitenland heeft hem goed gedaan. Dieter staat open voor andere culturen. Met rescpect praat hij daarover.

  Over Suriname is Dieter nog steeds enthousiast. Zijn ontmoeting met indianen in het Patamaka-gebied is hem goed bijgebleven. Ook het vissen in de Nickerie-rivier was voor hem altijd weer een belevenis. Dieter draagt Suriname een warm hart toe. Dieter is niet meer zo sterk als vroeger. Enige jaren geleden heeft hij een hersenbloeding gekregen. Hij is er goed bovenop gekomen. Hij wandelt dagelijks in de heuvels in en rond Bad Arolsen. Hij moet eens weten wat er van de electriciteits-centrale geworden is. Ik durfde het niet aan hem te vertellen. Dieter het gaat je goed!!!!!!

 8. Ghanees
  August 7th, 2012 at 12:15 | #8

  Hangjongeren en dienstplicht.

  De dienstplicht is achterhaald. Ieder zelfrespecterend land heeft of streeft naar een beroepsleger. Kiezen voor een beroepsleger betekent de juiste man/vrouw op de juiste plaats. Echter in Suriname is men van mening dat de dienstplicht heringevoerd wordt. Hangjongeren met of zonder opleiding mogen opgeroepen worden. Velen zijn van mening dat de dienstplicht helpt bij het opvoeden van die jongeren. Ik ben van mening dat opvoeden thuis gebeurt.

  Suriname heeft gelet op de stabiliteit in de regio, een klein beroepsleger nodig. Een kleine eenheid met speciale bevoegdheden, bestaande uit een vredeshandhavingsmacht, een kustwacht en een militair politie-onderdeel. Daarnaast vrijwilligers die tot hun 55-ste levensjaar opgeroepen kunnen worden. Eén week per jaar oproepen is voldoende. Het beroepsleger blijft dan optimaal fuctioneren door de juiste mensen aan te trekken. Ook is een beroepsleger gemotiveerder dan een dienstplichtigleger.

  Ik kan mij voorstellen dat sommige politieke-partijen het hardst schreeuwen om een dienstplichtigleger. Bij de eerstvolgende verkiezingen kunnen ze er heerlijk mee pochen. Maar vertellen daar nooit bij dat een dienstplichtig militair na achttien (18) maanden letterlijk en figuurlijk op straat gezet wordt. Persoonlijk kies ik voor het Costaricaans model. Costa Rica beschikt in vredestijd niet over een leger. Let wel “In vredestijd”. Mocht Suriname ooit het leger afschaffen dan is Frankrijk het aangewezen land om de verdediging op zich te nemen.

 9. Ghanees
  August 22nd, 2012 at 11:16 | #9

  Kwakoe.

  Afgelopen zondag (20/08/2012) was ik in de binnenstad van Amsterdam. Ik liep op de Brouwersgracht en bewonderde de mooi gerestaureede pakhuizen. Tegenwoordig worden ze niet meer als zodanig gebruikt. Het zijn nu prachtige appartementen. Wil je zo één appartement kopen dan moet je een vette beurs hebben.

  De grachtenpanden zijn gebouwd gedurende de “Goudeneeuw”. Nederland (toen de Zevenprovinciën) was in top. De economie floreerde als nooit tevoren. De voormalige pakhuizen zaten vol specerijen. De VOC (Verenigde Oostindische Compagnie) deed goede zaken. Goede zaken volgens de toen geldende normen. Volgens de normen van toen was “slavenhandel” gerechtvaardigd. Zo ook het onderwerpen en uitmoorden van complete gemeenschappen in Indië (Indonesië). Tot de dag van vandaag is er nooit expliciet spijt betuigd voor de misdaden van toen.

  Ik schrijf dit omdat de gemeenteraad van Amsterdam zich vorige week druk heeft gemaakt over de schenking van 50.000 euro door de surinaamse regering aan het Kwakoefestival. Volgens de raad kwam het geld rechtstreeks uit de zakken van president Bouterse. Onbeschofte opmerkingen (bloedgeld, drugsgeld, crimineelgeld) lieten niet lang op zich wachten.

  Ik wil de heren van de gemeenteraad van Amsterdam herinneren dat de mooie grachtenpanden waarin zij wonen, (inclusief voormalige pakhuizen) gebouwd zijn met bloedgeld. Bloedgeld van de zeven criminelen van de VOC. De gehele “Goudeneeuw” is één van moord, bloed, verderf en racisme. Ik ben geen fan van de huidige president van Suriname, maar blijf met uw handen en verwerpelijke opmerkingen af van Kwakoe en het Kwakoefestival.

Comment pages
1 3 4 5