Nieuws

April 6th, 2010

Coronie 29 maart 2010

Jongere broer ‘Opie’ van districtscommissaris Irene Esajas heeft ex-parlementariër Harold Bendt met de dood bedreigd. Op nog geen meter afstand en met vuurspuwende ogen zei de man dat Bendt zich
moet klaarmaken voor Marius Rust (begraafplaats). Dit gebeurde in een supermarkt te Totness. ‘Ik heb doodsangsten uitgestaan toen hij zo tekeer ging’, zegt Bendt met een trilling in zijn stem. ‘Hij heeft mijn overleden moeder van alle kanten uitgescholden. Ik zei niets. Gelukkig kwam een gepensioneerde politieagent (Bopu, red.) langs die de man kon kalmeren. Ik heb daarna een klacht ingediend bij de politie.’

De politie van Coronie bevestigt de klacht. De agent bevestigt dat het om het broertje van de dc gaat. Volgens de politieman deed Bendt
geen aangifte, maar diende een klacht in. Dit betekent dat de politie niet tot aanhouding overgaat, maar door middel van rede de man tot andere gedachten moet brengen.
Aanleiding van de scheldkanonnade was een artikel in DBS. In datartikel vertelde Bendt dat hij door dc Esajas als een hond is behandeld. Dit, terwijl hij voor de dc een onvergetelijk welkomstfeest organiseerde.

De in aanbouw zijnde dijk van Coronie zal tot Burnside worden verlengd
.
Aanvankelijk zou de dijk 12.4 kilometer lang zijn, maar het stuk tot plantage Burnside was niet beschermd tegen het oprukkende zeewater. Er komt 1.2 kilometer dijk erbij. De 10 miljoen euro die hiervoor en voor de ontwatering van ruim zeventig duizend ha land nodig is, maakte het ministerie van Planning en Ontwikkelingssamenwerking (PLOS) vrij.

De contracten met toezichthouder Sunecon en MNO Vervat, die de dijk bouwt, zijn aangepast en vandaag ondertekend met het ministerie van PLOS. “Coronie wordt hierdoor beschermd tegen het oprukkende zeewater. Door de dijk wordt het verder verzouten van de landbouwgebieden tegen gegaan”, zei minister Ricardo van Ravenswaay bij de ondertekening. De minister voegde eraan toe dat de gebieden die achter de zeedijk vrij komen later gebruikt kunnen worden voor agrarische productie. Het dijk profiel van klei voor het eerste gedeelte staat er al. Nu zal begonnen worden met de aanvoer van 650 duizend ton steen. De uiteindelijke dijk zal het gebied West Moi tot Burnside beschermen.

De minister noemde bij de ondertekening nadrukkelijk dat president Ronald Venetiaan bij het startsein in mei 2008 reeds te kennen gegeven had dat Burnside ook beschermd moest worden. De Coroniaanse samenleving vroeg steeds aandacht voor dit gedeelte. In dit gebied is de zee bijzonder onstuimig en vindt er landafslag plaats. “Tot waar er mensen wonen en menselijke activiteiten zijn, is met de verlenging van de dijk beschermd”, verzekerde Van Ravenswaay. Bij de ondertekening waren ook de twee parlementsleden van Coronie, Frankel Brewster en Remy Tarnadi aanwezig. Zij zijn blij met de verlenging van de dijk.

—————————————————————————————-

ongeval wielzen2Coronie telt in één keer drie verkeersdoden.
Het fatale ongeluk vond gistermiddag , 30 nov 2009,
rond drie uur plaats aan de Johannes Kraagweg. De gebroeders Michael (34) en Milton Wielzen (26)
en een nog niet geïdentificeerde vrouw raakten bekneld in het voertuig,
meldt politiewoordvoerder Humphrey Naarden. Met nog 30 dagen te gaan in 2009 stijgt
de verkeersbarometer ineens naar 105.Volgens informatie van politie Coronie
waren de slachtoffers naar Nickerie om een voertuig te kopen.

De wagen, een tweedehandse, kwam op de terugweg naar het kokosdistrict tegen een Parwaboom langs
de weg tot stilstand.Aan de hand van aangetroffen sporen concludeert de politie dat er
met zeer hoge snelheid moet zijn gereden. De autobestuurder moet daardoor de controle over
het stuur hebben verlorenDe brandweer moest het voertuig opensnijden om bij de slachtoffers te komen

Andere bronnen beweren dat een klapband de oorzaak is van het ongeluk In 2008 lieten 90 personen het leven in het verkeer
Het roekeloos rijgedrag baart de politie ernstige zorgen.
Hoge boetes en zelfs invordering van rijbewijzen bij harder rijden dan toegestane maximumsnelheden
lijken niet te werken. De politie van ressort Centrum komt met strengere maatregelen
om automobilisten te dwingen veilig te rijden. Aan de Ringweg alleen zijn in één maand tijd enkele
honderden autobestuurders op de bon geslingerd.
De politie gaat ervan uit dat als iedereen dieaan het verkeer deelneemt zich aan de regels houdt,
er minder ongelukken en doden zullen zijn

———————————————————————————————
Visrokerijen naar VHP-gebieden

Waarom zegt de NPS niets? Waarom gaan alle visrokerijen naar VHP-gebieden?’

Dit zijn vragen waarmee Harold Bendt, districtsecretaris van

Coronie, zit.Venezuela stortte de vorige maand US$ 1 miljoen op de rekening van

het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Stanley

Raghoebarsing, landbouwminister, maakte daarna bekend dat hij met

dit geld vier visrokerijen bouwt in Nickerie, Saramacca, Wanica en

Commewijne. Deze districten zijn volgens Bendt ‘VHP-gebieden’.

‘Coronie heeft ook een vissector, maar krijgt geen rokerij. De NPS

weet dat Coronie haar bolwerk is en toch doet zij niets. Terwijl de

VHP haar mensen wel tevreden stelt’, aldus Bendt, die

verschrikkelijk teleurgesteld is in parlementariërs van Coronie. Die

hebben niet een keer iets van zich laten horen.

Remie Tarnadi, parlementariër uit Coronie, wacht het juiste moment

af om over deze kwestie te reageren. Voor hij wat zegt, moeten de

motieven van Raghoebarsing duidelijk zijn. Maar nu al weet hij dat

de bewindsman vanuit een politieke bril handelt. Tarnadi zegt dat de

bewindsman geen belang in het district heeft. ‘Zo zie je hoe men

bezig is met eilandjesbeleid. Elk ministerie doet zijn eigen deel.’

Ik heb altijd hierover gesproken. Coronie bezit een enorme potentie

op landbouw-, veeteelt- en visserijgebied’, zegt Frankel Brewster,

parlementariër uit Coronie, onthutst. ‘We kunnen een visrokerij hier

zeker gebruiken. Ik ga natrekken wat er is gebeurd.

——————————————————————————————————————————————–

Onderwijzersakte naar Coronie

04/11/2009

Coronie – Vol goede moed beginnen 35 cursisten aan de avondopleiding onderwijzersakte in het district Coronie. Een nieuwe opleiding voor dat gebied. De officiële lancering van de cursus is morgen, maar het onderwijsproces begint maandag. In het kokosdistrict is een tekort aan gekwalificeerde leerkrachten. Net als andere locaties kampt het ook met zittenblijvers en afgewezen kandidaten. Om dit fenomeen terug te dringen is optrekken van het onderwijsniveau belangrijk, zegt Humphrey Bergraaf. Samen met Wim Dias en Jimmy Chin Chan Sem is hij lid van het ondersteuningsteam van onderwijsdirecteur Ruben Soetosenojo. “Onderwijs moet een roeping zijn, maar de praktijk wijst anders uit”. Er zijn nog te weinig studiemogelijkheden, waardoor mensen kiezen voor dit beroep. En hier moet verandering in komen. Meer voorlichting is daarom gewenst. Naast Paramaribo wordt de onderwijzersakte verzorgd in Brokopondo, Moengo en Albina. Het ondersteuningsteam is ook actief op de scholen in Coronie. Er zijn regelmatig gesprekken met ouders, leerkrachten en leerlingen. Binnenkort trekt het ondersteuningsteam naar Sipaliwini om ook daar het onderwijsniveau op te krikken. De slaagnormen op basisscholen worden nader bekeken. Binnen niet al te lang wordt een concept overhandigd aan de onderwijsdirecteur. Om moderne opvattingen in het hedendaagse onderwijs te bekijken vertoeft Chin Chan Sem in de Verenigde Staten van Amerika.-.

De politieke situatie van de Nationale Partij Suriname (NPS) in Coronie

is thans instabiel

Coronie 25/9/09

De politieke situatie van de Nationale Partij Suriname (NPS) in Coronie

is thans instabiel, weet een welingelichte bron aan DBS te

vertellen. Dit zou komen door het feit dat er twee kampen zijn. Er

is een kamp dat achter Franklin Brewster, de huidige parlementariër

van Coronie, staat en een ander dat achter de Coroniaan Ricardo

Vriesde staat. Dit brengt splitsing en tweedracht met zich mee

binnen de afdeling van de NPS in Coronie. Gezegd wordt dat Brewster

zelf geen Coroniaan is, maar daar als arts te werk was gesteld. Toch

werd hij tijdens de afgelopen verkiezing kandidaat gesteld en

gekozen. De Coronianen vinden dat hij niet naar behoren het belang

van Coronie behartigt. Men zou heel erg teleurgesteld zijn in hem.

Een deel wil Ricardo Vriesde als kandidaat voor het kokosdistrict

plaatsen en een deel wil Brewster behouden.

Volgens de bron is het kamp van Vriesde groter, dan dat van

Brewster. De afdeling van de NPS in Coronie heeft met Vriesde

vergaderd, maar heeft hem niet duidelijk gemaakt welke positie hij

gaat bekleden straks. Hij is wel benaderd om kandidaat te worden,

aangezien Coronie twee verkiesbare plaatsen heeft. De

besluiteloosheid van het hoofdbestuur laat de kandidaten in

onzekerheid, waardoor zij nog niet actief campagne kunnen voeren,

wordt gesteld. Volgens de bron is het meer dan nodig dat de

kandidaten weten waar ze voor staan, nu ze nog maar acht maanden

voor de komende verkiezing hebben te gaan.

Vriesde om reactie gevraagd, zegt dat hij niet degene is die

besluiten neemt, dus de besluiten van de afdeling NPS in Coronie

rustig afwacht. Hij onthield zich van verdere op- en aanmerkingen.

Franklin Brewster kon niet bereikt worden voor commentaar.

Schoolgeld voor vijftig Coroniaanse leerlingen (DWT) 11/09/2009

Vijftig leerlingen van Coronie hoeven in het nieuw schooljaar geen schoolgeld te betalen. De Stichting Surinaamse Vrouwen Bijlmermeer (SVB), de Stichting Landelijke Organisatie Surinaamse Vrouwen (LOSV) en de Vrienden van de Republiek Suriname dragen deze kosten.

Deze drie organisaties houden al geruime tijd inzamelingsacties om de Coroniaanse kinderen niet alleen van schoolgeld te voorzien, maar ook van schoolkleding en leermiddelen.

Volgens Willy Esajas, voorzitter van de SVB en LOSV is met 2.200 euro de financiering van het schoolgeld van de kinderen al veiliggesteld.  De organisaties gaan zondag met een bingodrive in Amsterdam Zuidoost verder met hun fundraising.

De namen van de 50 kansarme kinderen zijn door tussenkomst van de districtscommissaris van Coronie via de respectieve scholen doorgespeeld naar de organisaties. De organisaties willen in totaal 10.000 euro ophalen om de kinderen en hun ouders/ verzorgers in deze financieel bij te staan.-.

Hevige rukwinden in Coronie.

Afgelopen zaterdag omstreeks 16.00 uur , 7 aug. heeft een kortdurende regenbui met hevige rukwinden schade aangericht in Coronie. De woning van mevr. Verwey te Inverness veloor binnen luttele seconden het dak. Deze werd vijftig meter verder op in een weiland gedeponeerd. Minstens een andere woning werd geraakt door een tak van een sterappelboom en ook een aantal kokospalmen moesten het ontgelden.

woning zonder dak dakbedekking in weiland

omgevallen boom

Coronie lijdt verlies door smeltende padie DWT 28/07/2009

Totnes – Coroniaanse rijstboeren hebben het afgelopen seizoen ruim twintig procent van de padie inzaai verloren door wateroverlast. De padielijnen van het Anne van Dijk Rijst Onderzoekcentrum Nickerie (Adron) zouden namelijk niet bestand zijn tegen overtollig water. “De jonge padie ‘smelt’ als het ware”, stelt Johannes Hooplot, secretaris van de Coöperatie van Coronianse Boeren (CCB).

Volgens hem is het bekend dat de huidige Adron-lijnen door de omstandigheden in Coronie, zeker in de eerste twee weken na inzaai, niet bestand zijn tegen overvloedig water, het gevolg van zware regenval. Het probleem zou onder meer worden veroorzaakt door de slecht onderhouden irrigatiekanalen.

Op de overheid, die laksheid wordt verweten, wordt daarom een dringende oproep gedaan om net als in Nickerie en Wageningen alle kanalen op te schonen en ze daarna geregeld te onderhouden. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft onlangs wat kanalen opgeschoond in het district, maar niet volgens de wensen van de boeren. “Vanuit de hoofdweg ziet het er voor de voorbijgangers prachtig uit.

Zij geloven werkelijk dat er eindelijk iets is gebeurd”, zegt Hooplot. Echter blijkt dat het slechts gaat om enkele honderden meters van de kilometerslange lozingen, terwijl de rest gewoon dichtbegroeid is. “Van enige systematiek ten dienste van de padieteelt of een andere daadwerkelijke landbouwactiviteit is bij dit ophaalwerk niets te merken. Daar waar er intensieve teelt plaatsvindt wordt, klaarblijkelijk voor het oog, wat opschoningswerk gedaan, terwijl elders waar geen enkele activiteit is, groots wordt opgeschoond, alsof LVV niet weet wat zij in het district moet doen”, verklaart de CCB-secretaris.

Ook de sluisdeuren worden niet of nauwelijks bediend door het ministerie van Openbare Werken, waardoor het vloedwater vrijelijk naar binnen stroomt en alles dichtslibt. Lozingen onder beheer van dit ministerie zijn ook dichtbegroeid en/of dichtgeslibd. “Door de huidige situatie komen wij evenwel geen stap verder”. De verliezen gaan door en de frustraties voor het niet halen van productiedoelen, ondanks maximale inzet zijn erg groot. “Misschien moeten wij stoppen met de productie en onze regering haar zin geven”, aldus Hooplot.-.

Oud-statenlid Vriesde overleden.

Paramaribo – Oud-statenlid van de NPS, Edmund Vriesde, is dinsdag op 85-jarige leeftijd overleden. De uit Coronie afkomstige Vriesde was gedurende twee zittingsperioden vanaf 1974 tot en met 1980 lid van de Staten van Suriname. Ter nagedachtenis van de overleden volksvertegenwoordiger hield De Nationale Assemblee (DNA) gisteren één minuut stilte in acht.

NPS-fractielid Otmar Rodgers zei in een condoleanceboodschap, Vriesde te hebben gekend als een “bevlogen man”. Hij heeft zich als parlementariër constant ingezet voor het district Coronie. Onder meer heeft hij een probleem met de infrastructuur in het district helpen oplossen zonder dat “van overheidswege speciale maatregelen” getroffen hoefden te worden.

PC’s voor Tata Colin School.

De uit Coronie afkomstige Dennis Maclean heeft wederom bijgedragen dat er een aantal PC’s naar Suriname zijn verscheept t.b.v. de schooljeugd van Coronie.

De Computers zijn ingeklaard en getranspoteerd naar Coronie door Ricardo Vriesde en overhandigd aan twee leerkrachten en scholieren van de school te Soemberedjo.

De school mocht en heeft een bijdrage geleverd aan de inklarings kosten. pccoronieb

In 2007 is er ook al een aantal computers verscheept naar Coronie  mede dankzij Dennis Maclean waarbij alle scholen werden gedoneerd.

 1. Kwame
  September 28th, 2009 at 15:50 | #1

  Coronie verdroogt:

  In mijn jeugd in Coronie was er altijd water. Het zoetwater-kanaal voorzag de landbouwers van water. Het voomalig zwembad werd ook gevuld met water uit het kanaal. Enkele jaren geleden bemerkte ik dat het ontzettend droog is in Coronie. Ik ben van mening dat het door de dam komt dat indertijd gebouwd is. De dam is gebouwd ten zuiden van Coronie. De dam houdt het water tegen waardoor de natuur in Coronie zwaar te lijden heeft. Waar zijn de zwampen gebleven. Door de aanhoudende droogte verdwijnen heel veel dieren en planten soorten.

  Het niet onderhouden van de hoofdsluis in Coronie speelt ook een grote rol. Het zoute water stroomt vrijerlijk het zoetwater-kanaal in. Ik stel voor de sluis te herstellen. De dam in het zuiden moet weg of duikers plaatsen om het water weer te doen stromen. Als het water terug komt, komen de dieren en de vele zeldzame planten terug. Het wordt tijd om het tij te keren. Zo niet, dan is het gedaan met de mooie natuur in onze geliefde Coronie.

 2. Okke ten Hove
  December 3rd, 2009 at 01:45 | #2

  Sinds enige weken verscheen het boek: Surinaamse Emancipatie 1863: Coronie Rozenburg publishers Amsterdam

 3. Mahinder,Kalpoe
  December 13th, 2009 at 18:47 | #3

  December 13 2oo9

  Coronianen moeten met strenge eissen komen en de eissen moeten voldaan worden door deze regering.Het is altijd zo kort voor de verkiezing komen de mensen met mooie praatjes in het prachtige Coronie alleen maar voor de stemmen en na de verkiezing is het over en uit. Coronie mag niet achter blijven met de ontwikkeling er moet heel veel gedaan worden v.b aan Landbouw,wegen, Moderne ziekenhuis,moderne fabriek voor de kokosolie makelijk en heel veel te producuren.Hogere scholen als Natin en Ams in coronie. enz. enz.

 4. Ghanees
  February 11th, 2010 at 23:20 | #4

  Verkiezingen.

  De landelijke verkiezingen staan weer voor de deur. Voorzover ik mij kan herinneren wordt Coronie overspoeld door politici. Wat zij te melden hebben is “holle retoriek” Veel beloven en niets doen. Na de verkiezingen zijn de heren en dames politici nergens meer te bekennen. Degenen die gekozen zijn om Coronie te vertegenwoordigen in het parltement, laten zich veelvuldig niet horen. Het is te triest voor woorden.

  Een stemadvies geven is uit den boze. Het kan en mag niet. Aan de andere kant roep ik de Coronianen op om niet te kiezen voor “holle retoriek” Wacht niet op de overheid, maar onderneem zelf actie. Tenslotte heeft een ieder de eigen toekomst in de hand. De overheid kan een ieder niet voeden. De burger mag dat ook niet verwachten van de overheid. Ik heb het gevoel dat wij Coronianen te veel verwachten van de overheid. We roepen al heel gauw dat de overheid niets doet.

  Ik vroeg laatst aan een Coroniaan op wie hij/zij zou stemmen en waarom. Hij noemde een naam en een reden. De naam is niet belangrijk. Maar als reden gaf hij op: “Bika mi lobi a mang” Holle retoriek dus.

 5. Ghanees
  February 11th, 2010 at 23:23 | #5

  Ghanees :Verkiezingen.
  De landelijke verkiezingen staan weer voor de deur. Voorzover ik mij kan herinneren wordt Coronie overspoeld door politici. Wat zij te melden hebben is “holle retoriek” Veel beloven en niets doen. Na de verkiezingen zijn de heren en dames politici nergens meer te bekennen. Degenen die gekozen zijn om Coronie te vertegenwoordigen in het parlement, laten zich veelvuldig niet horen. Het is te triest voor woorden.
  Een stemadvies geven is uit den boze. Het kan en mag niet. Aan de andere kant roep ik de Coronianen op om niet te kiezen voor “holle retoriek” Wacht niet op de overheid, maar onderneem zelf actie. Tenslotte heeft een ieder de eigen toekomst in de hand. De overheid kan een ieder niet voeden. De burger mag dat ook niet verwachten van de overheid. Ik heb het gevoel dat wij Coronianen te veel verwachten van de overheid. We roepen al heel gauw dat de overheid niets doet.
  Ik vroeg laatst aan een Coroniaan op wie hij/zij zou stemmen en waarom. Hij noemde een naam en een reden. De naam is niet belangrijk. Maar als reden gaf hij op: “Bika mi lobi a mang” Holle retoriek dus.

 6. Ghanees
  February 14th, 2010 at 21:16 | #6

  Ik ben twee weken geleden uit Ghana teruggekeerd. Het was mijn vierde bezoek. Het is altijd een feest om daar te zijn. Ghana geeft mij het gevoel dat ik in Suriname ben. Ghana zit in een opwaartse spiraal van economische activiteiten. Voor de kust van Takoradi (Cape Coast) draaien de boortorens op volle toeren. Ghana blijkt meer aardolie te beschikken dan Nigeria. De bouwactiviteiten in de hoofdstad Accra volgen elkaar in rap tempo op.

  Ghana is een stabiel land . Het land is in 1957 onafhankelijk geworden. Oorlogen kent men niet. De vele stammen leven zeer vreedzaam naast elkaar. De onafhankelijkheid heeft men te danken aan Kwame Nkrumah (de eerste president ) Door de stabiliteit trekt het land steeds meer investeerders.

  Ghana is een fijn land om te reizen. Het vervoer naar alle uithoeken van het land is goed geregeld. De prijzen van het busvervoer zijn laag. Het land is ook veilig. De kans dat een toerist beroofd wordt is nihil. Ghanezen zijn vredelievende mensen.

  Er is ook een keerzijde aan het succes. De armoede is alom aanwezig. De welvaart wordt niet op de juiste wijze verdeeld. Miljoenen mensen leven in armoede. Je vraagt jezelf af hoe dat mogelijk is. Kwame Nkrumah was van mening dat ieder Ghanees het recht heeft op een baan en goed onderwijs. In zijn regeerperiode zijn verschillende universiteiten opgericht.

  Vergeleken met Ghana is er geen armoede in Suriname. In Suriname heerst een klaagcultuur. Het geklaag over de regering en zelf niets doen is verheven tot kunst. De Ghanees hoor je niet klagen. Ze werken ontzettend hard en blijven vriendelijk. Ik heb heel veel respect voor de vrouwen. Ze zijn altijd in de weer om iets van het dagelijks leven te maken.

  Voor wat betreft economische activiteiten heeft Ghana een groter potentieel dan Suriname. Aan de andere kant heeft Suriname meer te bieden. Denk bijvoorbeeld aan landbouwproducten. Het toerisme in Ghana neemt toe. In 2009 hebben 1,5 miljoen toeristen Ghana bezocht. Suriname kan jaarlijks meer toeristen trekken dan nu het geval is. Promoot Suriname via CNN en het lukt.

  Ghana en Suriname hebben een relatie. Onze voorouders kwamen er vandaan. Ik hoop dat er een vliegverbinding komt tussen Suriname en Ghana. Het zou fijn zijn wanneer meer Surinamers een bezoek kunnen brengen aan Ghana. Met als hoogtepunt een bezoek aan Elmina Castle.

  Volgende keer: de slaven

 7. Mahinder,Kalpoe
  February 16th, 2010 at 17:51 | #7

  Lieve mensen.

  Coronie staat boven alle districten wat betreft respect voor je medemens.

  Tan boen.

 8. Ghanees
  February 17th, 2010 at 11:06 | #8

  VERKIEZINGEN.

  Vandaag heb ik het volgende gelezen:”Anton Paal rept over de armoede in Coronie” De vraag van mij aan Paal is:”Wat is de oorzaak van de armoede. Is er daadwerkelijk armoede in Coronie. En zo ja, hoe zou je de armoede kunnen bestrijden” Ik ben van mening dat de Coronianen alsmaar zitten re wachten op de overheid. Het is een mentaliteit dat niet te veranderen is. Er is zoveel vruchtbare-grond en toch zijn er maar weinig mensen die daadwerkelijk voedsel produceren. Of bestaat de armoede uit het feit dat de mensen geen luxe goederen hebben!!

  Ik ben van mening dat meneer Paal de Coronianen moet wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid. Maar Paal maakt er een politiek onderwerp van. En daarmee help je niemand.

  Ik hoop dat jaar Coronie aan te doen. Ik ben bereid met meneer Paal in discussie te gaan.

 9. Ghanees
  February 22nd, 2010 at 14:20 | #9

  VERKIEZINGEN.

  Ik kan mij voorstellen dat er niet gereageerd wordt op hetgene dat ik schrijf. De Coronianen zouden best willen, maar niet een ieder beschikt over internet. Je kunt wel naar Telesur om te internetten, maar het kost geld. Veel Coronianen beschikken ook niet over de vaardigheden om met een computer om te gaan. Het internet is juist een middel om wereldwijd te communiceren. Het wordt tijd dat de de politiek dat ook beseft. Het wordt tijd dat kinderen vanaf de lagere school leren om gaan met een computer.Het is heel belangrijk voor hun eigen toekomst. Ik stel voor dat de winnende politieke-partij in Coronie er een speerpunt van maakt. Voor ieder schoolgaand king in Coronie:”Verplichte computerles”

 10. Ghanees
  March 1st, 2010 at 16:34 | #10

  TOERISME IN CORONIE.

  Als je als toerist Coronie aandoet dan slaap je meestal bij je familie. Veel is er niet te huur. Het logeergebouw voldoet naar mijn mening niet meer aan de normen. Mijn voorstel is de ambtswoning van de district-commissaris van Coronie te restaureren. Tijdens de restauratie kan het verbouwd worden tot appartementen. De appartementen kunnen vervolgens verhuurd worden aan toeristen. Wat toeristen willen (ik kan er over meepraten) is een goed/schoon bed en een schone douche/toilet. En denk niet dat ze niet verhuurd zullen worden. Het lukt altijd, maar je moet je er voor inzetten. Er zijn buitenlanders die voor een langere of korte periode in Coronie verblijven. Dus waar letten de Coronianen op. Begin maar………………. Zie Peperpot in het district Commewijne.

 11. Ghanees
  March 16th, 2010 at 13:30 | #11

  Ik ben momenteel in Duitsland. Ik luister naar radio Apintie. Met het oog op de komende verkiezingen, gaat het niet anders dan over politiek. Vanmorgen las ik in één van de surinaamse kranten dat het Nieuw Front haar zetel verliest in Coronie. Ik vraag mij af hoe dat komt. Waar gaat men van uit in Coronie. Hoe komt men tot een bepaald kiesgedrag. Heeft het Front de afgelopen vier jaar te weinig gepresteerd? Wordt de kiezer door een andere partij een “vette worst” voorgehouden? wel Bedenk wel dat niet alles wat blinkt is goud. Heel veel is ordinaire “bling bling”

  Ach, zoveel aandacht voor Coronie is maar voor het “even” Nadien gaat een ieder zijns weg. En over 4 jaar begint het circus wederom. Wat een feest!!!!!

 12. Ghanees
  March 19th, 2010 at 20:10 | #12

  SUBLIEME ONTVANGST
  ——————
  Harold Bendt is verbolgen. Dat verklaart hij in dagblad Suriname. De DC van Coronie heeft hem als een hond behandeld. Maar waarom zou de DC dat gedaan hebben. Dat vraag ik mij dus af. Of laat de heer Bendt het achterste van zijn tong niet zien. De DC zwijgt in alle talen. De heer Bendt verklaart: “Bij de komst van de DC in Coronie, had ik voor een sublieme ontvangst gezorgd” Dus is de heer Bendt de volgende mening toegedaan: “Voor wat hoort wat” Nee meneer Bendt, zo werkt het niet. Het “voor wat hoort wat” mentaliteit, werkt corruptie en vriendjes-politiek in de hand. En dat u de heer Vriesde steunt is uw goedrecht. Maar de heer Vriesde kennende, is hij ook niet gevoelig voor “emotioneel incontinente” figuren als u.

 13. Ghanees
  March 31st, 2010 at 12:55 | #13

  BEDREIGING
  ———-
  Volgens een bericht in dagblad Suriname, is Harold Bendt bedreigd door een broer van de DC. De broer van de DC zou gezegd hebben:”Bereid je maar voor op een tocht naar Marius Rust” Maar dan een tocht in een liggende houding tussen zes planken, wel te verstaan. Zo’n uitspraak is te grof voor woorden. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar zulke bewoordingen horen er niet bij. Het blijkt weer hoe kortzichtig sommige figuren zijn. Op één of andere manier beschikken zij niet over het vermogen de juiste woorden (in welke situatie dan ook) te kiezen. Het is aan de heer Bendt om actie te ondernemen tegen zo’n heethoofd. De heer Bendt dient aangifte te doen van bedreiging (artikel 185 Wetboek van Strafrecht: Hij die een ander met enig misdrijf tegen het gericht bedreigd, enz, enz). Jammer genoeg heeft hij gekozen een klacht in te dienen. Het district Coronie wordt te schande gezet door de broer van de DC. Het is aan de DC om publiekelijk afstand te nemen van zulks a-sociaal gedrag. Daarmee toont de DC aan dat haar broer niet boven de wet staat.

 14. Ghanees
  April 4th, 2010 at 14:02 | #14

  De DC versus de Coronianen
  ————————–

  De DC van Coronie begint zich meer te ontpoppen als een dictator. Ze schijnt de mentaliteit van respectloos gedrag goed onder de knie te hebben. De DC heeft zich tegenover de heer Marius Lamsberg, respectloos gedragen. Ze heeft de heer Lamsberg diep beledigd. Ze weet dat de heer Lamsberg een niet omstreden persoon is. Zij kan op een niet omstreden gedrag geen beroep doen. De DC gedraagt zich meer als een straatmeid. Wie volgens haar visie niet aan haar kant staat, scheldt ze uit. Een spreekwoord zegt:”Als niets iets is geworden dan kent hij/zij zichzelfe niet meer” Dat is wat de DC van Coronie overkomen is:”Van straatmeid tot DC” Het wordt tijd dat ze haar biezen pakt. De leiding van haar partij, dient haar met onmiddellijk ingang de laan uit te sturen. Want het opnemen tegen Marius Lamsberg is politiek zelfmoord. Dat zal haar partij wel merken bij de komende verkiezingen. LEVE CORONIE.

 15. Stanvaste
  April 6th, 2010 at 19:03 | #15

  Hey Ghanees,

  Hoe staat het in Coronie met de schelp afgraving? Er word hier en daar
  op mensen hun terreinen schelpzand gestolen,Ik hoor mensen klagen hierover
  maar er word niks aan gedaan, is een kleine gemeenschap ons kent ons daar dus veronderstel
  dat de daders makkelijk en snel opgepakt zouden kunnen worden, maar nee hoor dat gebeurt niet.
  De burger moeder (onze DC ) en de politie onze beste kameraad doen er niks aan dit
  probleem op te lossen.

  groet
  Stanvaste

 16. Ghanees
  April 9th, 2010 at 08:19 | #16

  Stanvaste,

  Het probleem in Coronie is de “ons kent ons” mentaliteit. Als je als een beroep uitoefent als DC of politie, moet je afstand bewaren. D.w.z dat je privé en zakelijk sterk gescheiden moet houden. En dat is niet mogelijk bij gezagsdragers in Coronie. Voor hen geldt: “Voor wat hoort wat” De DC en andere gezagsdragers in Coronie, weten donders goed wie zich schuldig maken aan diefstal van schelpzand. Maar ze sluiten de ogen. Waaschijnlijk omdat zij er ook politiek danwel financieel beter van worden.

 17. Stanvaste
  April 9th, 2010 at 13:52 | #17

  Ghanees,

  Thank you, heel goed gezegd.De ons kent ons mentaliteit,kunnen we daar niet meer veranderen.
  Ik had echt veel meer verwacht van de DC, toen ze er pas wat had ze heel wat goeie voornemens
  maar die zijn allemaal naar de maan zo te zien. Er zijn enkele politie agenten daar die misbruik maken
  van hun ambtelijke macht en ondersteunt worden door de DC omdat net wat je zegt ze waarschijnlijk, ik zou
  met zekerheid kunnen zeggen ze finanancieel of in ruil voor andere middelen er beter van worden, er wordt dan niet meer omgekeken naar het belang van de burger. Als je een probleem hebt en je een beroep doet op de politie, moet je ten eerste heel lang wachten voordat ze aankomen als je niet oppast komen ze helemaal niet, je wordt om het tuintje geleid en als je niet uitkijkt word je aangifte ook niet opgenomen,ze vertellen je een rommel als je niet beter weet en de wetboek of je rechten niet kent. In geval je aangifte wel opgenomen wordt moet je uitkijken voor fouten, dit is een tactiek van hen om de zogenaamde “onbekende” daders vrij rond te laten lopen. Is toch verschrikkelijk. En als je het recht in eigen hand neemt willen ze je wel opsluiten. A no kang jere. Wel ze moeten uitkijken..inplaats dat de DC mogelijkheden bekijkt werkgelegenheid te creeeren e.a probleem gevallen op te lossen, doet ze eve hard mee met de corruptelingen. Triest.. tje..

 18. Stanvaste
  April 9th, 2010 at 14:43 | #18

  Nu kan het volk best in staat zijn te geloven dat zij betrokken was/ is bij de C… Smokkel door haar twee zonen. het schijnt een maffia familie te zijn, want ook de broer zit mensen te bedreigen, die denkt zeker dat hij ook DC is en dezelfde bevoegdheden heeft. Er moet serieus wat gedaan worden. Deze site is nogal onbekend zo te zien,het zou goed gebruikt kunnen worden om de problemen die zich in coronie voor doen te bespreken.Ik wil gebruik maken van de gelegenheid een ieder op te roepen zijn verhaal te vertellen over het ongewenst gedrag en optreden van de DC en politie in coronie, ook de mensen die last hebben van schelp dieven kunnen hier hun verhaal vertellen, er moet hier een halt aan toegeroepen worden.

 19. Ghanees
  April 14th, 2010 at 21:10 | #19

  Wie wordt de nieuwe DC?

  Het wordt tijd dat er een DC zonder politieke-kleur gekozen wordt. Het hebben van een politieke-kleur leidt tot belangen-verstrengeling. Ik stel voor dat er een solicitatie-procedure gevolgd wordt. De meest capabele kandidaat wordt de nieuwe DC. Een man/vrouw die weet wat van hem/haar verwacht wordt. Belangrijk is ook dat de nieuwe DC een fatsoenlijk mens is, niet corrupt en altijd klaar staat om Coronie tot de laatste snik te verdedigen.
  Binnenkort wordt een begin gemaakt met proefboringen naar aardolie in de Coroniezwamp. Heeft de DC goede afspraken gemaakt over werkgelegenheid en over de gevolgen voor het milieu. De Coroniezwamp is zeer kwetsbaar. Bij vervuiling wordt het een ramp. De vis uit de zwamp wordt gegeten. De mens staat aan het eind van de voedselketen en krijgt bij comsumuptie alle gif binnen. Met alle gevolgen van dien. Ook is het water van de Coroniezwamp belangrijk voor de toekomst. Er is steeds meer schaarste aan zoetwater. Water kun je dus goed verkopen aan andere landen. En daar is het zwampwater in zeer Coronie geschikt voor. Dit zijn maar een paar voorbeelden van economisch gewin die plaats kunnen vinden in Coronie. Maar de huidige DC beschikt niet over organisatie-talent. Over welk talent de DC beschikt, is mij nooit duidelijk geworden. Ik hoop het beste voor mijn mede Coronianen. Coronie verdient toch beter!!!!!!!

 20. Ghanees
  April 15th, 2010 at 10:52 | #20

  De lijsttrekkers van de Volks Alliantie

  Eén van de lijsttrekkers is een zeer toegewijde Coroniaan. Cleon Gonsalves Jardin da Ponte. Cleon is een hardwerkende ondernemer. Menigen zullen die mening toegedaan zijn. Hij is voor het ondernemerschap in Coronie. Coronie heeft in zijn visie heel veel te bieden. Als de wil er is kan Coronie uitgroeien tot de graanschuur van Suriname.

  In zijn boodschap aan de kierzers zegt hij het volgende:”Stem met je verstand en niet met je emoties” Ik ben het met hem eens. Emotie is een moment-opname en verdwijnt vrij snel om daarna terug te keren naar de orde van de dag. Een de orde van de dag is de keiharde werkelijkheid.

  Maar daar hebben de kiezers geen boodschap aan. Ze zullen het Cleon kwalijk nemen dat hij de NDP verlaten heeft. Ze zullen het nooit aan Cleon vragen waarom hij overgestapt is. Al heeft Cleon daar een plausibele antwoord op, het zet geen zoden aan de dijk. De kiezers geloven immers in de kandidaat met de grootste “bek” (Het woord “bek”is symbolisch bedoeld) Want de kandidaat met de grootste bek geeft hen te eten tijdens de meetings. Ze houden liever de hand op dan hard werken als Cleon Gonsalves.

  Cleon ik wens je heel veel succes bij de komende verkiezingen. Wie voor jou kiest, kiest voor vooruitgang. Je boodschap is duidelijk. Cleon mijn stem (symbolisch) heb je.

 21. michaelesajas
  April 18th, 2010 at 12:09 | #21

  Ik begrijp die Ghanees niet met zijn taalniveau die niet beter is dan dat van kinderen van een derde klas van een lagere school. Hij vindt Bendt emotioneel incontinent. Terwijl Ghanees dat zelf ook is. Hij heeft het ook over de juiste woorden weten te kiezen, terwijl hij dat zelf ook niet weet te doen. Hij noemt de commissaris een straatmeid en hij wordt emotioneel incontinent als hij het heeft over hoe de commissaris Marius Lamsberg DIEP beledigd heeft. Hij voelt dus mee met die meneer lamsberg.
  Hij zal dus familie of goede vriend van die Marius Lamsberg zijn want anders kan ik die incontinente emotionele uitbarsting tegen de DC niet begrijpen. Het zou ook goed zijn als Ghanees zijn echte naam zou noemen als hij mensen zo durft aan te vallen als een lafbek (dit is ook symbolisch). Je zegt dat je met meneer Paal in discussie wil als je in coronie komt. Hoe moet hij dan weten wie je bent als je jezelf de ene keer Stanvaste noemt en de andere keer Ghanees en geen echte naam hebt. Deze meneer of mevrouw wil dat Coronie zwampwater verkoopt aan het buitenland omdat er watergebrek zou zijn in het buitenland. Je maakt Coronianen alleen maar belachelijk met die onzin. Dan vraagt hij zich nog af waarom de mensen in coronie niet reageren. Wij kunnen nog altijd bij telesur terecht hoor als we op de computer willen, maar we reageren niet op domme dingen.

 22. Stanvaste
  April 21st, 2010 at 20:24 | #22

  Ghanees,

  Ik deel die mening over het kiezen van een DC met je,
  er worden alleen maar politieke spelletjes gespeelt. We zouden mensen als mw.Silos moeten hebben.
  Onafhankelijke mensen op die posten, mensen die inderdaad opkomen voor de belangen van het volk
  en beslissingen nemen in lands belang. wat we nu hebben is precies het tegenover gestelde van wat we willen.

  We zijn een rijk land, en is nu tijd dat we zelf onze grondstoffen gaan exploiteren, als we het alleen niet kunnen bestaat de mogelijkheid expertise van buiten af te halen en of een samenwerking aan te gaan omdat we geen know how hebben. maar we moeten nu overstappen naar 50/50 deals en geen 20/80 of 5/95. We geven onze rijkdommen gratis weg er moet hier een halt aan komen.

  Groet.
  Stanvaste

 23. Ghanees
  May 1st, 2010 at 21:45 | #23

  De pretenties van Ricardo Vriesde
  Het woord pretentie kan een kan postief als negatief uitgelegd worden. In het geval van Ricardo Vriesde mag het positef uitgelegd worden. De politieke uitdagingen van Vriesde zijn duidelijk. Daarnaast sluit hij naar mijn mening de andere partijen niet uit. Hij wil dus in het belang van het district Coronie samenwerken. Compromissen sluiten met anderen om vervolgens het beoogde doel te bereiken. Maar is men daartoe in staat in het ditrict Coronie? De tijd zal het leren. En mocht Vriesde niet gekozen worden dan stel ik voor dat hij voorgedragen wordt voor het ambt van DC.
  Het ambt van DC zou hem ook de mogelijkheid bieden zijn ziel en zaligheid in te zetten voor het district. Vriesde is er voor geknipt. Hem kennende zullen mensen naar hem luisteren. Hij kan mensen verenigen. Voorzover ik weet heeft Vriesde een schoon blazoen. En dat is heel belangrijk in de politiek.
  Ik roep de Coronianen op om met hun gezond verstand te stemmen. De komende jaren zijn zeer cruciaal voor Suriname. Zorg

 24. Ghanees
  May 9th, 2010 at 20:45 | #24

  Doro Doro is Haute Couture.

  Tot mijn grote vreugde lees ik over de mooie kleding gemaakt van Doro Doro. Ja, u leest het goed. Doro Doro. Voor degenen die niet weten wat het is, heb ik de volgende uitleg. Doro Doro is afkomstig van de cocospalm. Het wordt gebruikt om vuur te maken. In mijn jeugd is het ook als zeef gebruikt. Het is heel dun en licht. Maar naar nu blijkt ook goed om er kleding van te vervaardigen.

  Mijn mening is om de Doro Doro verder te ontwikkelen. Er moet een manier gevonden om de brandbaarheid terug te dringen. In de toekomst kan het gebruikt worden voor ééndaags gebruik. Kledingstukken gemaakt van Doro Doro kan vandaag gebruikt worden, en morgen wegwerpen. Eéndaags gebruik komt goed uit bij rugzak-toeristen. Tijdens mijn vakanties in Afrika is het heerlijk om wegwerp-artikelen (handdoeken, zakdoeken, sokken enz, enz) bij me te hebben. Uiteindelijk bestaat mijn bagage uit één enkel rugzak van tien kilo.

  Voor de verdere ontwikeling van de Doro Doro is het noodzakelijk een investeerder te vinden. Er moet onderzoek komen naar de bruikbaarheid en vele mogelijke toepassingen. Wie weet wat er in het verschiet ligt. De cocospalm blijkt meer te zijn dan een palm alleen. Van de week heb ik mij laten vertellen over een hele andere toepassing van de cocospalm. Als echte Coroniaan wordt ik alleen maar blij van!!!

 25. Ghanees
  May 10th, 2010 at 09:04 | #25

  Wie denkt Tony Paal dat hij is

  Ik geef toe dat Tony Paal geen onbekende is in Coronie. Hij is geboren en getogen in Coronie. Hoe hij in de politiek verzeild is geraakt, is mij niet bekend. Voor zijn intrede in de politiek was hij een zeven-even ambtnaar. Hij reed de hele dag op zijn bromfiets rond. Wat hij op politiek-niveau betekent of heeft betekend voor Coronie is nul komma nul. Mooie Tony zit in de politiek voor zijn eigen gewin. Als zijn kostje gekocht is, kan de rest hem geen moer schelen. Tony is dus een egoist. Zoals gebruikelijk houdt hij zich na de verkiezingen schuil in Paramaribo. Want zijn beloften kan hij niet nakomen. Hij kan zelfs geen nota schrijven over de hetgene dat Coronie nodig heeft om vooruit te komen. Nee Tony, blijf maar lekker door modderen. Laat je féteren door de Mega Combinatie. Het kan je niets schelen of de “baas” van de Mega Combinatie een Aap is of Idioot. Als je maar gekozen wordt. Dan is je kostje toch gekocht!!!

 26. Ghanees
  May 16th, 2010 at 21:24 | #26

  Verkiezingen.
  Hoe dichterbij de datum van de verkiezingen komt, hoe buitensporiger de beloften. Als alle beloften een kans van slagen hebben dan laat ik mijn pen in de kast. Maar gezien het feit dat dit niet het geval is, haal ik wederom mijn pen te voorschijn.
  Somohardjo belooft Wageningen een Landbouw Hogeschool. Je kunt een gebouw neerzetten en docenten aanstellen. Maar de vraag is of je alle middelen hebt om aan de slag te gaan. Wat te denken van een hypermodern laboratorium. Een Landbouw Hogeschool kost miljoenen per jaar. Hoe wil je dat financieren. Ik ben zelf geen pessimist. Maar in dit geval is Somohardjo een slecht ingelichte optimist.
  De Morbide Combinatie (lees Mega Combinatie) belooft de voormalige Para Industries uit de dood te doen herrijzen. Ieder gezond verstand weet dat Para Industries nooit rendabel is geweest. Het zal ook nooit rendabel worden. De borden, glazen en ander verfoeilijke goederen die Para Industries produceerde, liggen tegenwoordig op de boden van de Suriname-rivier. De import van die goederen is goedkoper.
  Als het aan Misiekaba ligt dan vertrekken alle buitenlanders uit Suriname. Het zegt iets over Misiekaba. Niets is de heer Misiekaba vreemd. Hij moet eens op bezoek gaan bij zijn vriend Robert MUGABE. Zimbabwe was ooit de graanschuur van zuidelijk Afrika. Tegenwoordig produceert Mugabe een coctail van honger en cholera.
  Een ander vooraanstaand lid van de Morbide Combinatie zegt dat Suriname de grootste voorspoed krijgt onder de bezielende leiding van de NDP. Economisch zal het zo goed gaan dat lieden met veel geld hun vermogen in Suriname zullen veiligstellen. Niet alleen veiligstellen, maar ook investeren. Dit soort retoriek is typisch het spreekwoord: “De huid van de beer verkopen terwijl het dier nog niet geschoten is” Het dier doolt nog vrolijk op Noordpool. Eén ding is zeker: “Investeerders, investeren onder andere alleen in landen met een stabiele regering” Een regering van de Morbide Combintie zal

 27. Ghanees
  May 18th, 2010 at 11:35 | #27

  Verbaal incontinent

  De verkiezings-onderwerpen in de surinaamse-kranten zeggen heel veel over bepaalde personen. De voorzitter van de Morbide Combinatie (lees Mega Combinatie), Desi Bouterse, kraait heel veel onzin uit. Kennelijk is hij niet in staat, een samenhangend onderwerp af te steken. Hij is inderdaad “verbaal incontinent” Zijn kennis over zaken is ook miniem. Maar aangezien hij niet gehinderd wordt door enige kennis van zaken, kraait hij er op los.

  Hij belooft Suriname om te toveren tot een arbeiders-paradijs. De kinderbijslag gaat met 500% omhoog en de AOV met honderden SRD. Wat zal het heerlijk klinken in de oren van zijn gedrogeerde volgelingen. Ze hoeven niet meer te werken, maar rustig afwachten tot eind van de maand. Het geld stroomt vanzelf binnen. Desi lacht zich kapot en de volgelingen hebben dat niet door. Wat een ezel door heeft, hebben de volgelingen nog niet aan den lijve gevoeld. Kennelijk willen ze nog een keer zichzelf aan dezelfde steen stoten. Heerlijk lijkt me dat!!!!

 28. May 25th, 2010 at 03:16 | #28

  hallo ghanees zo te zien ben je een fronter. ik wens je veel succes toe. maar het feit is dat front niet eens 1 zetel krijgt. op bouta kunnen we echt rekenen

 29. May 25th, 2010 at 03:25 | #29

  hij zal in coronie verandering brengen. kijk wat hij voor de coronianen heeft gedaan. een brug gebouwd. die coronianen moeten nu flnk gebruik maken van die brug. ze zijn lui en dat gaat bouta ze afleren. hij gaat ze leren werken. het wordt een district van melk en honing. het coppename gebied wordt in de komende 5 jaren bewoond. hij is een leider en geen lijder

 30. Ghanees
  May 26th, 2010 at 11:51 | #30

  Coronie, Tony Paal en de NDP

  De coronianen hebben bewezen dat je je eigen toekomst niet hoeft te bepalen, maar over laten aan de MARIONET genaamd Tony Paal. Ja mensen, Tony is een marionet van Bouterse. Hij beweert zich weer te gaan inzetten voor het district. Wedden dat hij niets voor elkaar krijgt? Coronie is reeds vergeten.

  De coronianen denken dat Bouterse het dagelijks brood zal bakken en brengen. Nou mensen dat jullie naief zijn blijkt wel uit jullie stemgedrag. Velen van jullie zullen ambtenaren willen worden. Net als Tony. Maar Tony was alleen maar een zeven-even acteur. In zijn hele werkzame leven heeft hij geen biet voor elkaar gekregen. Ja, toch wel wat. Het geld van de belastingbetaler vergokken en naar de hoeren gaan.

  Ik ben er van overtuigd dat de coronianen spijt zullen krijgen van hun stemgedrag. De harde werkelijkheid zal hen geserveerd worden. En de harde werkelijkheid zal een leeg bord zijn. En Tony “de verrader” komt wel aan zijn dagelijks brood. Coronie heeft hij ondertussen verkocht voor dertien (13) ZILVERLINGEN.

 31. Silvy
  May 27th, 2010 at 01:51 | #31

  Beste Ghanees
  Je bent een enkeling, dat blijkt
  Niemand heeft zin om met jou te praten zo
  Neen, Je bent duidelijk geen gesprekspartner
  Er is niets goed/positief dat volgens jou gebeurt.
  Alles en iedereen is NEGATIEF en soms incontinent op allerlei fronten
  Jij bent zoiezo ZELF een Negatief Incontinent Hoopje
  Je bent echt een zielig hoopje/alleen jij bent SUPER!!!!
  DE BESTE STUURLUI STAAN AAN WAL!!!!
  de EERSTE EN LAATSTE KEER DAT IK MET JOU WIL/ZAL COMMUNICEREN/ OP JOU REAGEREN.
  Het is omdat nog niemand dat heeft gedaan!!!!!
  Maar waarom zo AFGEVEN op de mensen (zelfs de inwoners!!!!)die tenminste IETS proberen te betekenen voor ons geliefd district
  je bent echt een drenkeling op deze wijze.

  Succes met je monologen!!!!/ COLUMNS!!!!

 32. Ghanees
  June 2nd, 2010 at 09:08 | #32

  NABRANDER,

  Het was in de jaren ’80 dat de Palu (partij van Tony Paal) Suriname wilde veranderen in en socialistisch paradijs. Volgens de Palu was het socialisme de oplossing voor het politieke-krakeel. De leiders van de Palu hadden wel iets gehoord over het socialisme, maar nooit over gelezen. Lezen was en is nog steeds voor hen een groot probleem. De leiders van de Palu (o.a Tony Paal) hebben nog nimmer een roman gelezen. Ze houden het op de eigen zelf geschreven simpele krantjes. Krantjes waarin het arme volk wordt gewezen op de verworvenheden van ene HUGO CHAVEZ.

  Als er één figuur mislukt is, dan is het wel CHAVEZ. De ongeletterde zelfmade generaal heeft zijn land naar de schroothoop geholpen. Hij ziet kans om een ieder die zijn beleid bekritiseert monddood te maken. Radio en televisie-stations worden gesloten. Buitenlandse bedrijven worden genationaliseerd. De economie van Venezuela is naar de knoppen. Dankzij HUGO CHAVEZ.

  Ik voorzie (ik hoop dat ik het niet aan het recht eind heb)hetzelfde met Suriname. Bouterse als president is een ramp. Regeren laat je over aan personen die dat kunnen. Maar Bouterse kan niet regeren. Hij is daar niet voor geboren. Hij heeft ook niet het talent daarvoor. Net als CHAVEZ zal hij op “subtiele wijze” de samenleving monddood te maken. Tony Paal zal zich als een schoothondje tegenover de “baas” gedragen. Blaffen is hem al afgeleerd. Hij kan alleen maar keffen. Arme Tony. Hij is nog steeds in de veronderstelling dat een belangrijke taak voor hem weggelegd is in de samenleving.

  De coronianen hebben gekozen voor Paal en Tarnadi. Ja, de coronianen staan echt voor paal. Velen hopen ambtenaar te worden. Ze willen net als Tony en Tarnadi zeven-even acteurs worden. Komen vervolgens achter dat hen een dikke worst voorgehouden is. Een dikke wordt gecreeerd door Tony en Tarnadi. Een hap in de worst leert dat het gemaakt is van rottend vlees. Hetzelfde vlees waarmee het socialisme is gemaakt. En daarom het credo: “De dood of het socialisme”

 33. June 2nd, 2010 at 16:09 | #33

  DOSIE DEI (PARA MEETS CORONIE) 6 JUNI A.S. TE SUNCLUB/ROTTERDAM
  Muzikale omlijsting: CORONA, KOROPINA, PASENSI FAMIRI, DRAYSTON EN COMBINATIE xvi
  Vvk: Sunclub, Mukol, Vrouw Annie (Rotterdam)

  Om 17.00 uur zal Drs. Urwin Vyent een lezing houden over de relatie Coronie/Para. Coronianen, Paranen, blijf niet thuis, kom en maak deze dag samen met je districtgenoten tot een oer gezellige Pranasman-dei , want het is jullie dag. Ook de sympathisanten zijn van harte welkom, want hoe je het went of keert beide districten zijn geliefd bij een ieder en staan garant voor gezelligheid. ONE LOVE!!!!

 34. June 2nd, 2010 at 16:10 | #34

  DOSIE DEI (PARA MEETS CORONIE) 6 JUNI A.S. TE SUNCLUB/ROTTERDAM
  Muzikale omlijsting: CORONA, KOROPINA, PASENSI FAMIRI, DRAYSTON EN COMBINATIE xvi
  Vvk: € 12,= Sunclub, Mukol, Vrouw Annie (Rotterdam)
  Eetcafe Rikardo’s, Cafe Monroe (Amsterdam)

  Om 17.00 uur zal Drs. Urwin Vyent een lezing houden over de relatie Coronie/Para. Coronianen, Paranen, blijf niet thuis, kom en maak deze dag samen met je districtgenoten tot een oer gezellige Pranasman-dei , want het is jullie dag. Ook de sympathisanten zijn van harte welkom, want hoe je het went of keert beide districten zijn geliefd bij een ieder en staan garant voor gezelligheid. ONE LOVE!!!!

 35. Ghanees
  June 6th, 2010 at 21:54 | #35

  Coronie en werkgelegenheid.

  Vandaag lees ik in het dagblad Suriname het volgende: “Het speerpunt van de Mega Combinatie is werkgelegenheid in Coronie scheppen” De uitspraak is gedaan door Tony Paal. Ik vind het een mooi streven van Paal, maar de realiteit is anders. Ik vraag mij af wat voor werk Paal in petto heeft. Hij heeft het over de landbouw. Ik stel mij voor dat Coronie genoeg rijst kan produceren. Maar waar laat je dat allemaal. Wordt dat opgekocht door de overheid. Of wordt het geexporteerd?

  Bezint eer gij begint meneer Paal. Het eerste probleem dat u moet aanpakken is het goed reguleren van de afvoer van het water. De dam in het zuiden moet sowieso weg. Het beste om het water af te voeren zijn de afvoerkanalen weer geschikt maken. De kanalen hebben gefunctioneerd, maar niet onderhouden. Het zal er niet van komen. De heren in Paramaribo hebben andere prioriteiten. De coroniaan moet het afleren om op de overheid te wachten. Willen ze in een gespreid bedje liggen en daar niets voor doen? Er is heel veel te doen in Coronie. Je kan er goed je dagelijks brood verdienen. Je moet alleen niet op je luie reet blijven zitten.

 36. Ghanees
  June 8th, 2010 at 12:01 | #36

  Steve Meye,

  Ik wist niet dat u zich zo kon verlagen. U schoffeert en shockeert de surinaamse samlenleving. U had dat nooit mogen doen. Met uw optreden legitimeert u de misdaden van Bouterse en Brunswijk. Stel je voor dat een joodse Rabijn een dienst verzorgt voor nazi-bonsen.

  Wie bent u om de surinaamse tradities af te keuren. Onze tradities (uit onze afrikaanse diaspora) zijn geworteld in de samenleving. Waarschijnlijk heeft u baat bij uw optreden. ZALIG ZIJN ZIJ DIE ARM VAN GEEST ZIJN. Ja, Steve Meye, u bent een leeghoofd. Gaat u zich schamen.

 37. Ghanees
  June 15th, 2010 at 08:45 | #37

  1 miljard-dollar schuld

  Volgens dictator Bouterse heeft Suriname een schuld van 1 miljard dollar. Het is te belachelijk voor woorden. Wat Bouterse inpliceert is duidelijk maken dat hij zijn gedane beloften niet kan waar maken. Maar dat wist hij al voor de verkiezingen. Hij heeft de kiezer een worst voorgehouden. De worst gemaakt van rottend vlees veroorzaakt nu diaree bij de bewonderaars van Bouterse. De aap komt nu uit de mouw.

  Het was mij al duidelijk. Bouterse gaat niet voor het volk van Suriname. Hij gaat voor zichzelf. Zijn eigen hachje redden. Daar doet hij het voor. Wat en viezerik. Ik vraag mij af hoe Tony Paal dit moet uitleggen aan de kiezers in Coronie. Tony heeft ook veel beloofd namens zijn partij de Palu. Tony en zijn trawanten hebben hun ziel en zaligheid verkocht voor een stukje macht. Maar de macht van Tony en zijn trawanten is beperkt. Het is zelfs nihil. Tony en zijn trawanten zijn er mooi ingetrapt. Nu kunnen ze niets meer. Kunnen niets meer ondernemen tegen de “baas”. Het enige dat ze kunnen is totale onderwerping aan de ditator.

  Voor de Coronianen wordt het wederom een hard gelag. Kunnen niet zeggen dat ik hen niet gewaarschuwd heb voor Tony “de charlatan”. Ze hebben 5 jaar de tijd om bij te komen. Of kunnen er wat van maken door zelf initiatieven te nemen. Want wachten op Bouterse, Tony en Tarnadi is verloren tijd.

 38. Ghanees
  June 17th, 2010 at 08:36 | #38

  Felisi en de ontkenning.

  Felisi ontkent dat gesprekken over wie president wordt nog niet besproken is. Het is overduidelijk dat Bouterse die post gaat bekleden. Felisi is niet dapper genoeg openheid van zaken te geven. Hij is nog steeds in de winningmood. De winningmood heeft zijn toch al beperkte verstand nog verder aangetast. Voor de MC is de AC een bastaard-kind. Een kind zonder rechten, maar wel opgezadeld met veel plichten. Met andere woorden: “Doen wat je opgedragen wordt, maar vooral blijven ontkennen”

 39. Ghanees
  June 17th, 2010 at 13:43 | #39

  Het uitvoer-beleid.

  Tijdens de verkiezingen zijn er heel wat toezeggingen gedaan. In Coronie heeft de PALU beloofd van Coronie een agrarisch dorp te maken. Hoera, dacht ik. Maar het tegendeel is waar. En dat valt vies tegen. Het kenbaar maken van een bepaald beleid is tot daaraan toe. Het gaat om het uitvoeren. Om een goed beleid uit te voeren heb je financien nodig. Maar volgens de huidige minister van financien, heeft Suriname 600 miljoen dollar in kas. Het bedrag is bedoeld om de kosten van onder andere de import te dekken. Dus van enige steun van de nog te installeren regering hoeft men niet te rekenen. Het idee of beleid van de PALU, smelt als sneeuw voor de zon.

  Goed, belofte maakt schuld. Wat nu. Het antwoord is zelf initiatief. Om te starten met een eigen initiatief stel ik voor om potentiele ondernemers in Coronie te voorzien van microkredieten. Om daarvoor in aanmerking te komen is een ondernemersplan een must. Tijdens mijn verblijf in Afrika valt het mij op dat steeds meer afrikanen gebruik maken van een microkrediet. Vooral vrouwen zijn er heel goed in. Binnen een paar jaar zijn de vrouwen in staat een eigen inkomen te genereren. Maar de wil van de vrouwen is heel sterk.

  Ik kan mij niet voorstellen dat er geen draagvlak is voor microkredieten. Als stok achter de deur geldt dat de lening terug netaald moet worden. Het gaat niet om grote bedragen. Maar als ik prachtige verhalen op internet lees over Marléne Wijntuin doet dat mij goed. Volgens toeristen die Coronie bezoeken, maakt Marléne het lekkerste eten. Marléne is een voorbeeld van niet praten, maar doen. En als de Coronianen klein willen beginnen en langzaam groeien dan voorspel ik hen een goede toekomst.

 40. Ghanees
  June 20th, 2010 at 19:53 | #40

  De pluimveehouderij

  Op 17 juni j.l. heb ik een stuk geschreven over het verstrekken van microkredieten aan vrouwen in Coronie. Vandaag lees ik in de krant dat een 50-tal coroniaanse vrouwen een aanvang hebben gemaakt met het opzetten van pluimveehouderijen. Ik ben heel er trots op de vrouwen en zeer dankbaar naar de organisaties die het mogelijk maken. Dat is pas ondernemen. Het opzetten en exploiteren van een bedrijf geeft zelfvertrouwen. En dat hebben de vrouwen echt nodig.

  Zelf heb ik geen ervaring met pluimvee. Twee jaar geleden heb ik op eigen initiatief een dag stage gelopen bij een kippenboer in Gelderland. Dan praat je dus over 15.000 kippen. Het bedrijf is compleet geautomatiseerd. Als de dieren het bedrijf binnen komen wordt alles door de computer geregiseerd. Zo’n bedrijf zie ik nog niet opgezet worden in Coronie. En dat hoeft ook niet. Ik zie liever dat de houders dagelijks tussen de kippen vertoeven. Zodoende is men alerter op ziektes en andere zaken.

  Ik adviseer de vrouwen samen te werken. Vooral met de inkoop van het voer voor de kippen. Gezamelijk voer kopen voor de dieren zorgt voor een lagere inkoopsprijs. Ook bij verkoop van de dieren aan handelaren dient men gezamelijk prijsafspraken te maken. Verschillende prijzen leidt immers tot minder inkomen. Je hebt een goed inkomen nodig om verder te investeren. En als je goed investeert blijft het niet bij 50 kippen, maar het groeit gestaag naar meer.

  Ik wens de vrouwen die aan het project deelnemen heel veel succes. Laat je niet van de wijs brengen dat je zaken niet zullen lukken. Als jullie de potentie niet hadden om te slagen, waren jullie voor het project afgwezen. Neem van mij aan dat de beste stuurlui altijd aan wal zitten. Persoonlijk ben ik heel erg trots op jullie.

 41. Ghanees
  June 23rd, 2010 at 10:05 | #41

  Meer of minder salaris.

  Van de week kopte één van de surinaamse-kranten:”Bouterse weigert salaris van 32.000 SRD per maand. Bouterse waarschuwt andere politici dat zij ook minder gaan verdienen” De vraag is of Bouterse en andere politici niet bezig zijn zichzelf en het volk van Suriname voor de gek te houden. Ik denk dat Bouterse het volk in de maling neemt. En mocht dat niet zo zijn dan eis ik dat Bouterse openheid van zaken geeft in de boeken van de overheid. Want inzage betekent dat het volk kan zien hoeveel hij verdient. Het doet mij denken aan het domeingrond dat hij verkocht heeft terwijl hij het in pacht had. Niemand was op de hoogte tot dat het door een andere instantie naar buiten werd gebracht. Dus twijfel ik aan de betrouwbaarheid van Bouterse en cs. Hij doet mij denken aan de socialist die links lult en rechts zijn zakken vult.

  Bouterse zal niet meer openlijk zaken doen. Hij zal dat over laten aan zijn stromannen. De activiteiten tijdens zijn “presidentschap” zullen nooit naar buiten komen. Achteraf zal het volk er achter komen. Het overdragen van het voorzitterschap van de NPD aan een ander, betekent niet dat je de touwtjes niet in handen hebt. Bouterse zal nooit toestaan dat een ander binnen de gelederen zelfstandig besluiten neemt. Hij heeft altijd het laatste woord. Bouterse vertrouwt niemand.

  Alle beloften gedaan tijdens de campagnes staan niet meer overeind. Een ieder kon weten dat hij met dubbele- tong sprak en nog steeds spreekt. Hoe moeten de bloedbroeders “Tony en Tarnadi” dat duidelijk maken aan de mensen in Coronie. De haleluja stemming is verdwenen. En dat konden de Coronianen weten, maar hebben de ogen gesloten of de ander kant opgekeken. Ik wens de Coronianen heel veel succes. CORONIE 4-EVER!!!!!!!!

 42. Ghanees
  June 25th, 2010 at 12:01 | #42

  Wie gaat met wie.

  U vraagt zich af waardoor ik mij laat inspireren om zoveel mogelijk te schrijven op deze site. Eerlijk gezegd inspireer ik mezelf. Een ander kan dat niet bij mij. Het is hetzelfde als je je gelukkig voelt. Dat kan je alleen naar jezelf toe. Pas als je gelukkig bent, kun je een ander gelukkig maken. Ach, ik dwaal wat af. Wat wil ik eingelijk.

  Vandaag gaat het over “Wie gaat met wie” Je kunt je ook afvragen wie aan wie gewaagd is. De politiek op dit moment in Suriname kan geen coalitie aangaan. Ja, en waarom niet? Dames en heren het enige antwoord zijn de ego’s van de voorzitters van de MC en de AC. Beide heren vinden zichzelf te belangrijk. De voorzitter van de MC laat zijn ware aard zien. Het is waar dat hij nienmand naast zich duldt. Hij heeft drie foetoeboi’s die nog enigzins ja en nee knikken. Maar deze heren zijn aan elkaar gewaagd. Ze weten van elkaar feiten die het zonlicht niet kunnen verdragen. Houden elkaar dus in een verschrikkelijke wurpgreep waar een wurgslang er jaloers op zou zijn.

  De voorzitter van de AC is ook niet even gemakkelijk. Zijn “wapenfeiten”zijn menigen bekend. Hij is niet vies van een potje voetbal met als bal het hoofd van zijn tegenstander. Deze man duldt ook geen tegenspraak. Hij zou graag vice (lees “vieze”) president willen worden. Ik denk niet dat hij capabel is voor die taak. Als hij het wordt dan zal de tijd het wel leren. MC en AC samen in een kabinet is of wordt een doodgeboren kindje. De ego’s van beide lieden zitten elkaar in de weg.

  Hoe komt dit bericht over bij de kiezers van beide partijen. Want sommigen zijn goudenbergen beloofd. De één zou een huis krijgen en de ander een baan bij de overheid. U voelt de bui al hangen. Het wordt een drama. Zit je op je huis te wachten, krijg je nog geen hut. Nee mensen, het wordt echt weer sappelen. En je kunt ook niet van lucht leven. Dus is mijn credo: “Van werken is mog nooit iemand dood gegaan”

 43. Ghanees
  June 28th, 2010 at 08:39 | #43

  De politieke situatie in Suriname.

  Over de politieke situatie in Suriname het volgende; We weten met z’n allen dat de MC de meeste zetels heeft behaald. Vervolgens krijgt de MC het mandaat om een regering te vormen. Maar voordat de coalitie-besprekingen goed en wel begonnen zijn, maakt de MC duidelijk dat bepaalde posten onbespreekbaar zijn. Dat is dus geen onderhandelen meer. Het is dicteren. Met andere woorden: “Wij maken uit wat goed voor je is” Ik had geen ander gedrag verwacht van Desi Bouterse. Bij Bouterse zit veel oud zeer en wil zijn “tegenstanders” kleineren. Maar zijn “tegenstanders” zitten ook niet te slapen. Het is tijd voor een “revolutie” binnen de MC, met als voornaamste doel de afzetting van Desi Bouterse als voorzitter. voorzitter. Hij brengt de partij grote schade toe.

 44. Ghanees
  June 28th, 2010 at 14:18 | #44

  Het Korps Politie Suriname.

  Ik kan mij nog herinneren dat een politieman in Suriname een woordenwisseling kreeg met een burger. Het was in de jaren ’70 in Wageningen (Suriname) Het was een discussie van niets. Ik zag en hoorde dat de politieman met geweld dreigde. Hij stopte zijn hand onder zijn hemd om zijn wapen tevoorschijn te halen. Gelukkig liep het allemaal goed af. Ik kon het verbale geweld van de politieman niet bevatten.

  De politie in Suriname staat bekend om haar manier van optreden. Het komt vaak voor dat burgers door politiegeweld in het ziekenhuis belanden. Ik vraag mij af of politieambtenaren in Suriname ooit gehoord hebben van het pro-por-tio-naliteits-beginsel (redelijke verhouding tegenover het te bereiken doel) Met andere woorden: “Als een arrestant de benen neemt, is het niet redelijk vuurwapengeweld te gebruiken om hem/haar in de kraag te vatten” Je weet om wie het gaat en wordt mogelijk binnen de kortste keren weer aangehouden. Enkele maanden geleden is een zwerver door een lid van de Militaire Politie doodgeschoten. Misdaad: “Hij had het op een lopen gezet nadat hij een brood gestolen had” De verhoudingen inzet/doel slaan als een tang op een varken.

  In het district Coronie heb je een politieman genaamd Riedewald. Of hij nog in dienst is, is mij niet bekend. Riedewald is in dienst getreden toen er nog geen diploma vereiste was. Je diende wel losse handjes te hebben en een grote snor. Een snor alla swiebertje. Bekend is dat Riedewald een aantal jaren geleden onredelijk veel geweld gebruikt heeft. Veel geweld heeft hij altijd gebruikt. Het is hem niet vreemd. Heeft een persoon in Coronie naast veel letsel een gebroken arm bezorgd. Er is wel onderzoek gedaan naar zijn gedrag. Jammer genoeg zag ik hem 2 jaar terug lopen zijn apen-pak. Buiten zijn diensttijd liep hij ook met zijn wapen rond. Hij is niet de enige. Veel politieambtenaren in Suriname hebben die zwakte.

  Binnen de opleiding van Surinaamse agenten moet er een mentaliteits-verandering optreden. Geleerd moet worden dat je als politieman voor de burgerij bent en niet tegen. Dat je voornaamste wapen je mond is en niet het vuurwapen. Met het vuurwapen en losse handjes dwing je geen gezag af.

 45. Ghanees
  June 29th, 2010 at 12:22 | #45

  De palmen van Coronie.

  Ik heb op internet foto’s gevonden van het bezoek van Claus en Beatrix aan Suriname. Ook toen hebben ze Coronie aangedaan. De foto’s zijn heel leuk. Op de foto’s kun je de wind horen ruisen door de takken van de cocospalmen. Het geeft een opwindend gevoel.

  Maar is Coronie nog steeds opwindend. Ik heb een dubbel gevoel als ik mezelf die vraag stel. Het opwindende gevoel is namelijk van vroeger. Tegenwoordig liggen de zaken anders. De wereld verandert en Coronie verandert mee. De ambachten die vroeger in Coronie te vinden waren zijn er niet meer. Cocosolie wordt ook niet meer als zodanig geproduceerd. Ik las laast in de krant dat de productie van cocosolie in Nickerie gaat plaatsvinden. Het is de wereld op z’n kop. Met andere woorden: “Je bent zelf bakker, maar je koopt brood bij de concurent”

  Ik roep de Coronianen op om zich te mengen in de discussie over de productie van cocosolie. De olie is bedoeld voor comsumptie. Er is geld mee te verdienen. En als één district het zeggen heeft over de productie van de enige echte “KRONTO-OLIE” dan is het wel Coronie.

 46. Ghanees
  June 29th, 2010 at 12:54 | #46

  Coronie versus obésitas.

  Ongeveer 4 jaar terug sprak ik met een medewerker van het Peace Korps in Suriname. Ze was gestationeerd in Coronie en woonde op de Cocoslaan. Ze was dagelijks te vinden in het ziekenhuis. Ze probeerde zovel mogelijk voorlichting te geven aan de bezoekers van de kliniek. Tegenover mij sprak ze haar bezorgdheid uit over de gezondheid van de Coronianen.

  Ze was van mening dat de meeste Coronianen in de toekomst zullen overlijden aan obésitas en de daaraan gerelateerde aandoeningen. Obésitas is niets anders dan “VETZUCHT”. Door obésitas loopt men meer kans aandoeningen te krijgen als suikerziekte, hart- en vaatzieken en kanker.

  De vrouw die mij dat vertelde moet ik jammer genoeg gelijk geven. De Coronianen zijn te dik. Jonge meisjes/vrouwen puilen uit hun strakke kleding. Waarschijnlijk brengen ze daarmee de mannen in veroering. Ik merk ook dat de mensen in Coronie steeds meer de auto/taxi nemen dan de fiets. Het zal mij niet verbazen als ze het lopen op twee benen, binnen nu en tien jaar niet meer onder de “knie” hebben.

  De Coronianen moeten minder eten en veel meer bewegen. Een dutje tussen de middag is niet erg, maar zorg dat je dagelijks aan beweging doet. Let op dat je niet te veel vet naar binnen werkt. Het vet heeft een vernietigende werking op de aderen. Veel vet zorgt voor het dichtslibben van de aderen, met als gevolg minder zuurstof naar het hart. Minder zuurstof zorgt voor kortsluiting in het hart(hartstilstand). De keus is voor ieder mens heel persoonlijk en éénvoudig:”Een lang en gezond leven of eerder een stil plekje achter de kerk”

 47. Ghanees
  June 30th, 2010 at 13:05 | #47

  147 jaar na dato.

  Het is 147 jaar geleden dat de slavernij is afgeschaft. Wat is het lang geleden zou je denken, maar schijn bedriegt. Het is een verschrikkelijke misdaad dat gegrift blijft in het menselijk brein. De wereld mag niet de andere kant opkijken, maar ééndrachtig opkomen voor degenen die nog in slavernij leven. Er is nog veel slavernij. In landen als China, India en op het Afrikaanse en Zuidamerikaanse continent, is slavernij schering en inslag. En wij met z’n allen houden de slavernij in stand.

  Waarom denkt u dat uw mooie blouse, hemd en andere aanverwante artikelen zo goedkoop zijn? Omdat die goederen gemaakt zijn door kinderhandjes. In de volksmond heet het kinderarbeid. Neemt u van mij aan dat het slavernij is. De kinderhandjes groeien vanzelf en blijven hun hele leven lang slavenarbeid verrichten. En wij maar koketteren met onze mooie spullen.

  Onze voorouders hebben ook onder dwang veel arbeid verricht. Menig land is van die arbeid rijk en groot geworden. Er is een Stichting dat zich bezighoudt met een eventuele “herstel-betaling” door Nederland (kolonisator) aan Suriname. Is het uitgangspunt van de Stichting in alle opzichten redelijk? Ik vind van niet. Ik ben van mening dat de huidige generatie niet verantwoordelijk gesteld mag worden voor de misdaden gepleegd tegen onze voorouders. De huidige generatie Nederlanders bestaat niet louter meer uit blanken, maar is zeer divers. Dus betalen de nakomelingen van de slaven ook mee aan de herstel-betalingen.

  Waar kunnen wij als mensheid naar streven? Ik heb eerder gerefereerd dat de mensheid de huidige slaverij moet uitbannen. Wij, de nakomelingen van de slaven moeten waken dat het leed van toen niet vergeten wordt. We moeten de politiek zover krijgen dat die periode in de geschiedenisboeken opgenomen wordt. Gister heeft mijn dochter afscheid genomen van de basisschool. Ik vraag mij af wat mijn dochter over de geschiedenis van haar voorouders weet. Ze heeft er recht op om het te weten.

 48. Ghanees
  June 30th, 2010 at 13:17 | #48

  OPMERKING.

  Ik (Ghanees) probeer dagelijks een “COLUMN” te schrijven op de site van Coronie.nl. Ik kan mij voorstellen dat er lezers zijn die het al dan niet met mijn eens zijn. Ieder mens is een bepaalde mening toegedaan. Daarom mag u zoveel mogelijk reageren op mijn column. Uw berichten kunt u plaatsen in hetzelfde nieuwsrubriek.

 49. Ghanees
  July 1st, 2010 at 09:21 | #49

  De voorzitter van het parlement.

  Het is de MC (lees Morbide Combinatie) gelukt de positie van parlements-voorzitter te bezetten. Neemt u van mij aan dat het zuur druiven eten wordt in het parlement. De MC is niet van plan samen te werken met andere partijen. De MC is eigendom van Desi Bouterse en hij is niet van plan de macht te delen. De MC is niet in staat goed beleid te voeren zolang hij alle macht naar zich toe trekt. De andere partijgenoten zijn foetoeboi’s.

  Zo ook Tony Paal. Tony was ook naar voren geschoven om gekozen te worden als parlementsvoorzitter. Beste lezers, ik heb u eerder gewaarschuwd voor Tony. Tony is klaar met Coronie. De eerste 5 jaar ziet Coronie hem niet meer. Hij zal zich verstoppen tussen de “pluche” van het parlement. Schaam je dood Tony! Heel veel beloven aan de Coronianen en vervolgens onderduiken. Nee Tony, je bent een charlatan. Je hebt een grote bek. Alles wat jij met je grote bek zegt heeft weinig betekenis. Het wordt tijd dat de Coronianen je ware aard door hebben. Ze zullen merken dat je voor het grote geld gaat en niet voor de belangen van hen.

  Ik hoop dat Tarnadi (partijgenoot van Tony) uit een ander soort hout gesneden is. Tarnadi verblijft in Coronie. Hij loopt niet weg van de problemen. Mogelijk dat hij Tony op zeer subtiele wijze (want Tony is niet slim) de juiste weg kan doen inslaan. Coronie heeft echte voormannen nodig. Voormannen die de Coronianen op de eigen verantwoordelijkheid wijst. Jammer genoeg beschikt Tony niet over die capaciteiten. Tony is een “Zeven-Even” ambtenaar. Zelfs in Novar (plantage waar Tony geboren is) beginnen de mensen spontaan te janken als Tony op het toneel verschijnt. Lieve mensen, je zal er maar toch wonen!!!

 50. Ghanees
  July 4th, 2010 at 21:32 | #50

  Beste Silvy,

  Wat ben ik blij dat jij reageert. Het werd tijd dat iemand reageerde. Ik schrijf graag over hele positieve onderwerpen. Maar als dat er niet is dan kan ik niet doen of alles koek en ei is. Zulks gedrag is de doodsteek dat Coronie treft. Laten we elkaar geen mietje noemen. Coronie is een achtergesteld kind. Zolang ik mij kan heugen is er geen parlementslid/politieke-partij die daadwerkelijk iets heeft kunnen betekenen voor Coronie. En als dat zo is dan daag ik jou uit om een naam/partij te noemen. De waarheid is keihard maar het is niet anders. Er moet toch iemand zijn die de boel aan de kaak stelt.
  Er zijn genoeg vragen waar de coronianen mee worstelen.

  Bijvoorbeeld:

  Waar blijft de landbouw.
  Waar blijft de productie en distributie van cocosolie ( de overheid dient maatregelen te nemen tegen de overvloed van z.g. spijsolie uit het buitenland)
  Waar blijft het water dat zo rijkelijk stroomde door coronie (dieren en planten sterven uit)
  Waarom worden de afvoerkanalen niet vrijgemaakt.
  waar blijft de restauratie van de sluizen.

  De vragen zijn niet zo moeilijk. Waarom stellen de parlementsleden uit coronie de bovengenoemde vragen niet aan het parlement? Ik ben benieuwd. Een echte coroniaan blijft knokken voor zijn/haar district. En let wel:”Altijd met een scherpe pen”

Comment pages
1 2 3 5