Nieuws

April 6th, 2010

Coronie 29 maart 2010

Jongere broer ‘Opie’ van districtscommissaris Irene Esajas heeft ex-parlementariër Harold Bendt met de dood bedreigd. Op nog geen meter afstand en met vuurspuwende ogen zei de man dat Bendt zich
moet klaarmaken voor Marius Rust (begraafplaats). Dit gebeurde in een supermarkt te Totness. ‘Ik heb doodsangsten uitgestaan toen hij zo tekeer ging’, zegt Bendt met een trilling in zijn stem. ‘Hij heeft mijn overleden moeder van alle kanten uitgescholden. Ik zei niets. Gelukkig kwam een gepensioneerde politieagent (Bopu, red.) langs die de man kon kalmeren. Ik heb daarna een klacht ingediend bij de politie.’

De politie van Coronie bevestigt de klacht. De agent bevestigt dat het om het broertje van de dc gaat. Volgens de politieman deed Bendt
geen aangifte, maar diende een klacht in. Dit betekent dat de politie niet tot aanhouding overgaat, maar door middel van rede de man tot andere gedachten moet brengen.
Aanleiding van de scheldkanonnade was een artikel in DBS. In datartikel vertelde Bendt dat hij door dc Esajas als een hond is behandeld. Dit, terwijl hij voor de dc een onvergetelijk welkomstfeest organiseerde.

De in aanbouw zijnde dijk van Coronie zal tot Burnside worden verlengd
.
Aanvankelijk zou de dijk 12.4 kilometer lang zijn, maar het stuk tot plantage Burnside was niet beschermd tegen het oprukkende zeewater. Er komt 1.2 kilometer dijk erbij. De 10 miljoen euro die hiervoor en voor de ontwatering van ruim zeventig duizend ha land nodig is, maakte het ministerie van Planning en Ontwikkelingssamenwerking (PLOS) vrij.

De contracten met toezichthouder Sunecon en MNO Vervat, die de dijk bouwt, zijn aangepast en vandaag ondertekend met het ministerie van PLOS. “Coronie wordt hierdoor beschermd tegen het oprukkende zeewater. Door de dijk wordt het verder verzouten van de landbouwgebieden tegen gegaan”, zei minister Ricardo van Ravenswaay bij de ondertekening. De minister voegde eraan toe dat de gebieden die achter de zeedijk vrij komen later gebruikt kunnen worden voor agrarische productie. Het dijk profiel van klei voor het eerste gedeelte staat er al. Nu zal begonnen worden met de aanvoer van 650 duizend ton steen. De uiteindelijke dijk zal het gebied West Moi tot Burnside beschermen.

De minister noemde bij de ondertekening nadrukkelijk dat president Ronald Venetiaan bij het startsein in mei 2008 reeds te kennen gegeven had dat Burnside ook beschermd moest worden. De Coroniaanse samenleving vroeg steeds aandacht voor dit gedeelte. In dit gebied is de zee bijzonder onstuimig en vindt er landafslag plaats. “Tot waar er mensen wonen en menselijke activiteiten zijn, is met de verlenging van de dijk beschermd”, verzekerde Van Ravenswaay. Bij de ondertekening waren ook de twee parlementsleden van Coronie, Frankel Brewster en Remy Tarnadi aanwezig. Zij zijn blij met de verlenging van de dijk.

—————————————————————————————-

ongeval wielzen2Coronie telt in één keer drie verkeersdoden.
Het fatale ongeluk vond gistermiddag , 30 nov 2009,
rond drie uur plaats aan de Johannes Kraagweg. De gebroeders Michael (34) en Milton Wielzen (26)
en een nog niet geïdentificeerde vrouw raakten bekneld in het voertuig,
meldt politiewoordvoerder Humphrey Naarden. Met nog 30 dagen te gaan in 2009 stijgt
de verkeersbarometer ineens naar 105.Volgens informatie van politie Coronie
waren de slachtoffers naar Nickerie om een voertuig te kopen.

De wagen, een tweedehandse, kwam op de terugweg naar het kokosdistrict tegen een Parwaboom langs
de weg tot stilstand.Aan de hand van aangetroffen sporen concludeert de politie dat er
met zeer hoge snelheid moet zijn gereden. De autobestuurder moet daardoor de controle over
het stuur hebben verlorenDe brandweer moest het voertuig opensnijden om bij de slachtoffers te komen

Andere bronnen beweren dat een klapband de oorzaak is van het ongeluk In 2008 lieten 90 personen het leven in het verkeer
Het roekeloos rijgedrag baart de politie ernstige zorgen.
Hoge boetes en zelfs invordering van rijbewijzen bij harder rijden dan toegestane maximumsnelheden
lijken niet te werken. De politie van ressort Centrum komt met strengere maatregelen
om automobilisten te dwingen veilig te rijden. Aan de Ringweg alleen zijn in één maand tijd enkele
honderden autobestuurders op de bon geslingerd.
De politie gaat ervan uit dat als iedereen dieaan het verkeer deelneemt zich aan de regels houdt,
er minder ongelukken en doden zullen zijn

———————————————————————————————
Visrokerijen naar VHP-gebieden

Waarom zegt de NPS niets? Waarom gaan alle visrokerijen naar VHP-gebieden?’

Dit zijn vragen waarmee Harold Bendt, districtsecretaris van

Coronie, zit.Venezuela stortte de vorige maand US$ 1 miljoen op de rekening van

het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Stanley

Raghoebarsing, landbouwminister, maakte daarna bekend dat hij met

dit geld vier visrokerijen bouwt in Nickerie, Saramacca, Wanica en

Commewijne. Deze districten zijn volgens Bendt ‘VHP-gebieden’.

‘Coronie heeft ook een vissector, maar krijgt geen rokerij. De NPS

weet dat Coronie haar bolwerk is en toch doet zij niets. Terwijl de

VHP haar mensen wel tevreden stelt’, aldus Bendt, die

verschrikkelijk teleurgesteld is in parlementariërs van Coronie. Die

hebben niet een keer iets van zich laten horen.

Remie Tarnadi, parlementariër uit Coronie, wacht het juiste moment

af om over deze kwestie te reageren. Voor hij wat zegt, moeten de

motieven van Raghoebarsing duidelijk zijn. Maar nu al weet hij dat

de bewindsman vanuit een politieke bril handelt. Tarnadi zegt dat de

bewindsman geen belang in het district heeft. ‘Zo zie je hoe men

bezig is met eilandjesbeleid. Elk ministerie doet zijn eigen deel.’

Ik heb altijd hierover gesproken. Coronie bezit een enorme potentie

op landbouw-, veeteelt- en visserijgebied’, zegt Frankel Brewster,

parlementariër uit Coronie, onthutst. ‘We kunnen een visrokerij hier

zeker gebruiken. Ik ga natrekken wat er is gebeurd.

——————————————————————————————————————————————–

Onderwijzersakte naar Coronie

04/11/2009

Coronie – Vol goede moed beginnen 35 cursisten aan de avondopleiding onderwijzersakte in het district Coronie. Een nieuwe opleiding voor dat gebied. De officiële lancering van de cursus is morgen, maar het onderwijsproces begint maandag. In het kokosdistrict is een tekort aan gekwalificeerde leerkrachten. Net als andere locaties kampt het ook met zittenblijvers en afgewezen kandidaten. Om dit fenomeen terug te dringen is optrekken van het onderwijsniveau belangrijk, zegt Humphrey Bergraaf. Samen met Wim Dias en Jimmy Chin Chan Sem is hij lid van het ondersteuningsteam van onderwijsdirecteur Ruben Soetosenojo. “Onderwijs moet een roeping zijn, maar de praktijk wijst anders uit”. Er zijn nog te weinig studiemogelijkheden, waardoor mensen kiezen voor dit beroep. En hier moet verandering in komen. Meer voorlichting is daarom gewenst. Naast Paramaribo wordt de onderwijzersakte verzorgd in Brokopondo, Moengo en Albina. Het ondersteuningsteam is ook actief op de scholen in Coronie. Er zijn regelmatig gesprekken met ouders, leerkrachten en leerlingen. Binnenkort trekt het ondersteuningsteam naar Sipaliwini om ook daar het onderwijsniveau op te krikken. De slaagnormen op basisscholen worden nader bekeken. Binnen niet al te lang wordt een concept overhandigd aan de onderwijsdirecteur. Om moderne opvattingen in het hedendaagse onderwijs te bekijken vertoeft Chin Chan Sem in de Verenigde Staten van Amerika.-.

De politieke situatie van de Nationale Partij Suriname (NPS) in Coronie

is thans instabiel

Coronie 25/9/09

De politieke situatie van de Nationale Partij Suriname (NPS) in Coronie

is thans instabiel, weet een welingelichte bron aan DBS te

vertellen. Dit zou komen door het feit dat er twee kampen zijn. Er

is een kamp dat achter Franklin Brewster, de huidige parlementariër

van Coronie, staat en een ander dat achter de Coroniaan Ricardo

Vriesde staat. Dit brengt splitsing en tweedracht met zich mee

binnen de afdeling van de NPS in Coronie. Gezegd wordt dat Brewster

zelf geen Coroniaan is, maar daar als arts te werk was gesteld. Toch

werd hij tijdens de afgelopen verkiezing kandidaat gesteld en

gekozen. De Coronianen vinden dat hij niet naar behoren het belang

van Coronie behartigt. Men zou heel erg teleurgesteld zijn in hem.

Een deel wil Ricardo Vriesde als kandidaat voor het kokosdistrict

plaatsen en een deel wil Brewster behouden.

Volgens de bron is het kamp van Vriesde groter, dan dat van

Brewster. De afdeling van de NPS in Coronie heeft met Vriesde

vergaderd, maar heeft hem niet duidelijk gemaakt welke positie hij

gaat bekleden straks. Hij is wel benaderd om kandidaat te worden,

aangezien Coronie twee verkiesbare plaatsen heeft. De

besluiteloosheid van het hoofdbestuur laat de kandidaten in

onzekerheid, waardoor zij nog niet actief campagne kunnen voeren,

wordt gesteld. Volgens de bron is het meer dan nodig dat de

kandidaten weten waar ze voor staan, nu ze nog maar acht maanden

voor de komende verkiezing hebben te gaan.

Vriesde om reactie gevraagd, zegt dat hij niet degene is die

besluiten neemt, dus de besluiten van de afdeling NPS in Coronie

rustig afwacht. Hij onthield zich van verdere op- en aanmerkingen.

Franklin Brewster kon niet bereikt worden voor commentaar.

Schoolgeld voor vijftig Coroniaanse leerlingen (DWT) 11/09/2009

Vijftig leerlingen van Coronie hoeven in het nieuw schooljaar geen schoolgeld te betalen. De Stichting Surinaamse Vrouwen Bijlmermeer (SVB), de Stichting Landelijke Organisatie Surinaamse Vrouwen (LOSV) en de Vrienden van de Republiek Suriname dragen deze kosten.

Deze drie organisaties houden al geruime tijd inzamelingsacties om de Coroniaanse kinderen niet alleen van schoolgeld te voorzien, maar ook van schoolkleding en leermiddelen.

Volgens Willy Esajas, voorzitter van de SVB en LOSV is met 2.200 euro de financiering van het schoolgeld van de kinderen al veiliggesteld.  De organisaties gaan zondag met een bingodrive in Amsterdam Zuidoost verder met hun fundraising.

De namen van de 50 kansarme kinderen zijn door tussenkomst van de districtscommissaris van Coronie via de respectieve scholen doorgespeeld naar de organisaties. De organisaties willen in totaal 10.000 euro ophalen om de kinderen en hun ouders/ verzorgers in deze financieel bij te staan.-.

Hevige rukwinden in Coronie.

Afgelopen zaterdag omstreeks 16.00 uur , 7 aug. heeft een kortdurende regenbui met hevige rukwinden schade aangericht in Coronie. De woning van mevr. Verwey te Inverness veloor binnen luttele seconden het dak. Deze werd vijftig meter verder op in een weiland gedeponeerd. Minstens een andere woning werd geraakt door een tak van een sterappelboom en ook een aantal kokospalmen moesten het ontgelden.

woning zonder dak dakbedekking in weiland

omgevallen boom

Coronie lijdt verlies door smeltende padie DWT 28/07/2009

Totnes – Coroniaanse rijstboeren hebben het afgelopen seizoen ruim twintig procent van de padie inzaai verloren door wateroverlast. De padielijnen van het Anne van Dijk Rijst Onderzoekcentrum Nickerie (Adron) zouden namelijk niet bestand zijn tegen overtollig water. “De jonge padie ‘smelt’ als het ware”, stelt Johannes Hooplot, secretaris van de Coöperatie van Coronianse Boeren (CCB).

Volgens hem is het bekend dat de huidige Adron-lijnen door de omstandigheden in Coronie, zeker in de eerste twee weken na inzaai, niet bestand zijn tegen overvloedig water, het gevolg van zware regenval. Het probleem zou onder meer worden veroorzaakt door de slecht onderhouden irrigatiekanalen.

Op de overheid, die laksheid wordt verweten, wordt daarom een dringende oproep gedaan om net als in Nickerie en Wageningen alle kanalen op te schonen en ze daarna geregeld te onderhouden. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft onlangs wat kanalen opgeschoond in het district, maar niet volgens de wensen van de boeren. “Vanuit de hoofdweg ziet het er voor de voorbijgangers prachtig uit.

Zij geloven werkelijk dat er eindelijk iets is gebeurd”, zegt Hooplot. Echter blijkt dat het slechts gaat om enkele honderden meters van de kilometerslange lozingen, terwijl de rest gewoon dichtbegroeid is. “Van enige systematiek ten dienste van de padieteelt of een andere daadwerkelijke landbouwactiviteit is bij dit ophaalwerk niets te merken. Daar waar er intensieve teelt plaatsvindt wordt, klaarblijkelijk voor het oog, wat opschoningswerk gedaan, terwijl elders waar geen enkele activiteit is, groots wordt opgeschoond, alsof LVV niet weet wat zij in het district moet doen”, verklaart de CCB-secretaris.

Ook de sluisdeuren worden niet of nauwelijks bediend door het ministerie van Openbare Werken, waardoor het vloedwater vrijelijk naar binnen stroomt en alles dichtslibt. Lozingen onder beheer van dit ministerie zijn ook dichtbegroeid en/of dichtgeslibd. “Door de huidige situatie komen wij evenwel geen stap verder”. De verliezen gaan door en de frustraties voor het niet halen van productiedoelen, ondanks maximale inzet zijn erg groot. “Misschien moeten wij stoppen met de productie en onze regering haar zin geven”, aldus Hooplot.-.

Oud-statenlid Vriesde overleden.

Paramaribo – Oud-statenlid van de NPS, Edmund Vriesde, is dinsdag op 85-jarige leeftijd overleden. De uit Coronie afkomstige Vriesde was gedurende twee zittingsperioden vanaf 1974 tot en met 1980 lid van de Staten van Suriname. Ter nagedachtenis van de overleden volksvertegenwoordiger hield De Nationale Assemblee (DNA) gisteren één minuut stilte in acht.

NPS-fractielid Otmar Rodgers zei in een condoleanceboodschap, Vriesde te hebben gekend als een “bevlogen man”. Hij heeft zich als parlementariër constant ingezet voor het district Coronie. Onder meer heeft hij een probleem met de infrastructuur in het district helpen oplossen zonder dat “van overheidswege speciale maatregelen” getroffen hoefden te worden.

PC’s voor Tata Colin School.

De uit Coronie afkomstige Dennis Maclean heeft wederom bijgedragen dat er een aantal PC’s naar Suriname zijn verscheept t.b.v. de schooljeugd van Coronie.

De Computers zijn ingeklaard en getranspoteerd naar Coronie door Ricardo Vriesde en overhandigd aan twee leerkrachten en scholieren van de school te Soemberedjo.

De school mocht en heeft een bijdrage geleverd aan de inklarings kosten. pccoronieb

In 2007 is er ook al een aantal computers verscheept naar Coronie  mede dankzij Dennis Maclean waarbij alle scholen werden gedoneerd.

 1. Ghanees
  November 23rd, 2010 at 15:18 | #1

  De staat van de staat Suriname.

  De staat waar de staat Suriname zich nu in bevindt is niet om over naar huis te schrijven. De prijzen zijn met 9,2% gestegen. De koers van buitenlandse valuta is niet onder controle te krijgen. Voor de Euro is de wisselkoers bijna 1 op 5. Het is toch te gek om los te lopen? Waar blijven de maatregelen van de centrale bank van suriname. De meeste mensen in Suriname voelen het aan den lijve. Consumptie-goederen worden onbetaalbaar als je een klein inkomen hebt.

  De regering Bouterse is niet in staat het hoofd te bieden aan de problemen in Suriname. De president maakt zich eerder sterk voor een brug over de Corantijnrivier. Ik vraag mij af of hij een degelijk onderzoek heeft laten instellen naar het economisch-effect van de brug. Meneer de president van Suriname, het land heeft veel te bieden. Denk maar eens aan het leveren van biobrandstof. De hele wereld zit te wachten op ander brandstof dan fossiele. Denk aan windenergie om minder afhankelijk zijn Afobaka. Een windmolen van 3 megawat levert energie voor 1200 tot 1800 huishoudens. U bent al onsterfelijk in negatieve zin. Maakt u zich ook onsterfelijk in positieve zin door in de juiste projecten te investeren.

  Het parlement van Suriname dient zich sterk te maken voor investeringen in de toekomst. Het is doodzonde om niet mee te doen met bijvoorbeeld de economische-boom in China. China is het land dat snakt naar energie. China is in staat alle biobrandstof geproduceerd in Suriname te kopen. President Lula van Brazilië kan er over meepraten. Negentig-procent van alle biobrandstof uit Brazilië gaat naar China. Lees de Financial Times en de Economic Review. Waarschijnlijk ben ik toch maar een roepende in de woestijn. Maar ik blijf roepen in het nu en in de toekomst.

 2. Ghanees
  November 24th, 2010 at 13:20 | #2

  Onzin uitkraaien.

  De vice president van Suriname heeft jaren lang leiding geven aan de Kamer van Koophandel in Suriname. Maar als tweede man in de regering Bouterse bakt hij er echt niets van. Van de week liet hij zich wederom in brabbeltaal uit. Vragen over het betalen van belastingen beantwoordt hij alsof hij het verstand heeft van een kind van drie. Ook bespeur ik veel haat van hem tegenover de pers. Haters zijn meestal kritiekloos omdat hun haat nu eenmaal gevoed moet worden. Zonder haat blijft er alleen maar leegte over in hun geest. Door die leegte onstaat er dus brabbeltaal. Wanneer hij zich niet meer kan redden, verwijst hij naar de vorige regering.

  Af en toe wil ik de VP begrijpen. Ooit leidinggevende geweest. Altijd het laatste woord in die positie. Nu moet hij als een hond met de staart tussen de benen, luisteren naar de “Baas” Arme VP, gefrustreerd als hij is, heeft hij zichzelf niet meer in de hand. Hij weet niet waar hij het zoeken moet. Hij mag niet meer zelfstandig beslissingen nemen. De “Baas” heeft altijd het laatste woord. Houd de VP in de gaten! De Bosjebrug is niet ver van de plek waar hij zetelt. Gramoxone is zo gekocht. Houd hem alstublieft in de gaten. Vijfjaar VP sloopt hem meer dan springen van de Bosjebrug of Gramoxone innemen. Alles wat hij beloofd heeft aan het volk van Suriname moet hij eerst waarmaken.

  Ach, meneer de VP u mag best aftreden. Maar vooraf moet u wel aangeven dat u de functie niet aankan. Maakt u zich geen zorgen over uw toekomst. Uw inkomen/pensioen is voor altijd gegarandeerd. U komt geen slaap meer tekort. U kunt dan rustig dromen over de mooie dingen in het leven. Dromen over springen van de Bosjebrug of innemen van Gramoxone is dan verledentijd.

 3. Ghanees
  November 29th, 2010 at 14:35 | #3

  Belediging.

  Vanmorgen zag ik Bouterse en Chavéz op de foto. Beide lieden toonden een schilderij met daarop een viertal promineten (Malcolm X, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi en Martin Luther King). Ik vraag mij af wat Bouterse en Chavéz willen bereiken met het portret van deze vier prominenten. Willen beiden vergeleken worden met alle vier de personen. Persoonlijk vind ik het een belediging voor de vier prominenten. Het is heel wrang. Je moet toch heel wat in je mars hebben wil je in het rijtje passen van Malcom, Nelson, Mahatma en Martin Luther.

  Aan Bouterse en Chavéz wil ik duidelijk maken dat de vier prominenten zich nooit schuldig gemaakt hebben aan moord. Ze hebben hebben zich nooit schuldig gemaakt aan nepotisme. Bouterse maakt zich wel schuldig daar aan. Zijn eigen zoon is naar voren geschoven om ministers en andere meelopers te beschermen. Als dat geen nepotisme is.

  Veel woorden wil ik niet besteden aan de twee meest walgelijke presidenten van Zuid Amerika. Ze moetn zich doodschamen om vergeleken te worden met Mandela. Gandhi, Malcolm en Marthin Luther draaien zich in hun graf om.

 4. Ghanees
  December 2nd, 2010 at 14:38 | #4

  Dromers, Doemdenkers en Doorzetters.

  Heeft u het boek met de bovengenoemde titel reeds in huis? Het is een prachtig boek. Het district Coronie staat centraal. Bij het boek hoort ook een DVD. Zie de prachtige huizen en kerken in Coronie. Maar lees vooral de verhalen van de Coronianen. Het zij prachtige verhalen, van de familie Vriesde, Lamsberg, Maarbach, Paal,Feller en vele anderen. Dat Coronie een bijzonder district is weten alle Coronianen reeds. Coronie heeft iets magisch.

  Het boek is ongeveer vier weken geleden gepresenteerd in Coronie. Ik kan er niet genoeg van krijgen. Wel mis ik een aantal Coronianen in het boek. Personen als Cleo en Oswald Gonzalves, Kenneth Mettendaf, Herman en Nixon Winter, Inco, Malla en vele anderen. Ik hoop dat deze Coronianen bij een ander gelegenheid aan het woord komen. Ook zij kunnen mooie verhalen vertellen over ons geliefd district. Het boek is ook een ode aan alle Coronianen die niet meer in ons midden zijn. Ook zij hebben een stempel gedrukt op het wel en wee in Coronie. Daarvoor alle lof. Ook heel veel dank aan de initiatiefnemers van het boek (H.A.J. ter Stege, A.B. van der Veen en Chandra van Binnendijk)

  Het boek kan via internet besteld worden (zoeken op google: boek over Coronie) Het boek hoort thuis in de boekenkast van elke Coroniaan. Heel veel leesplezierrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.

 5. Ghanees
  December 9th, 2010 at 16:15 | #5

  De onzichtbaren.

  Achter elke zichtbare regering troont een onzichtbare regering, een onheilige alliantie corrupte zakenlieden en corrupte politici. Wat zij nastreven is alle negatieve informatie over de zichtbare regering in de doofpot stoppen. De waarheid kan immers autoritaire machthebbers ten val brengen. Echter wordt vergeten dat de zaden van het nieuwe niet te vernietigen zijn.

  Zie maar de manier waarop in Suriname wordt omgegaan met het 8 decemberproces. De vorige regering heeft haar best gedaan om de waarheid aan het licht te brengen. De huidige regering is bezig het proces de nek om te draaien. Een ieder die op één of andere manier bij het proces betrokken is (dus niet de verdachten) wordt duidelijk gemaakt dat ze er mee moeten stoppen. Rechters worden beschermd door de inlichtingendient. De inlichtingendienst valt (organisatorisch) onder de president (de hoofdverdachte). Het enige wat de inlichtingendient te doen staat, is rapporteren aan de president. Dus is de president op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen het strafproces.

  De president kan zich niet de hele dag bezighouden met alle processen binnen zijn regering. Daar heeft hij mensen voor. Voor het zichtbare ministers en voor het onzichtbare heeft hij mensen nodig die niet opvallen. En die mensen zijn er. Het zijn mensen die zich laten omkopen. Het zijn mensen die niet vies zijn van nepotimse. Het zijn mensen die zonder karakter geboren zijn. Denk niet dat deze mensen binnen de samenleving geen zichtbare functies hebben. Ze worden soms door de samenleving op handen gedragen, maar houden een dubbele agenda op na. Het zijn zakenleiden en politici die corrupt zijn. Ze laten zich op alle mogelijke manieren féteren.

  Ik zal de laatste zijn die oproept tot een bijltjesdag. Maar de waarheid zal zeker boven water komen. De site Wikileaks heeft bewezen dat zogenaamde geheimen van overheden niet altijd geheim blijven. Zie ook de collumn van Theo Para in de Ware tijd van woensdag 08 december 2010. Wat hij geschreven heeft, had ook geheim moeten blijven. Maar in zijn schrijven geeft hij van minuut tot minuut weer, onder welke omstandigheden onze broeders in december 1982 zijn vermoord.

 6. Ghanees
  December 13th, 2010 at 13:04 | #6

  De clown en de politiek.

  De afgelopen week heeft de clown weer van zich laten horen. De clown is met “grote dingen” bezig in Suriname. “Wat moet ik met het decemberding” sneerde hij de journalisten toe. Voorts vroeg hij aan de journalisten:”Zeg mij maar wat ik moet zeggen over het decemberding”. Dames en heren, kinderen, lieve lezers, Suriname vertoont met de dag sporen van een bananenrepubliek. Te beginnen met een presidentiële-clown. De clown is bezig een wig te drijven in de samenleving. Als hij dreigt te verstikken in zijn eigen onkunde, trekt hij alle medische-kaarten in. Een pure vorm van chantage. “Wie niet voor mij is, is tegen mij”, hoor je de clown denken. U kunt van mij aannemen dat de medische-kaarten opnieuw uitgegeven zullen worden op basis van de verkiezingen. Wie niet op de NDP gestemd heeft krijgt geen medische-kaart. De coronianen hoeven zich in ieder geval geen zorgen te maken. Ze hebben massaal op de partij van de clown gestemd. Op alle mogelijke manieren tracht de clown zijn zogenaamde vijanden te treffen. Kan het niet middels een kogelregen dan is het wel op basis van zijn presidentiële volmacht.

  Het wordt tijd dat de clown tot orde geroepen wordt. Maar wie durft? In verzet komen tegen de clown kan uitlopen op arrestatie door de moordenaars-club van zijn bloedeigen zoon. De zoon van de clown is de beste antiterreur-specialist in Suriname. Met de antterreurclub (een vorm van nepotisme) tracht de clown de bevolking angst aan de jagen. Wie tegen de clown ageert kan snel tot terrorist gebombardeerd worden. Zou hij adviezen gekregen hebben van zijn boezemvriend Chavéz? De wereld heeft maar één advies voor de clown:”Kom tot jezelf en doe iets met het decemberding.

 7. Ghanees
  December 21st, 2010 at 12:12 | #7

  Morele verloedering.

  Accepteren is volstrekt iets anders dan werkelijk nemen zoals het is. Heel veel mensen in Suriname accepteren de situatie zoals het is, maar zijn er niet mee eens. Er is geen alternatief. Een president die per decreet regeert, terwijl een ieder weet dat het volgens de regels niet mag. Een president die een minister ontslaat zonder de minister gehoord te hebben. De morele verloedering is na de verkiezing in gang gezet. Morele verloedering is sluipend zodat de verloederden niet beseffen dat zij aan het verloederen zijn.

  De aanhang van de intelectuele vedergewicht Bouterse, slikken alles wat de “Baas”zegt. Naar mijn mening heeft Bouterse nooit iets gezegd wat het overdenken waard is. Hij komt terug uit Brazilië, geeft een persconferentie of liever gezegd een “one manshow”. Inplaats zich inhoudelijk uit te laten, zei hij dat de president van Brazilië (Luna) heel veel tijd over had voor de delegatie uit Suriname. Het volk van Suriname gist nog steeds naar de onderwerpen die ter sprake gekomen zijn. Heeft hij misschien met Luna gesproken over de rechten van de braziliaanse indianen? Want Bouterse pretendeert van indiaanse afkomst te zijn. Ik neem aan dat Bouterse op de hoogte is van de maatschappelijke genocide van zijn voorouders. Of is de morele verloedering van president Bouterse niet meer te stoppen? De tijd zal het leren.

 8. Ghanees
  December 27th, 2010 at 11:03 | #8

  Happy to be a Coroniaan.

  De kans dat je beroofd en vermoord wordt in Coronie is volgens mij nihil. Je kunt het niet helemaal uitsluiten, maar in Paramaribo is de verloedering echt toegeslagen. Vooral toeristen en winkeliers lopen de grootste risico’s. Dat de ene etnische groep zich meer bezig houdt met criminele activiteiten dan de andere is ook een feit. Maar de minister van justitie heeft stront in zijn ogen. Volgens hem neemt de criminaliteit niet toe, maar eerder aan het verharden. De minister is van mening dat de “witteboorden criminaliteit” aangepakt moet worden.

  De onvelige situatie in Suriname geeft aan hoe het gesteld is met de leiding van het land. Als jezelf niet vies bent van criminaliteit en geweld moet je dat niet van een ander verwachten. De criminelen in Suriname voelen zich min of meer gesterkt door de softe houding van de regering. Er wordt meer prioriteit gegeven aan “grote dingen” dan aan het welzijn van de bevolking. Rechtsbescherming is een vies woord in Suriname. Het wordt tijd dat een adeqate strijdplan tegen de criminaliteit in het leven wordt geroepen.

  Geef mij dan maar Coronie, VREDIG, VRIJ, en VRIENDELIJK.

 9. Ghanees
  December 28th, 2010 at 13:02 | #9

  Het nieuwe jaar breekt aan.

  Het afgelopen jaar heeft het land Suriname heel wat meegemaakt. De verkiezing van een nieuw parlement en president springen daarbij in het oog. De verkiezing van de president heeft het land tot op het bot verscheurd. Surinamers (overal ter wereld) vochten een strijd uit op het internet. Alleen in Suriname zelf bleef men rustig. Ik had niet anders verwacht. Surinamers in Suriname maken zich niet druk. Het kan ook zijn dat ze eerder met overleven bezig zijn dan met de politiek.

  Ik vraag mij af of er na de verkiezing iets veranderd is in Coronie. Is er vooruitgang geboekt op politiek-niveau. Zijn er toezeggingen gedaan in de richting van de rijstboeren. Zijn de afvoerkanalen zodanig opgeschoond dat het water de vrijeloop krijgt. Ik herinner de PALU er aan dat belofte schuld maakt. Maar ik durf de Coronianen ook te zeggen dat eigen initiatief beter is dan zitten wachten op de overheid. Neemt u van mij aan dat alles wat de overheid beloofd hetzelfde is als “lippenstift op een politiek varken” De overheid sluit de ogen voor de mogelijkheden in Coronie. Als de overheid de wereld door andermans ogen ziet dan is ze blind.

  Als roepende in de woestijn hoop ik dat in 2011 er werk wordt gemaakt van de mogelijkheden in Coronie. Het ligt aan de Coronianen om het voortouw te nemen.

  Ik wens alle Coronianen (waar ook ter wereld) een gezond, gelukkig en liefdevolle 2011.

  Soso lobi.

  Ghanees.

 10. Ghanees
  January 3rd, 2011 at 15:36 | #10

  Woorden en daden.

  De president van Suriname heeft een vooruitziende blik. Ik ben het met hem eens:”Regeren is vooruit zien” In zijn toespraak zegt de president dat Suriname over tien á twintigjaar een land is van melk en honing. Ja, luilekkerland! Het verschil tussen woorden en daden is nog niet eens waarneembaar bij de regering van Suriname. Niet gehinderd door enige kennis van zaken weet de president het wel heel zeker. Hij kan over een tijdsbestek van tien á twintigjaar kijken. Het zijn geen prognoses van de Rekenkamer of geronommeerde internationale instelling. Het zijn uitspraken van de president van Suriname. Volgens intimi zijn de uitspraken van de president van Suriname hele waarheden. De president is een echte pijai-ingi.

  Het mag een hele volk in de armoede storten, maar de brug over de Corontijn-rivier komt er. De president van Suriname offert het volk van Suriname op voor zijn eigen “beschaving”. Hij ziet reeds de top-universiteiten aan de oevers van de Suriname- en de Marowijnerivier. Een top-universiteit in Suriname is niet onmogelijk, maar dan moet je de juiste investeringen doen.

  Vandaag las ik ook het geraaskal van ene Melvin Bouva. Bouva is waar mogelijk een optimist. De optimist Bouva is een slecht geïnformeerde pessimist. Bouva citeert uit de tekst van het volkslied van Suriname. Persoonlijk vind ik het volkslied van Suriname één de mooiste national anthems. Alleen moet Bouva het niet misbruiken voor zijn eigen geraaskal. Het is dan geen volkslied meer, maar een “doffe dreun”

 11. Ghanees
  January 6th, 2011 at 11:36 | #11

  Autocue/Prompter.

  In Suriname noemt met een autocue een prompter. Een autocue/prompter wordt in studio’s gebruikt om teksten voor te lezen. Het is gekoppeld aan de camera. De lezer kijkt dus recht in de camera en leest de tekst voor. Ik heb de toespraak van president Bouterse gevolgd. Wat heeft die man zitten stuntelen met zijn tekst. Ik vraag mij af of hij weet waar hij het over had. Ik viel bijna in slaap. Hij had het volk van Suriname zijn gestuntel kunnen besparen door gebruik te maken van een autocue. Maar de president acht zichzelf beter dan de rest. Aan de ander kant was het ook koddig om te zien. Jezelf vergelijken met Obama om vervolgens jezelf zoals altijd onsterfelijk belachelijk te maken. De president zat zonder enige intonatie te lezen. Zonder intonatie lezen, is hetzelfde als luisteren naar muziek in MONO.

  Ik vraag mij af of de president de minister van justitie tot orde gaat roepen. Minister van Justitie Misiedjan begint zich steeds meer als een creepy te gedragen. Wat kan die man dom uit zijn nek kletsen.Hij kent het verschil niet tussen opbouwende kritiek en gezeik. Opbouwende kritiek vat hij op als persoonlijke aanvallen. En daar reageert hij primitief/agressief op. Primaat gedrag. De miniter is volgens ingewijden een jurist, maar daar twijfel ik aan. Na zijn studie heeft hij waarschijnlijk niets anders gedaan dan jointjes roken. Zijn ogen liggen diep in de oogkassen. Komt omdat er niets achter de oogkassen zit. Misiedjan heeft geen hersens. Het is beter als Misiedjan terugtreedt en gaan doen wat hij voorheen deed. Niets dus.

  Nog een zorg in Suriname is het gat in de hand van de president van Suriname. Een vliegtuig huren om met zijn gevolg naar Brazilië te vliegen. Het kost handen vol geld om dat voor elkaar te krijgen. De president had ook met een normale lijnvlucht kunnen vertrekken. Maar ja, de zelfbenoemde firstlady, reist zit niet graag tussen het gepeupel. En wat heeft de aanwezigheid in Brazilië opgeleverd: “Nul Komma Nul”.

  En dan nog dit. De president heeft zijn nieuwjaars-toespraak gehouden in het hoofdkwartier van zijn partij de NDP. Ook zo’n blunder. De president staat boven alle partijen. Zijn toespraak moest komen uit het presidentieel paleis.

 12. Ghanees
  January 10th, 2011 at 16:43 | #12

  Herseninhoud.

  Sommige leden van het surinaamse parlement schuwen de publiciteit niet. Zo iemand is Somohardjo. Hij vindt het prachtig dat hij octopus genoemd wordt. Een octopus is niets anders dan een inktvis. Een octopus in een Duitse dierentuin voorspelde gedurende de WK (2010) de uitslagen. Na de WK was hem geen lang leven beschoren. Hij is niet verdwenen in één of ander stoofpotje, maar was reeds op leeftijd. Maar ik kan de slimme octopus niet vergelijken met Somohardjo. Het zou een regelrechte belediging zijn aan het adres van de octopus. Somohardjo beschikt over de herseninhoud van een garnaal. Ik heb mij laten vertellen dat Somohardjo één gen meer heeft dan een koe. Hij had anders de hele dag in zijn broek lopen schijten.

  Bouterse zou zijn vrouw een ambassadeurspost beloofd hebben. Als het goed is wordt ze ambassadrice in Den Haag. Ik vraag mij af of Bouterse ooit die toezegging gedaan heeft. Ik denk dat Somohardjo op zijn manier de coalitie onder druk zet. Hij blijft Jan en Alleman chanteren. Een weldenkend politicus zou niet wereldkundig maken dat zijn vrouw ambassadrice wordt. Het riekt immers naar nepotisme. Trouwens Somohardjo heeft nooit de intentie om op een eerlijke manier politiek te bedrijven. Als minister van RGB heeft hij zich veel grond toegeëigend. Hij is en blijft een roofvis. Wat een smeerlap. Somo en Willy hadden een stroman als minister willen stationeren bij de RGB. Het is niet doorgegaan. Dankzij vernuft onderzoek van het journaille. Allah Akbar!!!!!!!

 13. Ghanees
  January 11th, 2011 at 17:31 | #13

  Georganiseerde diefstal in Coronie.

  Waar vroeger Coronianen nog respect hadden voor hun eigen omgeving, zien we dat thans roofbouw wordt gepleegd. Stedelingen, spleetogen en roti vretende baba’s zij tientallen jaren Coronie te beroven van de schelpenrits. Ook Coronianen doen mee. Ze schamen zich er niet voor. Voor eigen gebruik prima, maar niet voor commerciële uitbuiting van de natuur.

  Hoewel het verboden is de schelpenrits af te graven, gebeurt het toch in het geniep. Niet zolang geleden zijn een aantal figuren aangehouden wegens illegale afgraving. Jammer genoeg zijn er met een boete afgekomen. Milieutechnisch gezien wordt het voor Coronie een drama. Door de afgraving krijgt de zee vrijspel. Het regenwater wordt niet meer vastgehouden, waardoor er verzilting ontstaat. Op lange termijn is dat funest voor de flora en fauna.

  Ik roep een ieder die Coronie een warm hart toedraagt de handen in één te slaan. Protesteer bij de overheid. Laat zien dat de natuur veel meer oplevert dan de uitbuiting ervan. Het met juridisch mogelijk gemaakt worden de abanies die de natuur in Coronie uitbuiten/vernietigen aan te pakken.

 14. Ghanees
  January 12th, 2011 at 10:47 | #14

  Poppenkast.

  Vanmorgen zag ik een foto van de voorzitter van de DNA. De foto is geplaatst in Dagblad Suriname. Het naamboordje vermeldt haar naam, titel en burgelijkestaat. Dus als volgt: “Mw drs. J. Simons gehuwd Geerlings” Wat een poppenkast is dat. Het zal mijn reetroesten of ze doctorandus is of niet. Of ze gehuwd is of niet. Wat mij interseert is dat ze op de juiste wijze leiding geeft de assemblee. En leidng geven aan het parlement houdt in dat je boven alle partijen moet staan. Zij moet het parlement tot haar rechten laten komen. Maar de voorzitter is bezig de boel te saboteren. Ze houdt de president van Suriname uit het parlement. Ze weet als geen ander dat de president niet intelligent genoeg is om het op te nemen tegen het parlement.

  Als de voorzitter van het parlement haar werk niet naar behoren doet dan dient deze af te treden. Wil hij/zij niet aftreedt dan mag het parlement een afzettings-procedure starten. Ik roep de voorzitter van het Surinaamse parlement op af te treden. Het zou haar sieren. Toegeven dat je voor een bepaalde baan niet capabel genoeg bent is geen schande of zwakte. Je bent alleen maar eerlijk toe naar jezelf.

 15. Ghanees
  January 17th, 2011 at 14:56 | #15

  Hoerenmentaliteit.

  Dames en heren, ik heb u eerder gewaarschuwd voor het nepotisme binnen de regering van Suriname. De president van Suriname is bezig zijn familie en andere vrienden-uitvreters, te voorzien van banen die niet bestaan. Zijn eigen zoon Dino doet aan terrorisme-bestrijding. En zijn vrouw is gebombardeerd tot Firstlady. Ach, een ieder weet dat iedere klootjavaan ook benoemd kan worden in een van die gemaakte functies. De vrouw van de president doet geen fuck. Als ze een inkomen nodig heeft dan moet ze maar voor werken. Of moet maar onderhouden worden door haar man. Nee, zonder enig schaamte vreet en graait ze mee uit de uit de rijkelijk gevulde pot van Suriname. Wat een hoerenmentaliteit!

  Waar blijven de toezeggingen van de president. Hij zou de corruptie bestrijden, maar doet met zijn familie er zelf aan mee. Hij verklaarde dat Suriname qua financiën er slecht voor staat. Edoch, doet hij anders voorkomen. Zie hoe onderwijzers, ziekenhuispersoneel en vele anderen, maandelijks moeten rond zien te komen van een karig salaris. En toch heeft de president en zijn familie geen enkel gevoel voor zaken die belangrijker zijn dan een salaris aan de zogenaamde firstlady. Ze zijn de schaamte voorbij.

  Ik heb de vele aanhangers van de president zien juichen tijdens de inauguratie. Ik zou aan die arme emotionele sloebers willen vragen waar ze nu staan binnen het politiek-spectrum. Komen hun wensen uit of voelen ze zich genaaid. Ik denk eerder het laatste. Zoon Dino beloofde een huis te bouwen voor een vrouw en haar gezin. Ze geloofde hem. Ze viel bijna in katzwijn toen ze dat aan de pers vertelde. Ze wacht nog steeds op Dino, de voormalige inbreker en illegale wapenhandelaar. De mevrouw in kwestie had beter de Kamasutra-beurs kunnen bezoeken om er een vak te leren. Ze zou nu al een huis gebouwd hebben.

  Ik las vanmorgen dat de Somohardjo, alias Bek en Nek, op stap is in Azië. Hij doet dat in opdracht van de president. Hij mag op zoek gaan naar investeerders. Wie stuurt nou zo’n malafide lichtgewicht op stap. Niemand neemt hem serieus. Het wordt tijd dat het volk van Suriname actie onderneemt tegen de wantoestanden binnen de regering. Het wordt toch niets met deze regering. Volk van Suriname, ga de straat op en verjaag de doorwrochte engerd en zijn familie uit zijn hol.

 16. Ghanees
  January 19th, 2011 at 15:50 | #16

  Brief aan Mario Boldewijn.

  Beste Mario Boldewijn

  De hierna volgende uitspraak komt van jou:

  “Een van de eisen is dat elke organisatie in Coronie die activiteiten ontplooit de jongeren moet betrekken, zodat zij actief kunnen participeren”.

  Het is nogal een uitspraak. Je eist (het verplichten)dat organisaties jongeren betrekt. Waarin betrekken is mij niet duidelijk. Je kunt niets opleggen danwel verplichten. Daar heb je wetgeving voor nodig. En in welke organisaties moeten jongeren participeren? Zijn er organisaties in Coronie? Zo ja, hoeveel. Stel dat er een winkeliersvereniging is in Coronie. Is de winkeliersvereniging verplicht jongeren te raadplegen? Ja, raadplegen om meer te consumeren, maar niet in de besluitvorming. De winkeliers maken wel zelf uit wie tot de organisatie toegelaten wordt.

  Mario, ik concludeer dat jou uitspraak gebasseerd is op holle retoriek. Het zou beter zijn om in het licht van de globalisering jongeren aan te sporen op zoek te gaan naar nieuwe uitdagingen. Stop meer energie in opleidingen. Bijvoorbeeld in het ontwerpen van websites. Je kunt best het geld van de training (21-23 jan.2011)daarvoor gebruiken. Want het leren opzetten van een potje-praatgroep levert niets anders op dan gebakken lucht.

  Mario, ik wens je heel veel succes. En beloof me dat je de districtcommissaris niet altijd betrekt bij je eigen besluitvormingen. De DC is een man van de “oude politiek”. Als aanstormend talent ben je in staat je eigen afwegingen te maken.

  De hartelijke groeten,

  De Ghanees.

 17. Ghanees
  January 25th, 2011 at 12:23 | #17

  Het Shock-pakket.

  Ja u leest het goed lieve lezers. Het is een shock-effect van 10 op de schaal van Rigter. De aarde beeft in Suiriname. De slogen “lit a faja” (NDP), heeft plaats gemaakt voor “soema é kiri á faja”. Maar maakt u daar geen zorgen om. Het gaat vanzelf uit.

  Het gunstigste effect dat van de devaluatie van de Surinaamse dollar mag worden verwacht, is dat de Surinaamse kiezers zich afkeren van Desi Bouterse. Ook zijn eigen kiezers zullen aan hem gaan twijfelen na de bekendmaking van een economisch shock-pakket.

  In een land dat sterk van importgoederen afhankelijk is, raken de devaluatie van de Surinaamse dollar met maar liefst 20 procent, in combinatie met extreme belastingverhogingen voor benzine (plus 33 procent), tabak (50 procent) en wijn (100 procent) gewone burgers als twee mokerslagen.

  De bedoeling van de devaluatie is officieel om ‘nieuwe rust en ordening’ rond de Surinaamse dollar tot stand te brengen. Er was sprake van een groeiende kloof tussen de officiële wisselkoers en die op straat. Maar in plaats van rust creëert de regering-Bouterse het tegendeel, vooral door de combinatie met belastingverhogingen die bedoeld zijn het overheidstekort aan te pakken. De maatregelen tasten de koopkracht van de Surinaamse burgers ernstig aan, waardoor een zware recessie niet uit te sluiten valt. Het overheidstekort waar Bouterse zich nu op zegt te richten, zal dan vanwege tegenvallende belastinginkomsten alleen maar groter uitvallen.

  Overigens wekten Bouterse en de zijnen tot dusverre niet de indruk met dat tekort te zitten. De afgelopen maanden sprongen vooral de exorbitante salarissen in het oog voor leden van de eigen clan of zijn naaste medewerkers. De bedragen die daarmee zijn gemoeid, zijn op de gehele economie bescheiden. Maar de symboolfunctie is sterk, vooral nu van de Surinaamse bevolking grote offers worden gevraagd.

 18. Ghanees
  January 26th, 2011 at 15:01 | #18

  Ambtenaren-diaree.

  Suriname heeft minder dan een halfmiljoen inwoners. En toch telt het land meer ambtenaren dan Guyana. De aanwas van ambtenaren in Suriname lijkt chronische-diaree. Het is niet te stoppen. Het gevolg is dat de overheid steeds meer moeite krijgt om de salarissen uit te betalen. Als de regering Bouterse daadwerkelijk gaat bezuinigen op het ambtenarenapparaat dan zijn de draconische maatregelen (economisch) van de afgelopen week niet nodig. Maar hoe pak je de bezuinigingen aan?

  Het lijkt mij zinvol dat ambtenaren die met pensioen of die ontslagen worden, niet vervangen worden. In 10 jaar tijd neem het aantal af met 5 procent. Het scheelt de overheid miljoenen aan uitgaven. De miljoenen kunnen gebruikt worden voor modernisering van het ambtenarenapparaat. Het aanschaffen van apparatuur waardoor minder mensen nodig zijn.

  Het zijn een tweetal voorbeelden van efficiency. De bestaande situatie moet aangepakt worden. Het kan niet zo zijn dat 1 op de 9 Surinamer, ambtenaar is.

 19. Ghanees
  February 16th, 2011 at 12:00 | #19

  Luctor et Emergo.

  De Coronianen klagen over het dagelijks leven. Als je naar Coronie belt, is het eerste wat je te horen krijgt:
  “A libi diri” “Ja dan kan wel zo zijn” denk ik dan, maar jullie hebben massaal voor verandering gestemd gedurende de verkiezing. En de vele veranderingen worden nu verhaald op mensen die zich mogen rekenen tot de kale kippen. De laatste dunne veertjes worden met een pincet uit hun kont getrokken. Tot dat er niet meer geplukt kan worden. Wat een misrekening van de Coronianen. Oom Desi zou persoonlijk het geld komen brengen. Oom Desi zei laatst tegen de Coronianen:”Ga maar eens werken met je luie reet” Nu weten de Coronianen het niet meer. Blijven zitten onder het afdakje van winkel Tjon Aloi of toch maar de handen uit de mouw steken.

  Het is me toch wat in Coronie. Oom Desi had aan vriendje Paal beloofd dat Tarnadi DC zou worden. Vriendje Paal had zijn hielen nog niet gelicht of oom Desi draaide als een blad aan een boom. Tarnadi werd het dus niet. Ik vraag mij af of Paal protest heeft aangetekend. Ik zie hem in residentie Brokobana. Achteraf blijkt dat hij brokobana voetbal heeft gespeeld. En met brokobana voetbal verlies je altijd. Maar ach, verliezen is vriendje Paal niet vreemd.

  Welke Coroniaan durft nog een vuist te maken tegen de bestuurders? Wie durft te zeggen waar het op staat? Ik kan mij enigzins voorstellen dat men de mond houdt. Stel je voor dat je de waarheid zegt.In dat geval kom je niet meer in aanmerking voor een baan bij lanti. En in de toekomst moeten je kinderen en andere familieleden het ook ontgelden. Maar niet getreurd. De Coronianen zijn fysiek en mentaal heel sterk. Voor wie van aanpakken weet, geldt de volgende spreuk: LUCTOR ET EMERGO.

 20. Ghanees
  February 17th, 2011 at 12:23 | #20

  Slikken of stikken.

  Dames en heren kent u die uitspraak “slikken of stikken”. Dat hebben de de NDP-leden tijdens een vergadering opgelegd gekregen van oom Desi. Oom Desi was ziedend. Als dictator wilde hij niet tegengesproken worden, maar ook niet als democratisch gekozen president. Nou ja, democratisch gekozen? Hij heeft flink in de buidel moeten tasten.

  Oom Desi gaat er van uit dat hij de baas is over alles en iedereen. Hij maakte duidelijk dat fouten door zijn patrijgenoten ook geslikt moeten worden. Met andere woorden: “Neks no fout” Pure bangmakerij, gecreëerd door een laffe hond. Duidelijk laten merken dat hij zijn dictatoriale neiging nog niet kwijt is. Als dictator heeft hij anderen kunnen mishandelen en vervolgens afslachten. Nu doet hij dat met provoceren. Wie staat binnen de partij op om hem tegengas te geven? Zijn het meer dan vijf leden of zijn ze op één hand te tellen?

  Na afgeblaft te zijn verliet een ieder de vergadering met de staart tussen de benen. Ik heb begrepen dat Melvin Bouva nog even tijd had de schoenen van oom Desi schoon te likken. Melvin kreeg nog een trap na, maar was daarvan gecharmeerd. Hoe kan het anders, Melvin is de laagste foetoe-boi.

  Het zal niet lang meer duren of het volk van Suriname laat de tanden zien. Het zogenaamde Revoplein, wordt omgedoopt tot het Tahiriplein. Het volk zal daar blijven bivakeren tot dat oom Desi en zijn trawanten nieuwe verkiezingen uitschrijven. Politie en militairen zullen zich afzijdig houden. Want ze weten donders goed dat misdrijven door hen gepleegd niet ongestraft zullen blijven. Het is slikken of stikken.

 21. Ghanees
  February 22nd, 2011 at 13:51 | #21

  Wanneer.

  Mijn kleinzoon vroeg van de week aan mij:”Opi wanneer komt het volk van Suriname in opstand tegen oom Desi” Eerlijk gezegd heb ik die vraag niet kunnen beantwoorden. “Maak je daar geen zorgen over” zei ik tegen mijn hem. Ondertussen dacht ik:”Het volk komt in opstand wanneer het water aan de lippen staat”. We zien het overal om ons heen. In de arabische wereld moet zelfs Ghadaffi aan geloven. De wereld en haar bevolking hebben geen ontzag meer voor dictators. Ze worden uit hun holen gejaagd en berecht.

  Ik zie hetzelfde gebeuren in Suriname. Het volk van Suriname wordt op een kolonialistische manier uitgeknepen. Uitgeknepen door een man waarvan achteraf zal blijken dat hij geen leider is, maar een inheemse gek. Hij noemt zichzelf graag de klein indiaanse jongen. De indianen in Suriname zijn er achtergkomen dat hij niet tot het volk van hen behoort. Wat hebben de Surinamers zich toch zand in de ogen laten strooien door oom Desi alias de “CHARLATAN”.

  Maar het tij keert zich reeds tegen oom Desi. Het zal niet lang meer duren of het volk van Suriname zal massaal protesteren. Een lege pot en lege maag zijn de voedingsbodem voor protest. En hoe zal oom Desi reageren? Reageert hij zoals zijn vriend Ghadaffi ef de Ghanese idioot Rolings. Ik denk dat oom Desi eieren kiest voor zijn geld. Hij kaapt het enige vliegtuig van Suriname en vluchten naar zijn vriend en idool Chavéz. Wat een laffaard!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 22. Ghanees
  February 23rd, 2011 at 10:32 | #22

  De taal.

  Afgelopen week waren vrienden van mij op bezoek. Ze vertrokken vier jaar gelden naar Kenia en zijn terug van weggeweest. In Kenia zijn ze ouders geworden van twee prachtige dochters. De oudste dochter spreekt af en toe een mengelmoes van Nederlands/Engels. Het is mij duidelijk dat het kind zich de nederlandse taal op een vrij éénvoudige manier eigen maakt. Het kind wordt ook door de ouders gestimuleerd. Het wordt bijvoorbeeld gestimuleerd door in hele zinnen met het kind te praten. Niet het verkapte onzin.

  U vraagt zich mogelijk af waar ik naar toe wil. Ik zal het u uitleggen. Enige tijd geleden heb ik geschreven over het taalgebruik (nederlandse taal) van de surinaamse politici. Vandaag lees ik in de krant dat het taalgebruik steeds meer gaat lijken op babytaal (agagagagoegoe goegoeagagaga). De politici en deskundigen verschuilen zich achter het feit dat in Suriname een eigen taal van Surnaams/Nederlands is ontstaan. Aan mijn hoela. Een taal mag veranderen, maar alleen volgens de gestelde regels.

  Het wordt tijd dat de surinaamse politici zich realiseren dat hun taalgebruik, desastreuze gevolgen kan hebben voor het onderwijs. Niet alleen politici, maar ook ouders hebben er belang bij dat kinderen de nederlandse taal goed beheersen. Uiteindelijk is de nederlandse taal de omgangstaal in Suriname. Ook veel voorlezen aan kinderen is een rijke voedingsbodem voor het beheersen en leren van een taal. Alles wat kinderen zien en horen wordt door hen gekopieerd. Kinderen die de taal niet goed beheersen presteren minder. Van begrijpend lezen zullen ze niets snappen. Een éénvoudige taalopgave wordt anders door hen geinterpreteerd dan door kinderen die de taal wel beheersen.

  Het is nog niet te laat om in grijpen. De politieke-wil moet wel aanwezig zijn om veranderingen door te voeren. Maar als je de taal niet beheerst, is het heel moeilijk daarover een wetsvoorstel in te dienen. Schrijf dan maar een concept-voorstel en daarna op taalgebruik laten controleren. Een ieder zijn/haar vak moet je maar denken.

 23. Ghanees
  March 1st, 2011 at 12:02 | #23

  Lobi Obya.

  De warrige reden van oom Desi na zijn terugkeer uit Jamaica, was kinderlijk. Het voelt aan als het lezen van een boek met een zwakke kaft. Het vele cocaïne gebruik doet hem hallucineren. Het wordt echt zijn Untergang. In de lijn der verwachtingen zal dat niet lang meer duren.

  Het moet toch niet gekker worden. Oom Desi gelooft dat hij een lobi Obya heeft. “Iedereen houdt van mij”, heeft hij verklaard. Ik zie daarin een parallel met de uitspraken van Ghadaffi. Ghadaffi lult in zijn nadagen ook als een kip zonder kop. Het brein van oom Desi kun je vergelijken met dat van een alligator. De kop van een alligator is zeer groot. Daarentegen is zijn brein niet groter dan een tennisbal. Een alligator reageert in alle gevallen primitief. En dat is ook het geval bij Bouterse. Denken is zijn grootste manco. Hoe kun je als Surinamer trots zijn op zo’n president.

  Op bezoek in jamaica heeft hij zich ook van zijn beste kant laten zien. Hij heeft zowat met een ieder een onderhoud gehad, maar middels documenten kan hij dat niet aantonen. Er moet toch ergens een slotdocument zijn? Waarschijnlijk verbiedt zijn lobi Obia hem het slotdocument te tonen aan het volk van Suriname. Oom Desi is een een serpent met gif in de aderen. Het wordt tijd dat het parlement gaat werken aan een voorstel om oom Desi onbekwaam te verklaren. Oom Desi is echt een looser.

  De misser van deze week komt ook uit de trog van oom Desi. Hij zei:”Toen de Jamaicanen door hadden dat onze minister van justitie een rasta is, waren ze helemaal door het dolle heen”. Ziet u het al voor u dames en heren. Alle 800.000 inwoners van de hoofdstad Kingston dansend door de straten. Ze makten van die dag meteen een nationale feestdag. Ze weten dat oom Desi gek is op nationale feestdagen. Als er maar niet gewerkt hoeft te worden. Ja, ik geloof toch dat oom Desi een lobi Bakru heeft. Hoe plat wilt u het nog hebben volk van Suriname? Oom Desi moet gauw van het politiek-toneel verlaten, anders wordt u tot slaaf gemaakt. Uw streven is mijn streven. Mijn zegen heeft u!

 24. Ghanees
  March 2nd, 2011 at 12:43 | #24

  Arbeid.

  Vanmorgen heb ik een ingezonden stuk gelezen in een Surinaamse krant. Het stuk gaat over de manier waarop de Surinamer aankijkt tegen arbeid. De schrijver, waarschijnlijk een ondernemer sloeg met zijn artikel de spijker op de klop. Zijn conclusie:”In Suriname verzint men (vooral mannen) duizend redenen om niet deel te nemen aan het arbeidsproces” Eén reden waarom wel is nimmer aanwezig. Het zegt iets over de lakse houding van vele werkloze Surinamers. En als de chinezen en hindoestanen de markt overnemen, is het hek van de dam. Dan is men gigantisch gefrustreerd. “Ga werken met je luie reet” zou ik zeggen. Bedel niet bij mij als ik mijn vakantie in Suriname doorbreng.

  Het wordt tijd dat de regering zich gaat bemoeien met de werklozen. Je gaat werken en komt in aanmerking voor medischehulp. De hulp wordt mede gefinanceerd door premies betaald door de werknemers/werkgevers. Wil je niet werken dan houdt alles op. Een ieder weet dat de productiviteit in Suriname wordt gestagneerd door de lage arbeidsmoraal. Het kan toch niet zo zijn dat sterke jongemannen en -vrouwen niets anders willen dan bij de overheid werken? De overheid schijnt voor hen een melk koe te zijn. Ook oud militairen hebben er een handje van. Niets doen en toch maandelijks in aanmerking komen voor een toelage. Hebben ze afgewongen door te dreigen met ondemocratische acties. Wat een blunder van de overheid om toe te geven aan dat soort chantage.

  Ik ben er van overtuigd dat er genoeg werk is in Suriname. Vooral modezaken in de binnenstad zitten te springen om personeel. Maar dan wel om goed gemotiveerd personeel. Niet vandaag komen en vervolgens wegblijven zonder enig tegenbericht. Het is tijd voor een mentaliteitsverandering. Niet zeuren maar doen. Aktie ondernemen. Maak van het handje ophouden geen beroep. Het vergt even veel tijd als een dag werken. Wees trots op jezelf!!!!!!!!!!!!!!

 25. Ghanees
  April 5th, 2011 at 12:36 | #25

  Terug uit Ghana

  Ik ben in het weekend teruggekomen uit Ghana. In Ghana voel ik mij altijd thuis. Het land heeft een gigantische aantrekkingskracht op mij. Het is een mooi land met vele mogelijkheden. Het reizen binnen Ghana verloopt ook soepel en is goedkoop. Ghana is een land in opkomst. Economisch gezien is het booming. In de haven van Tema liggen tal van vrachtschepen voor anker. Wachten om bevrijd te worden van de containers.

  Wat mij zorgen baart is de situatie in de buurlanden van Ghana. Na 1957 is het maar één keer voorgekomen dat de nep ghanees genaamd Rawlings, een socialistische-staat wilde stichten. Uiteindelijk is het hem gelukkig niet gelukt. Ghana biedt onderdak aan veel vluchtelingen uit de omringende landen. Het wordt dus oppassen voor nationalistische sentimenten. Wat mij verder zorgen baart zijn de voedselprijzen. Die schieten dagelijks omhoog. Voor de armen binnen de samenleving is het een dagelijks gevecht om het hoofd boven water te houden. Het is goed om te weten dat miljoenen mensen (gezinnen) in Ghana dagelijks voor minder dat twee euro moeten rondkomen. Anderzijds zijn er puissant rijke mensen in Ghana. Ik moet eerlijk bekennen dat buitenlanders goed boeren in Ghana.

  Kinderarbeid in Ghana is heel gewoon. Legers van kinderen doen elke dag hun best om wat te verkopen. Ze worden aan het werk gezet door de ouders. Ook rijke Ghanezen maken misbruik van kinderarbeid. De kinderen zijn moderne slaven. U of ik kunnen er geen eind aan maken. Zulks mentaliteit is verweven binnen de samenleving. Niemand kijkt er meer van op. Corruptie is ook een groot probleem. De politie in Ghana maakt er geen geheim van corrupt te zijn. Het gebeurt voor je neus. Het is onvoorstelbaar maar waar.

  Ondanks het voorgaande is een bezoek aan Ghana een must. Je waant je in Suriname. Je kunt je echt een voorstelling maken hoe onze voorouders (de slaven) eruit gezien hebben. Het is een vredelievend volk. Zoveel stammen, zoveel talen. De Ghanezen blijven lachen en zijn behulpzaam. Het zijn mensen die voor nieuwe ideeën openstaan. Je moet het echt meemaken. Ik was er voor de zesde keer. Het verveelt nooit. I love Ghana.

  De volgende keer meer over Ghana.

 26. Ghanees
  April 6th, 2011 at 11:09 | #26

  Vervolg Ghana.

  Ghana bestaat uit 10 regio’s. Het land is een republiek met een gekozen president. De zittingsperiode duurt 5 jaar. De huidige president is Atta Mills. Poltiek en economisch gezien speelt Ghana een grote rol in de regio. Ghana is de poort naar West Afrika. Het land is rijk en voorzien van natuurlijke havens. De twee belangrijkste havens zijn Tema (Accra) en Takoradi (Central Region)

  De economie schiet als een komeet omhoog. Het is wel jammer dat de ghanezen de ecomische-activiteiten overlaten aan buitenlanders. Steeds meer chinezen verschijnen in het straatbeeld. In en rondom Acrra verrijzen hotels met capaciteiten van 300 kamers elk. Een duur hotel boeken in Acrra is heel moeilijk omdat alles bezet is.

  Ghanese vrouwen zijn voor mij het voorbeeld van werkende moeders. Zaken doen zit hen in het bloed. Steeds meer vrouwen zijn in staat een éénmanszaak te starten. En de zaken gaan goed. Ik heb gezien dat sommige zaken zelfs uitgebreid zijn. De vrouwen zijn in staat de kinderen naar school te sturen. Een ghanese marktvrouw zei tegen mij: “Ik kan lezen noch schrijven. Maar mijn kinderen wel. Alle op papier gemaakte afspraken leg ik aan mijn kinderen voor. Niemand kan mij belazeren”

  Armoede is een groot probleem in Ghana. Velen (miljoenen) moeten het doen met heel weinig geld en middelen. Het weinige geld wordt besteed aan voedsel waardoor kinderen niet naar school kunnen. De regering pretendeert dat het lageronderwijs gratis is, maar niets is minder waar. Voor elk trimester moet er betaald worden. Kinderen zijn verplicht een uniform te dragen. Voor ghanese begrippen kost het sturen van een kind naar school handen vol geld.

  Er zijn organisaties die zich bezighouden met het welzijn van kinderen. Kinderen worden in staat gesteld onderwijs te volgen. Daarnaast zijn er ook particulieren die een kind adopteren. Ook in dat geval wordt het kind ondersteund. Ik heb in Cape Coast (Central Region) een kind geadopteerd. Ze heet Ekoua en gaat sinds twee jaar naar school. Ik heb Ekoua opgezocht tijdens mijn vakantie. Ik ben heel erg trots op haar. Omdat ze naar school gaat kan ik met haar communiceren in het engels. Ik weet zeker dat haar toekomst anders uit zal zien dan dat van haar ouders. Mocht u ook een kind in Ghana naar school willen sturen, laat dan een bericht achter op de site. Via mij kunt u alle informatie krijgen.

  Vakantie houden in Ghana is ook de moeite waard. Ik heb de stad Elmina en het slavenfort twee keer bezocht. Het is een must. Je kunt er goed reizen met het openbaar vervoer. Kom je er voor de eerste keer, doe dat dan met een groepsreis. In Amsterdam is er een surinaamse organisatie die reizen organiseert naar Ghana. Het zal wel duurder zijn, maar de moeite waard. Tickets zijn er te vinden vanaf 500 euro. De ambassade verstrekt visa en kost 50 euro.

 27. Ghanees
  April 11th, 2011 at 14:01 | #27

  Edward Marbach.

  Edward Marbach schrijft een column in Dagblad Suriname. Vandaag 11 april 2011 schrijft hij over het “Recht van Openbaring” Marbach schrijft daarin over de positie van hommofielen. Ik vraag mij af of Marbach nog van deze wereld is. Zijn schrijven is regelrecht een vorm van discriminatie en aanzetten tot racisme. Het zal mij niet verbazen als er een klacht tegen hem ingediend wordt. Hij haalt zelfs de bijbel erbij om zijn gelijk te bewijzen. Volgens Marbach is het verwekken van kinderen niet voor homoseksulen weggelegd; deze relatie is niet door de schepping van God tot stand gebracht. Wat heeft God of de bijbel dan hiermee te maken. In deze tijd kunnen lesbische-stellen dankzij moderne technieken wel kinderen krijgen. En dat is maar goed ook. Zij hebben ook hun verlangens.

  Volgens Marbach heeft God tegen de mens gezegd: “Wees vruchtbaar, wordt talrijk en vervul de aarde” Ik zal die schrizofene Marbach naar Afrika sturen. Laat hij maar meemaken wat het is om talrijk te zijn. Waar mensen in krotten leven en mannen weigeren zich te laten steraliseren. Ja, heel erg talrijk, maar het zijn de arme schepsels die er onder lijden. Tegenwoordig zijn het homo’s en lesbiënnen die de meeste kinderen uit Afrika adopteren. De kinderen worden met veel liefde grootgebracht. Ik hoor lieden als Marbach al denken: “Een kind heeft een vader en moeder nodig”. Hoeveel kinderen groeien op deze wereld op in een éénouder gezin. Het zijn er velen. Neem Suriname als voorbeeld. Het groot brengen van een kind heeft niets met geaardheid, maar met liefde, toeweiding en genegenheid. Hier heeft Marbach nooit van gehoord. Hij verschuilt zich achter de bijbel. Wat een lafaard.

  Ik vraag mij af of Marbach ooit een gesprek is aangegaan met een homo of lesbiënne. Zoals hij ze neerzet in zijn column zijn deze mensen dieren. In de visie van Adolf Hitler waren de Joden ook dieren. Het gevolg: “6 miljoen Joden vermoord” Wat een ongelooflijke hetze van Marbach. Of denkt hij dat het gevolg een pogrom zal zijn? Het wordt tijd dat de medische wetenschap onderzoek gaat doen naar figuren als Marbach. Direct bij de geboorte een spuitje geven tegen haatzaaierij. Persoonlijk blijf ik Marbach volgen. Niet met de bijbel in de hand, maar met een portie gezond verstand.

 28. Ghanees
  April 13th, 2011 at 09:15 | #28

  Vooruitblik.

  De mogelijkheid bestaat dat Suriname aan het eind van dit jaar failliet is. De maatregelen die genomen zijn en nog steeds worden genomen, hebben een vernietigende werking op de economie. De brandstofprijzen zijn enorm gestegen, waardoor goederen voor de eerste primaire levensbehoeften onbetaalbaar zijn. De inflatie neemt toe, waardoor is geen ontkomen is aan geldontwaarding. Hetzelfde heeft Suriname meegemaakt in de periode 1996-2000. Aankloppen bij de Wereldbank voor leningen heeft geen zin. De Wereldbank beschouwt de regering van Suriname als een onstabiele factor.

  Gelet op de economische malaise, pleit ik volk van Suriname niet vrij in deze. Een ieder weet dat Bouterse en zijn club geen kaas hebben gegeten van goed bestuur. Maar het volk heeft zich om laten praten. Met dollartekens in de ogen en een vleugeltje hebzucht, zijn ze er feilloos ingetrapt. Bouterse zou hen persoonlijk het brood in de mond stoppen. Nu zitten ze letterlijk en figuurlijk met de gebakken peren. De bomen met geld groeien niet op het onafhankelijkplein waar ze zo uitbundig hebben staan juichen. “Des for pres, Des for pres” Nu hij pres is, krijgen ze neks. Neen, het is geen rancune mijner zijds, maar meer een verwijzing naar het gedrag van het volk van Suriname. Dom, dom, dom.

  Het enige dat het volk kan doen, is het opstarten van maatschappelijk discussies. Hoe kan het zijn dat Bouterse zijn vrouw een maandelijke toelage doet toekomen, terwijl ze driekwart van de dag uit haar neus zit te eten. Waar blijven de toegezegde investeringen? Somohardjo (alias Bek en Nek) heeft vrklaard investeerders gevonden te hebben in Indonesië. Waar blijven die mensen. Waar blijven de tankers met goedkope brandstof uit het land van de opper-roof-hoofdman genaamd Chavéz. Bouterse heeft dat toegezegd. Of was het weer een soort zinloos gebral? Het volk van Suriname mag zelf beslissen!!!!!!!

 29. Ghanees
  April 14th, 2011 at 10:57 | #29

  Misdrijven gepleegd in Suriname.

  Peter R. de Vries, heeft zondagavond laten zien dat het bestrijden van criminaliteit, niet de eerste prioriteit is van de huidige surinaamse regering. Waar was de verantwoordelijke politiefunctionaris? En waar was de minister van justitie. Beiden hadden het te druk. Elke keer kwam Peter te laat. “Ach ja, meneer Tjin Liep Sie, is een minuut geleden vertrokken naar de Duisburglaan” Aan de Duisburglaan blijkt hij nooit te zijn aangekomen. Wie niets te verbergen heeft, speelt gewoon openkaart. De minister van justitie is de zwakste schakel binnen het geheel. Dan druk ik mij nog eufemistisch uit.

  De misdadigers die nog hun straf moeten uitzitten in Suriname, leven in Nederland als God in Frankrijk. Na het begaan van vreselijke strafbare feiten in Suriname, hebben ze kans gezien te vluchten. Hoe zijn ze in hemelsnaam aan documenten gekomen om weg te komen. Er moet toch ergens een lek zitten? Gister heeft Tony Paal zijn zegje over de uitzending gedaan in De Ware Tijd. Hij (Tony) is van mening dat de nationaliteiten van de criminelen eerst vastgesteld moeten worden. Paal laat wederom blijken dat hij besnuffeld is door de ratten. De criminelen zijn onder valse voorwendsels in het bezit gekomen van de Nederlandse nationaliteit. Ze hebben valse documenten overlegd om voor de nationaliteit in aanmerking te komen. Documenten verstrekt door het CBB, waar Paal de scepter zwaaide. Paal voelt de bui al hangen. Hij dient ter verantwoording geroepen te worden. Hij schijt in zijn broek.

  De Nederlandse overheid dient de status van de criminelen in te trekken. Daarna ongewenst verklaren en met de eerste vlucht naar Suriname laten opdonderen. Het kan toch niet zo zijn dat zulks misselijk makende figuren zich vrijelijk kunnen bewegen in Nederland? Het doet er niet toe of ze stateloos worden. Ze zijn een smet op de Surinaamse samenleving in Nederland. “Oprotten die handel” En aan Tony Paal heb ik maar één advies:”Schoenmaker houd je bij je leest”

 30. Ghanees
  April 19th, 2011 at 14:40 | #30

  Stress

  Stress veroorzaakt hart- en vaatziekten. Mensen die dagelijks moeten knokken voor hun bestaan kunnen stress krijgen. Ook maagproblemen zijn een gevolg van stress. Het was al langer bekend dat mensen in Suriname veelal aan stress lijden. Dat kan onder andere komen door de jaren lange economische malaise. Veiligheid speelt ook een rol. Als je je niet veilig voelt ligt stress altijd op de loer.

  Hart- en vaatziekten, zijn even oud als de mensheid. Omdat de mens tegenwoordig toegang heeft tot andere produkten, komen die aandoeningen veel meer voor. Door het teveel aan vet, slibben de aderen dicht waardoor er kortsluiting in het hart ontstaat. Het is dus goed om op te letten wat men eet. Naast het eten moet men ook veel bewegen. Niet voor elk wiswasje in de auto stappen. Pak de fiets of ga maar lopen.

  Als de trend zich doorzet zullen steeds meer mensen in ontwikkelingslanden sterven aan een te hoge cholesterolgehalte. Het is aan de overheid om campagnes te starten. Wijs de mensen op het gevaar van hart- en vaatziekten. Ook moeten preventieve maatregelen genomen worden. In Nederland sterven 108 mensen per dag aan hart- en vaatziekten. Daarnaast krijgen per dag 400 mensen te maken met een hartaandoening (hartstilstand, hartfalen) U bent dus gewaarschuwd.

 31. Ghanees
  April 20th, 2011 at 10:59 | #31

  Misstappen.

  De wittebroodsweken van de regering van oom Desi zijn ver achter de rug. Kijkend naar de resultaten, moet ik eerlijk bekennen dat die er niet zijn. Suriname zakt steeds verder weg in een economische chaos. Er is een minister van economische zaken, maar van haar wordt weinig vernomen. Er is geen sprake van enig stabiliteit van de Surinaamse munt. Vanuit de regering wordt wel beweerd dat de munt stabiel is. Ik heb het gevoel dat Suriname geregeerd wordt door één man. Oom Desi trekt aan de touwtjes van zijn poppen. Ze doen alles wat hem bevalt. De monden van de poppen zijn keurig dicht geplakt. En als ze mogen praten, is dat allemaal voorgekauwd. Waar blijven de grote reorganisaties. Om Desi had er de mond vol van. Veel topmensen worden naar huis gestuurd om plaats te maken voor een foetoe-boi van de regering. Je hoeft geen verstand te hebben van zaken, als je maar doet wat er gezegd wordt.

  Zorgen zijn er ook voor wat betreft de criminaliteit. Misiedjan belooft de politie nieuwe voertuigen, maar daarmee heb je nog geen plan van aanpak. Een plan van aanpak begint met het opzetten van een goed team. De leden van het team moeten zich bezighouden met het inwinnen van informatie. Bijvoorbeeld door goed contact te onderhouden met buurtmanagers (wijkagenten). Buurtmanagers zijn bij uitstek de “spinnen in het web”. Vroegtijdige informatie kan leiden tot het voorkomen van iedere vorm van criminaliteit. Men verkijkt zich op de impact van de criminaliteit. Toeristen zullen wegblijven als de veiligheid in het geding is. Verschillende landen zullen een negatieve reisadvies geven.

  Een ander punt van zorg zijn de gedragingen van sommige politieambtenaren. Mishandeling van verdachten schijnt voor hen “normaal”te zijn. Ik weet niet beter dat de politie in Suriname losse handjes heeft. Praten met hen heeft geen zin. De uitzonderingen daar gelaten. Het laatste incident was het toppunt van openlijke geweldpleging. De regering en de korpschef hebben zich laten horen, maar geen sancties genomen tegen de geweldplegers. Ik ben benieuwd hoe de geweldplegers de aanhouding hebben geformuleerd in het proces-verbaal. Of houden ze nog steeds vol dat ze geen misstap hebben gemaakt, maar fatsoenlijk gehandeld hebben? De Griekse Wijsgeer Plato heeft ooit gezegd:”Het summum van immoraliteit is om bij al je misstapen de schijn te wekken een fatsoenlijk mens te zijn die de wet respecteert”

  Noot: Het moge duidelijk zijn dat het gedrag van sommige politieambtenaren in Suriname, niet representatief is voor het gehele korps.

 32. Ghanees
  April 21st, 2011 at 11:27 | #32

  Plankgas.

  Een paar jaar geleden ben ik als passagier in een persoonsbusje uit Coronie vertrokken naar Paramaribo. Het busje kwam uit de richting van Nickerie en werd bestuurd door een Surinamer. De rest van de passagiers waren Guyanezen. Het was echt een dodenrit. De bestuurder hing af en toe uit het raam om te kijken waar het gepiep van het busje vandaan kwam. Ondertussen lagen de Guyanezen languit te slapen. Ik was jaloers op hen. Ze sloegen geen doodsangsten uit. Het klamme-zweet stroomde uit alle openingen van mijn lichaam. En dat is geen pretje.

  Bij de brug over de Coppenamerivier had ik gehoopt dat de chauffeur gas terug zou nemen. Ik had meteen door dat hij geen gedachten kon lezen. Met zijn rechterhoef drukte hij het gaspedaal bijna dwars door de bodem van het busje. En om het drama compleet te maken stak hij een sigaret op. Ik had hem niet gevraagd om mee te roken, ik kreeg de ingehaleerde rook uit zijn longen gratis toegediend. De Guyanezen hadden er geen moeite mee, ze sliepen een gat in de dag.

  Bij de brug over de Saramaccarivier moest de chauffeur vaart minderen. De brug heeft een knik in het midden. De snelheid ging van honderdenveertig terug naar honderdentien kilometer per uur. Ter hoogte van de knik zag ik één van de Guyanezen met haar baby van de achterbank loskomen. Ze zweefden even door het luchtledige om vervolgens neer te ploffen als twee tompoezen. Ze gaven geen krimp, sliepen rustig verder. Ik geloof nog steeds dat ze gedrogeerd waren. Hoe kon je in hemelsnaam niets merken van de dodenrit?

  In hartje Paramaribo liet de chauffeur zich ook niet kennen. Hij wilde zo snel mogelijk op de plaats van bestemming zijn. Ik zag hem denken:”Gaan met die banaan”. Van andere weggebruikers kreeg de chauffeur de intiemste delen van zijn eigen moeder naar zijn hoofd geslingerd, maar hij knikte heel netjes terug. “Dat is pas tolerantie”, dacht ik. Uiteindelijk kwamen we bij de eindhalte. Ik zag en hoorde hoe de Guyanezen al gapend tot leven werden gewekt. Ik hoorde één van hen roepen: “That was an nice trip”. Ik draaide meteen de knop naar links om het requiem (dodenmis) van Mozart niet meer te horen. Het requiem van Mozart is wonderbaarlijk, maar niet tijdens en na een dodenrit.

 33. Ghanees
  April 27th, 2011 at 11:01 | #33

  Pasen.

  Elk jaar met pasen krijg ik een belletje van een familielid uit Suriname. Het is echt een vaste ritueel. Dit jaar was het meer dan elkaar een vrolijk pasen toe te wensen. Mij werd verteld dat door een ongeluk één van de beste conferancier van Suriname omgekomen was. Ook een ander persoon was omgekomen. De moed zakte mij in de schoenen. Op 21 april 2011 had ik een busrit beschreven van Coronie naar Paramaribo. Ik blijf herhalen dat een combinatie van slechte wegen, technische mankementen aan auto’s hoge snelheden en vermoeidheid de meeste slachtoffers in het verkeer eisen. Waar ook ter wereld. Daarom is het van belang om bij de rijlessen een “slipcursus” op te nemen. Je wordt dan geacht onder moeilijke omstandigheden je voertuig onder controle te houden.

  Het is ook aan de bestuurders van motorvoertuigen om zich aan passen aan omstandigheden die opdoemen. Denk niet dat je de weg kent omdat je er elke dag rijdt. Of sneller dan je buurman over een bepaalde afstand willen doen. Ik heb wel eens een bestuurder tegen een ander horen zeggen:”Ik heb vier miniuten sneller gereden dan jij over de afstand Nickerie/Coronie”. De ander dent bij de eerst volgende rit:”Ik kan het beter”. Hoe dom en overantwoord kun je zijn! En denk niet dat het alleen jongeren zijn die zich schuldig maken aan zulks stupiditeit.

  Ik pleit voor wegenbelasting in Suriname. Met de kanttekening dat die inkomsten gebruikt worden voor het veiliger maken van de wegen. Een ieder weet dat de Oost-Westverbinding zich niet leent voor hogesnelheden. In die zin is het dus noodzakelijk je snelheid aan te passen. Het is aan de overheid om de onoverzichtelijke bochten in het parcours te beveiligen.

 34. Ghanees
  May 2nd, 2011 at 12:24 | #34

  Dubbele nationaliteit.

  Bent u voor een dubbele nationaliteit? Uit onderzoek blijkt dat de meerderheid van de Surinamers in Nederland zouden kiezen voor een dubbele nationaliteit. Het heeft niet zo zeer met reizen naar Surnianme te maken, maar het geeft aan wie je bent. Waar je vandaan komt. Waarom de Nederlanders zo bang zijn voor een tweede nationaliteit is mij niet duidelijk. Het blijkt dat de laag opgeleide Nederlanders tegen een dubbele nationaliteit zijn. Het kan met onwetendheid of stupiditeit te maken hebben. Wat de boer niet kent vreet hij niet.

  Persoonlijk kies ik voor een tweede nationaliteit. Ik word er geen beter of slechter mens van, maar het zegt iets over mijn afkomst. Het zegt iets over mijn cultuur. Het zegt iets over de het land en district waar ik geboren ben. Zodra het mogelijk wordt voor een tweede nationaliteit te kiezen, ben ik de eerste die daar een beroep op doe. Het zou voor mij een onbeschrijfelijk geluk betekenen als ik mijn Surinaams paspoort in mijn handen mag hebben.

  Wat de dubbele nationaliteit betreft, heerst er een hypocrite houding in Nederland. Het alom geklaag over de dubbele nationaliteit van Turken en Marokkanen. Maar wat denk je van de mensen uit de landen die laastelijk lid zijn geworden van de EU? De vrouwen uit die landen trouwen met Nederlanders en blijven hun eerste nationaliteit houden. Amerikanen die zich in Nederland vestigen zullen de Amerikaanse nationaliteit nooit opgeven. De tegenstanders van de dubbele nationaliteit laten zich leiden door dogmatisme. Ze laten zich leiden door een figuur die uiterst rechts van het midden opereert. Uiteindelijk wint binnen een democratie het gezonde verstand van futiliteiten.

 35. Ghanees
  May 3rd, 2011 at 15:55 | #35

  Dood of levend.

  “Dood of levend” Dat waren de woorden van Bush na de aanslagen van 11 september. Uiteindelijk is het president Obama die de beslissing genomen heeft om Bin Laden naar de “eeuwige jachtvelden” te sturen. Volgens mij is het geen beslissing dat je maar even neemt. Als het fout gaat krijg je een veel fout van bagger over je heen. Ik denk ook niet dat Obama de persoon is die zich op de borst gaat kloppen met de mededeling dat hij de klus heeft geklaard. Neen, zo’n persoon is hij niet. Hij is een heel pragmatisch persoon. Hij weet ook om te gaan met gevoelens van anderen.

  Het is afwachten wat de reacties zullen zijn van de tegenstander. In Suriname zullen wij er niet zoveel last van hebben. Suriname is één van de weinige landen waar godsdienst-fanatisme niet aan de orde is. Wat dat betreft laten de Surinamers zich niet meeslepen in een oorlog van fanatici. Suriname mag trots zijn op het feit dat in Paramaribo de Moskee naast de Synagoge prijkt. Het is een symbool van éénheid en respect.

  Er zijn ook wel negatieve geluiden. Ik was een aantal jaren terug bij een Surinaamse sportevenement. Twee mannen waren in gesprek waarbij de ene tegen de andere zei: “Mi é libi ding gi Al Qaida” Naar verluid was hij boos op Nederland. “Hoe dom kun je zijn”, vroeg ik mezelf af. Het effect van terrorisme treft een ieder direct of indirect. Zie de controles op vliegvelden

  Ik word ook niet vrolijk van spontane feesten na het bekend maken van de dood van Bin Laden. De wereld moet tot bezinning komen en afvragen hoe zulke tragedies te voorkomen. Als de wereld hierop antwoord geeft dan blaast een kind van 12 jaar zich niet meer op in een menigte.

 36. Ghanees
  May 9th, 2011 at 11:30 | #36

  Niets anders dan de waarheid.

  Commotie in Suriname. Sommige agentschappen worden niet meer uitgenodigd bij de persconferenties van de overheid. Ook radiostations die zich kritisch uitlaten over de overheid laten, krijgen ook geen reclame-opdrachten meer. De overheid is bezig de vrije pers op één of andere manier te muilkorven. Persoonlijk had ik niets anders verwacht van de regering Bouterse. Suriname heeft in het recent verleden reeds kennis gemaakt met de dictatorale trekken van Bouterse.

  Het uitsluiten van de pers hoeft geen ramp te zijn in Suriname. Tijdens de persconferenties is er niet veel mede te delen door de overheid. “Vieze” president Ameraali raakt in paniek als hij, wat hij noemt “kritische vragen” voorgeschoteld krijgt. Blijkt dus dat hij voor spek en bonen fungeert in het kabinet. Hij voelt zich nog steeds niet genaaid, terwijl het dagelijks gebeurd. Hij zei laatst: “Mijn broek zakt af”. Ik begrijp wat hij bedoelt.

  De persvoorlichter van de despoot, ene rot-hond genaamd Limburg, is een tikkeltje erger. Hij schijnt de waarheid en de deugd in handen te hebben. Limburg probeert alles wat krom is recht te praten. Limbug kan amper zijn eigen naam schrijven. Een e-mailadres is voor hem abacadabra. Ja, Clifton dit wordt heel moeilijk lezen voor jou. En neem van mij aan Clifton: “Wie de deugd bemint, moet het oogmerk niet prijzen” Dit laatste is het overdenken waard. Of is de massa in je kop niet toereikend? Ik verneem het gaane persoonlijk van jou.

 37. Ghanees
  May 12th, 2011 at 13:28 | #37

  Moderne president.

  Bouterse raaskalt zijn eigen onzin vanaf een autocue (teleprompter) en meteen wordt hij aangezien voor een moderne president. Volgens Cliff Limburg (het schoothondje van Bouterse) toont Bouterse aan dat de moderniteit niet geschuwd wordt. Ik vraag mij af wat Cliff bezielt. Het is niet voor de eerste keer dat een president vanaf de autocue leest. Het overkomt Obama zowat elke dag. Moet een ieder dan ineens roepen:”Obama is een moderne president”. Domme Cliff slaat de plank helemaal mis. Het weinige verstand van Cliff zit nog steeds op de verkeerde plek.

  Het gaat niet om het lezen vanaf de autocue. Het gaat erom wat je te vertellen hebt. En Bouterse heeft nooit goed nieuws gebracht. Alles wat hij uitspreekt is doordrenkt van sarcasme. Wat een zielige stuke stront is die man. Leiding geven aan een regering kan hij niet. Hij beschikt niet over die capaciteiten. Hij is hard op weg de parlementaire democratie in Suriname wederom de nek om te draaien. Vandaag bouwt hij huizen, morgen heeft hij het overbruggen en de dag daarna bouwt hij flats. Hij vraagt zich nooit af hoe het zit met de financiering. Tante Wonnie weet ook wel dat dat Baas aan het Raaskallen is, maar ze durft haar pèpè niet open te trekken.

  In het parlement vertegenwoordigt Bouterse maar één persoon. Dat is zichzelf. Het volk en het land Suriname, kan hem geen biet schelen. Tenslotte hoeft hij geen verantwooding af te leggen. Als hij het parlement toespreekt, laat hij bussen vol sypatisanten aanrukken. Voor een bordje stront laten ze zich alles wijs maken. Wat een gewillige slachtoffers. De griekse-wijsgeer Plato heeft ooit gezegd dat slachtoffers zich het beste identificeren met de dader. Het Stockholm-syndroom is daar een goed voorbeeld van.

 38. Ghanees
  May 16th, 2011 at 11:57 | #38

  Waar is meneer Paal.

  Het is bijna een jaar geleden dat de Morbine Combinatie (lees Mega Combinatie) de verkiezingen gewonnen heeft. De coroniaanse partij Palu, koos zoals het hen betaamt voor samenweking met de MC. Gedurende de campagnes deed men geloven dat Coronie, opgenomen zou worden in de vaart de volkeren. Als voorman van de Palu heeft Tony Paal de kar getrokken voor de MC. De vraag is nu of Paal zich bekocht voelt. In het district Coronie is nog geen sikkepit van de gedane beloften tot stand gebracht. Er is een nieuwe DC aangesteld, maar ook zij kan geen potje breken bij de beleidsmakers. Nou ja, beleidsmakers? Het zijn meer onheils-predikers.

  Hoe kan het gebeuren dat de afvoerkanalen nog niet opgeschoond zijn. Hoe kan het zijn dat de plannen voor het opstarten van de rijstbouw nog niet gemaakt zijn? En zo zijn er nog veel meer vragen. In ieder geval is het een teken aan de wand dat de coronianen misbruikt zijn. Maar zij zijn er zelf bij en laten het gebeuren. Het is trouwens niet de eerste keer. En maar wachten op de volgende prediker.

  Er zijn heel wat mensen die niet graag zien of lezen dat sommige politici niet geschikt zijn om politicus te zijn. Ze houden eerder de ongeschikten de hand boven het hoofd dan hen de waarheid vertellen. Want in coronie zijn we allemaal familie van elkaar. Ik niet. Ik ben wie ik ben. Wie het niet goed doet, krijgt het van mij te horen. En ik hoop dat een ander mij ook de waarheid zal vertellen. Doe het dan wel met een gefundeerde mening. Daar kan ik wat van leren. Maar kom mij niet vertellen dat Tony Paal je oom is. En dat je buurman ook boos is op mij, omdat Tony een goede vriend van hem is. Vrijheid van meningsuiting is belangrijker dan de relatie tussen de buurman en Tony Paal.

  Duidelijk moet zijn dat ieder kandidaat die door het volk gekozen is, een mandaat heeft. En dat moet hij/zij uitvoeren. Niet voor spek en bonen gaan zitten in het parlement en maandelijks een flinke salaris opstrijken. Daar wordt de achterban niet vrolijk van. Laat de achterban maar nou eens een keer de tanden zien aan Tony. Genoeg is genoeg. Of je doet waarvoor je aangesteld bent of je mandaat teruggeven. Dat is klare taal!!!

 39. Ghanees
  May 17th, 2011 at 11:36 | #39

  Mooie verhalen.

  Er zijn mooie verhalen over de mensen die ik vroeger gekend heb. De mensen woonden allemaal in Coronie. Ik kende een oude javaan genaamd Papa Samiran. Hij kwam elke zaterdag bij ons onder de manja-boom zitten. In mijn beleving was hij heel oud. Tussen de middag at hij met ons mee. Ik heb ook Gebbie gekend. Gebbie woonde volgens mij ergens tussen Bantaskin en Novar. Hij had een jachtgeweer. Elke keer als hij langs kwam zeiden wij tegen hem: “Gebbie, streek abani”

  In de Gouverneurstraat woonde ko-pa. Ko-pa was heel oud. Hij was blind, maar kon vele verhalen vertellen. Volgens mij was zijn familienaam Nibte. Verder woonde in de Gouverneurstraat de familie Hooplot. De familie Hooplot woonde naast de familie Etnel (opa Lucassie). Baas Eddie Hooplot was getrouwd met tante Dina. Baas Eddie was een man van de oude ambachten. Wist u dat hij de bouwer was van het jeugdgebouw tegenover de katholieke kerk? Onder zijn huis (een huis op neuten) had hij zijn gereedschappen. Ook stond er een ouderwetse kruiwagen. Op het erf bij de keuken stond een stenenbak voor het opvangen van regenwater. Het water was altijd heerlijk koel. Ik heb nooit meer zulks heerlijk water gedronken.

  In dezelfde Gouverneurstaar woonde ook de familie van Reinier Etnel. Wist u dat de familienaam Etnel afgeleid is van de familienaam Lente. Bij de afschaffing van de slavernij kregen zij de naam van de slavenhouder genaamd Lente. Reinier Etnel was ook een man van de oude ambachten. Het vak van Timmerman was hem op het lijf geschreven. Naast Timmerman was hij een gedreven jager. Als kind weet ik nog dat hij op een vroege ochtend een jaguar (tijgerkat) doodschoot. Ik vond het prachtig. Vandaag de dag zou ik het dier verdoven en verplaatsen naar een ander habitat.

  Aan de hoofdweg woonde oom Ko. Oom Ko was een vrij kleine man. Gezien vanaf de winkel van Asang woonde oom Ko aan de rechterkant van de weg. Als je hem sprak gaf hij altijd als overdenking een raadsel mee. En daar dachten wij ook over na. Ik heb nimmer een oplossing op de vele raadsels kunnen vinden. Trouwens oom Ko ook niet. Waarschijnlijk kreeg hij in zijn jeugd ook de raadsels mee als overdenking.

  Helemaal achter in de de Commissarisstraat had je de familie van oom Tom Wielzen wonen. Oom Tom was basgitarist in de club van Gusje Ost. Hij was befaamd om zijn vierkwarts maten. Week nooit af van die maten. Hij heeft het meer dan veertigjaar volgehouden. Petje af!

  En zo zijn er nog heel wat mensen die bepalend zijn geweest voor de mooie verhalen in Coronie. Natuurlijk kunnen ze niet allemaal genoemd worden. Maar laten wij hen roemen voor het feit dat zij ons mooie herinneringen hebben achtergelaten.

 40. Ghanees
  May 18th, 2011 at 13:26 | #40

  Eten en laten eten.

  Enige tijd geleden heb ik een stuk geschreven over het eetgedrag van de Coronianen. Ik heb aangegeven dat men minder moet eten en meer bewegen. Liever fietsen of lopen van Friendship naar Bantaskin dan met de taxi. Gister las ik in de krant een artikel over het eetgedrag in Suriname. Het is bedroevend. Onderhand eten de mensen zich dood. Het vet druipt af van het eten. Maar schijnbaar is het zo lekker dat men willens en wetens het risco loopt hart- en vaatziekten te krijgen. Vooral mannen maken zich schuldig aan overmatig eten en drinken. Met drinken worden alcohol en de zoete drankjes van Fernandes bedoeld. Water laat men achterwege.

  Het moge duidelijk zijn dat de komende jaren meer mensen in Suriname zullen sterven aan hart- en vaatziekten. Degenen die waarschuwen voor de gevolgen van het ongezond eten en drinken worden weggehoond. “Wij zijn surinamers en houden van lekker eten” krijgen ze te horen. Het is aan de overheid om een campagne te starten. Echter de president van het land Suriname, heeft nooit gehoord van een diëet. Hij puilt steeds meer uit. Het zal mij niet verbazen als zijn vadsigheid in combinatie met de hitte, hem parten heeft gespeeld tijdens zijn verblijf in Haïti. Zijn woorvoerder had het over een griepje. Ja, ja, arm griepje.

  Zorgen dat je op het juiste gewicht blijft is een kwestie van dicipline. Minder eten en minder vet. Veel meer water drinken inplaats van alcohol en zoete drankjes. Meer bewegen en minder auto rijden. Voorkomen is beter dan genezen. Boulimia en aanverwante aandoeningen kosten de samenleving ontzettend veel geld en energie. Mensen met boulima hebben meer kans op een hartstilstand. Bij een hartstilstand sterft een deel van het hartspier. En zo zijn er nog meer nadelen. Als iemand plots dood neervalt in Suriname, heeft het volgens velen te maken met hokus-pokus. Niets daarvan, sommigen vreten zich letterlijk en figuurlijk dood.

  Mensen kies toch voor een gezond leven dan voor een rustige plek op de Boulevard de Horizontale.

 41. Ghanees
  May 19th, 2011 at 11:57 | #41

  Suri-flats.

  De praatjesmaker en pathologische leugenaar genaamd Desi Bouterse, heeft het wederom hoog in zijn bol. Zijn verkalkte geestelijk-vermogen laat hem veelvuldig in de steek. Hij kraamt heel wat onzin uit. Je zou denken dat hij dementeert. Wie weet!!! In parlement verklaart hij flats te willen bouwen. Maar zijn plannen onderbouwd hij niet met bedragen die gemoeid zijn met de bouw. De staatskas is immers leeg en meneer gaat lenen. Tegen welk percentage is nog te bezien. Alleen de zon gaat voor niets op.

  Heeft Bouterse wel nagedacht over het onderhoud van de flats. Gestapelde woningen hebben bijvoorbeeld mechanische-ventilatie nodig. Als dat niet aanwezig is mag je heerlijk meegenieten van de wc-dampen van de buren. De woningen dienen goed geïsoleerd te zijn. Anders is het gekreun van de buren te horen. Op zich is dat niet erg, wel vervelend als je het zelf niet beleeft(grapje).

  Ieder weldenkend mens weet dat de plannen van Bouterse, economisch gezien niet haalbaar zijn. Laat hij maar eerst beginnen met de hersturcturering van de economie. Zoveel mogelijk het ondernemerschap stimuleren waardoor er meer werkgelegenheid gecreërd wordt. Alle fucties binnen de overheid onder de loep nemen. De fucties die overbodig zijn doen ophouden. Levert miljoenen aan bezuinigingen op.

  Ach, Bouterse is met zichzelf bezig. Als hij de blaren op zijn reet voelt, laat hij drommen gehersenspoelde klap- en juichvee met bussen naar Paramribo vervoeren. Nadat de zielige zieltjes bescheten zijn door Bouterse, mogen ze terug naar huis. “Slapen jullie allemaal verder” denkt Bouterse. Welterusten allemaal!!!!!

 42. Ghanees
  May 23rd, 2011 at 10:17 | #42

  Wat wel en niet mag.

  Het DNA lid Panka heeft weer eens een boer gelaten. Na het laten van de boer was het niet uit te houden in de DNA. Panka stink namelijk uit zijn “straatje”. Panka is van mening dat de media niet meer mag schrijven over de criminaliteit in Suriname. Ook mag de afdeling voorlichting van de politie, geen gegevens meer verstrekken over de criminaliteit. De voorlichters van de politie hebben de bal meteen teruggekaastst naar Panka. Ook Dna leden hebben hem weggehoond. Je moet toch geestelijk bekrompen zijn om zoiets te bedenken.

  Als het aan Panka ligt dan schrijven de kranten alleen over de goede daden van de regering Bouterse. En mocht je niet willen dan word je niet meer uigenodigd voor de perconferenties. Ach ja, of de perconferenties veel opleveren is tot daar aan toe. Verhalen met een Telegraafgehalte vullen de ruimte. Het ligt ons allen nog vers in het geheugen hoe de persvrijheid de nek werd omgedraaid door Bouterse cs. Als je toen de kranten mocht geloven, beschikte Bouterse over dezelfde gaven als de noord-koreaanse leider Kim Jong-II. Een journalist die in die tijd een boek schreef over de grootste sporters van Suriname, werd door Bouterse ontboden. Bouterse maakte gewag van het feit dat hij niet op de lijst voorkwam en wel als de beste. Een noord-koreaans trekje!

  En hoe nu verder. Gelukkig is de media in Suriname niet onder de indruk van de regering Bouterse. Het gaat immers om de vrijheid van ons allen. Panka en zijn kornuiten hebben gegokt en verloren. Geen nood meneer Panka! Van je fouten kan je leren door anderen de ruimte te geven zich te mogen uiten in alle vrijheid. “Lang leve de vrije pers”

 43. Ghanees
  May 25th, 2011 at 11:50 | #43

  Lezen.

  In mijn jeugd heb ik niet veel gelezen. Daarmee bedoel ik dus het lezen van kinderboeken. Waar moest je ze vandaan halen. Zelfs in Paramaribo waar de boeken voor handen waren, werd er niet veel gelezen. En nog steeds niet. Voorlezen aan kinderen zorgt voor later heel veel leesplezier. Lezen maakt kinderen nieuwschierig.

  In Suriname hebben wij geen leescultuur. Behoudens het lezen op school, worden kinderen niet aangeleerd te lezen. Er wordt ook geen geld besteed aan het kopen van boeken voor kinderen. Er zijn ook niet veel volwassenen die lezen. Ja, de krant misschien, maar daar blijft het bij.

  In Nederland bestaat er een echt leescultuur. Ik kom vaak in de boekhandel omdat mijn nieuwschierigheid geprikkeld wordt door een boek of boeken in de vitrines. Ook het lezen van recenties in de krant (volkskrant/NRC) drijven mij de winkels in. Ik kan het niet laten. In ben van mening dat de winkels weinig of geen Surinamers over de vloer krijgen. Ik weet niet of ik te voorbarig ben. Ik vraag mij elke keer weer af waar dat aan ligt. Misschien hebben de eerste generaties Surinamers niet veel gelezen. Ik neem aan dat de huidige generatie bewuster is van de noodzaak van het lezen. Of zijn ze liever luid dan moe? Neem van mij aan dat je van lezen nooit moe wordt.

  Het is aan de ouders om de kinderen te stimuleren. Laat ze alstublieft lezen. De kinderen bereiken op school een hoger niveau. Kunnen gemakkelijker praten over veel onderwerpen. De jaarlijkse cito-toets worden minder belastend. Dus een beter score. De toekomst van uw kind ligt in uw hand. Het is dat u het weet.

 44. Ghanees
  May 26th, 2011 at 10:39 | #44

  Taalgebruik en formuleren.

  Dagelijks lees ik de ingezonden stukken in de surinaamse kranten. Uit de stukken blijkt dat het formuleren van zinnen een terugkerend probleem is. Het formuleren is een kwestie van goed nadenken. Voorbeeld van een zin uit een ingezonden stuk:”Mijn stukken zijn nog al lang, omdat als ik schrijf bijvoorbeeld over ….” Ik heb de zin een aantal keren moeten lezen om te begrijpen wat de schrijver bedoelt. Verder schrijft hij:”Ik zie dat moeders voor slechts SRD 20 moeten tanken in hun auto” Als ik niets wist over de brandstofprijzen in Suriname, zou ik er niets van begrijpen. En slechts SRD 20, impliceert dat de benzine goedkoop is. En als de moeders in Suriname in hun auto tanken, beleven begrafenisondernemers goudentijden. Benzinedampen zijn nogal giftig en licht ontvlambaar.

  In het ingezonden stuk verwijt de schrijver zijn opponent van het verspreiden van leugens. Hij schrijft:”Mijn opponent vertelt sprookjes waarbij hij verzuimt zijn sprookjes met feiten te onderbouwen” Sprookjes zijn sprookjes. Sprookjes kun je nimmer onderbouwen met feiten. Het zijn anders geen sprookjes meer. De schrijver heeft wel gelijk dat sommige politici in Suriname anansi tori bombarderen tot waarheden.

  En zijn nog meer voorbeelden. Waarom zou ik ze allemaal benoemen. Mijn intentie is de schrijver(s) te attenderen zorgvuldig te zijn met het formuleren van zinnen.

 45. Ghanees
  May 30th, 2011 at 10:07 | #45

  Sterilisatie.

  Gelezen in de DWT van 28 mei 2011: Als partners vinden dat hun gezin compleet is, dan moet de vrouw zich via de ziektekostenverzekering kunnen steriliseren” De uitspraak is gedaan door een leidinggevende (adjunct-directeur) in het ‘s Lands Hospitaal.

  Ik ben de mening toegedaan dat de vrouw baas in in eigen buik. Zij mag bepalen of ze gesteriliseerd wil worden of niet. Meestal wordt de vrouw daartoe “gedwongen” daar de man (echtgenoot) dat niet wilt. Bang dat hij nadien geen man meer is en impotent wordt. Rekening houden met het feit dat de vrouw de kinderen gebaard is bij de man niet aan de orde. Hij moet in staat zijn kinderen te kunnen verwekken.

  Het is niet alleen een probleem in Suriname. Het is een probleem van wereldomvang. De religie speelt een grote rol. Als de paus of een of andere gesjeesde idioot roept dat mannen kinderen moeten blijven verwekken dan is geen kluit daar tegen opgewassen. Ook het gebruik van condooms wordt door de religie afgewezen. Enige jaren geleden zei de paus in Afrika dat men geen voorbehoedsmiddelen moet gebruiken. “Doe aan periodieke onthoudingen” riep hij. Wat een hypocrisie! Hij kan maar beter de paters en andere religieuze beoefenaars oproepen van de kindertjes af te blijven.

  Het zou goed zijn als in Suriname meer voorlichting wordt gegeven ten aan zien van geboortebeperking. Het moge duidelijk zijn dat vooral de mannen gewezen moeten worden op hun verantwoordelijkheid. Een gezin met tien kinderen anno 2011 is niet normaal. Met sterilisatie van de man kan dat voorkomen worden. Goede voorlichting daarbij is onontbeerlijk. Sterilisatie van de man duurt maar tien minuten. Bij de vrouw gaat het gepaard met een dagopname. Mannen wees geen held op sokken. Laat je niet kennen. Bij een compleet gezin laat een echte kerel zich steriliseren.

  Gegroet en de ballen!!!!

 46. Ghanees
  November 4th, 2011 at 13:35 | #46

  Kort bezoek.

  Tussen 21 oktober en 30 oktober 2011 was ik voor een kort bezoek in Suriname. Het voornaamste was mijn familie opzoeken. Daarnaast was het Salsuri-festival ook aan de orde. Ik heb genoten van het bezoek. Met mijn familie in Paramaribo ben ik via Saramacca naar mijn district gegaan. Wat een prachtige rit was dat. De natuur is en blijft super mooi.

  Ik verbleef in een appartement in de omgeving van de Gravenstraat. Een prachtig appartement, maar het lawaai vanaf de Gravenstraat is heel erg. Hardlopen in Paramaribo is mogelijk, maar vermoeidend. Je moet overal ogen en oren hebben. Automobilisten houden geen rekening met overige weggebruikers. Af en toe zijn het horken met een a-sociaal gedrag. De binnenstad is vergeven van het vuil. Overal vuil deponeren lijkt wel een sport.

  Ik heb per fiets plantage Peperpot bezocht. Met een boot naar Meerzorg en verder op de fiets. Wat een practige omgeving. De oude verblijven worden gerestaureerd. Ik heb op de plantage een wandeling gemaakt via een drie kilometer lange pad. Ik ontdekte weer de stilte van vroeger. Ik hoorde de krekels en de vogels. Ik hoorde onder andere de Kaka-wa. Ik werd emotioneel geraakt door de geluiden en bedwelmd door de geuren van het bos.

  Wat ook aan te bevelen is, is de Vlindertuin in Lelydorp. De tuin is in het bos gesitueerd. De vlinders zijn onderbgeracht in kassen. De kassen zijn toegangkelijk. Ook hier zijn de toegangskaarten voor surinaamse begrippen te duur.

  Het Salsuri-festival was geweldig. De opening was bij ‘t Vat. De dagen daarna waren er workshops en dansen tot in de late uren. Ik heb gemerkt dat er bij de opening heel veel Surinamers aanwezig waren. In het Wyndham hotel waren meer Surinamers uit Nederland aanwezig. Ik denk dat de toegangskaarten te duur waren (25 SRD p.p)

  Er waren ook dompers. De schietpartij in Maripa-ston en de Saramacca-straat. De spanning was om te snijden in Paramaribo. Het leek wel of een ieder een veilig heenkomen zocht. De binnenstad liep over van mensen uit het binnenland. Ze waren boos. En niet zo’n klein beetje boos. In het district Coronie is in dezelfde week een winkelier (Tjon) omgekomen. Tjon werd overvallen en is daags daarna aan zijn verwondingen overleden.

  Het is fijn om vankaties door te brengen in Suriname. Wel moet je af en toe op je hoede zijn. Maar dat geldt ook voor steden en dorpen in Nederland.

 47. November 5th, 2011 at 07:43 | #47

  Samiyah k.b,in your post you talked about terrorist among muslims,so the atrocities committed by u.s and britain in afghanistan and iraq, killing innocent peoples and raping girls in which my 14 years old sister was a victim,she was raped and killed by american soldiers in iraq,are they not terrorist?what they had committed are all these not an act of terrorism? You should search the case of my sister abeer qasim in internet, you will be enough.

 48. Ghanees
  November 9th, 2011 at 16:39 | #48

  De zeedijk.

  Ik heb de in aanbouw zijnde zeedijk mogen aanschouwen. Het ziet er prachtig uit. Voorlopig is de zee getemd. Ik zag ook de oude huizen van alesigron. Het oude huis van Trustfull. Alleen de eerste en de tweede blok zijn nog bewoond. Ik zag dat er weer wordt gebouwd. “Hoop doet leven” Ook zag ik “Djompo”lopen op de eerste blok. Hij is heel oud geworden. Vroeger heeft hij een ossewagen gehad.

  Aangekomen in Coronie voelde ik mij helemaal thuis. Ik ben er geboren dus had ik niet anders verwacht. Voor mij betekent Coronie “thuis komen” De cocospalmen in de straat waar ik opgegroeid ben, herkende ik weer stuk voor stuk. Het leek wel of ze op mij hebben gewacht. Ik zag en hoorde hoe de wind door de bladeren van de cocospalmen ruiste. Alsof de palmen een ieder begroette. Die geluiden namen mij terug naar mijn jeugd.

  Bij het zien van het zoetwaterkanaal klopte mijn hart sneller. Ik werd bevangen door een zweem van zoete herinneringen. IK zag het donkere, koele water. Het kanaal is tegenwoordig verworden tot een stroompje. Waar zijn de aka’s, pakro’s, sriba, watradagoe, enz, enz, gebleven. De flora en fauna sterft langzaam uit in Coronie.

  Ik ben het met meneer Feller eens. “Laat het water weer stromen”, is zijn credo. Het zoetwater is cruciaal voor o.a de parwa en de daar aanwezige plantengroei. De tijd zal het leren. Gelijk krijgen komt altijd na de dood.

 49. Ghanees
  November 16th, 2011 at 15:54 | #49

  De DC van Coronie.

  De DC van Coronie ligt onder vuur. Ze is volgens randdebielen niet capabel en daarom onacceptabel. Ik heb reeds eerder over die situatie geschreven. Ik twijfel niet aan de capaciteiten van de DC. Het werk wordt haar onmogelijk gemaakt door de Coronianen. Figuren als Paal en Tarnadi proberen op een oneingelijke manier van haar af te komen. Tarnadi is gedurende de benoemings-procedure gepasseerd door de “robot met leeglopende batterijen” Desi Bouterse.

  Maar goed, terug naar de huidige situatie.Zo zou de DC goederen uit de ambtswoning verwijderd hebben en weggegegeven of verkocht aan derden. Ik vraag mij af of Tony Paal geconstateerd heeft dat er goederen uit de woning zijn verdwenen. Of heeft hij het van “horen zeggen”. Een andere reden is dat gebezigde taal van de DC nogal heftig is. Als je op elk niveau tegengewerkt wordt lijkt het mij dat je je geduld verliest. De DC mag van mij ondanks de tegenweking wel haar woorden “kuisen” Ja mag immers van een DC verwachten dat hij/zij boven de randdebielen staat.

  De keiharde opstelling van de DC maakt de Coronianen radeloos. Ze kunnen niet meer als ambtenaar thuis blijven. Er moet gewerkt worden. En daar hebben veel ambtenaren in Suriname een broertje dood aan. Het corrupte zooitje wordt niet meer door de DC gepruimd. Het graaien in de geldpot is voorbij. Ik hoop dat de huidige DC van Coronie in functie blijft. Gelet op de argumenten van Paal en Tarnadi, is het heel gemakkelijk een stok vinden om een hond te slaan. En de jongeren in Coronie die zich ook tegen de DC ageren zou ik willen zeggen:”Ga nou eens met je luie reet werken”

 50. Ghanees
  December 6th, 2011 at 17:27 | #50

  Kindermisbruik.

  Momenteel zijn de gemoederen in Suriname verhit door het vermeed misbruik van kinderen door ene meester P. Na het vermeende misbruik is meester P, naar Nederland teruggekeerd. Tot nu toe zijn er geen bewijzen tegen hem. De kinderen aan wie meester P gezeten heeft, hebben hun ouders ingelicht. De ouders hebben vervolgens het schoolbestuur ingelicht. Het schoolbestuur heeft wijselijk genoeg een onderzoek ingesteld. Het onderzoek loopt nog steeds en de uitslag daarvan wordt afgewacht. Het is heel verstandig van het schoolbestuur om tussentijds geen mededelingen te doen.

  De “misbruikte kinderen” zijn volgens psycholoog Ferrier daadwerkelijk misbruikt. Ze zouden ook getraumatiseerd zijn. Ferrier heeft gesprekken gevoerd met kinderen en is tot die conclusies gekomen. Ik vraag mij af in wat voor omgeving de gesprekken plaatsgevonden hebben. Zijn de gesprekken gevoerd in een daarvoor special ingerichte studio. Zijn de gesprekken op film vastgelegd. Heeft Ferrier tussen de gesprekken door overleg gehad met collega psychologen/deskundigen. Het zijn maar drie voorbeelden, maar zeer cruciaal voor het onderzoek.

  In een speciaal ingerichte studio komen kinderen tot rust. Het is een huiselijke sfeer. Door middel van poppen kunnen de kinderen aangeven wat er precies gebeurd is en hoe. Gesprekken in zo’n onderzoek dienen ten alle tijde vastgelegd te worden op film. Bij een eventuele rechtzaak kunnen beide partijen (het OM en de advocatuur)gebruik maken van de vastgelegde gesprekken. Ferrier dient feedback te krijgen van mede psychologen/deskundigen. Als zij alleen de gesprekken heeft gevoerd is er een grote kans op tunnelvisie.

  De afdeling zeden van de politie in Suriname beschikt over capabele rechercheurs. Zij zijn degene die klaarheid moeten brengen. Ook zij hebben als ieder weldenkend mens het motto: “Van kinderen dien je af te blijven”

Comment pages