Nieuws

April 6th, 2010

Coronie 29 maart 2010

Jongere broer ‘Opie’ van districtscommissaris Irene Esajas heeft ex-parlementariër Harold Bendt met de dood bedreigd. Op nog geen meter afstand en met vuurspuwende ogen zei de man dat Bendt zich
moet klaarmaken voor Marius Rust (begraafplaats). Dit gebeurde in een supermarkt te Totness. ‘Ik heb doodsangsten uitgestaan toen hij zo tekeer ging’, zegt Bendt met een trilling in zijn stem. ‘Hij heeft mijn overleden moeder van alle kanten uitgescholden. Ik zei niets. Gelukkig kwam een gepensioneerde politieagent (Bopu, red.) langs die de man kon kalmeren. Ik heb daarna een klacht ingediend bij de politie.’

De politie van Coronie bevestigt de klacht. De agent bevestigt dat het om het broertje van de dc gaat. Volgens de politieman deed Bendt
geen aangifte, maar diende een klacht in. Dit betekent dat de politie niet tot aanhouding overgaat, maar door middel van rede de man tot andere gedachten moet brengen.
Aanleiding van de scheldkanonnade was een artikel in DBS. In datartikel vertelde Bendt dat hij door dc Esajas als een hond is behandeld. Dit, terwijl hij voor de dc een onvergetelijk welkomstfeest organiseerde.

De in aanbouw zijnde dijk van Coronie zal tot Burnside worden verlengd
.
Aanvankelijk zou de dijk 12.4 kilometer lang zijn, maar het stuk tot plantage Burnside was niet beschermd tegen het oprukkende zeewater. Er komt 1.2 kilometer dijk erbij. De 10 miljoen euro die hiervoor en voor de ontwatering van ruim zeventig duizend ha land nodig is, maakte het ministerie van Planning en Ontwikkelingssamenwerking (PLOS) vrij.

De contracten met toezichthouder Sunecon en MNO Vervat, die de dijk bouwt, zijn aangepast en vandaag ondertekend met het ministerie van PLOS. “Coronie wordt hierdoor beschermd tegen het oprukkende zeewater. Door de dijk wordt het verder verzouten van de landbouwgebieden tegen gegaan”, zei minister Ricardo van Ravenswaay bij de ondertekening. De minister voegde eraan toe dat de gebieden die achter de zeedijk vrij komen later gebruikt kunnen worden voor agrarische productie. Het dijk profiel van klei voor het eerste gedeelte staat er al. Nu zal begonnen worden met de aanvoer van 650 duizend ton steen. De uiteindelijke dijk zal het gebied West Moi tot Burnside beschermen.

De minister noemde bij de ondertekening nadrukkelijk dat president Ronald Venetiaan bij het startsein in mei 2008 reeds te kennen gegeven had dat Burnside ook beschermd moest worden. De Coroniaanse samenleving vroeg steeds aandacht voor dit gedeelte. In dit gebied is de zee bijzonder onstuimig en vindt er landafslag plaats. “Tot waar er mensen wonen en menselijke activiteiten zijn, is met de verlenging van de dijk beschermd”, verzekerde Van Ravenswaay. Bij de ondertekening waren ook de twee parlementsleden van Coronie, Frankel Brewster en Remy Tarnadi aanwezig. Zij zijn blij met de verlenging van de dijk.

—————————————————————————————-

ongeval wielzen2Coronie telt in één keer drie verkeersdoden.
Het fatale ongeluk vond gistermiddag , 30 nov 2009,
rond drie uur plaats aan de Johannes Kraagweg. De gebroeders Michael (34) en Milton Wielzen (26)
en een nog niet geïdentificeerde vrouw raakten bekneld in het voertuig,
meldt politiewoordvoerder Humphrey Naarden. Met nog 30 dagen te gaan in 2009 stijgt
de verkeersbarometer ineens naar 105.Volgens informatie van politie Coronie
waren de slachtoffers naar Nickerie om een voertuig te kopen.

De wagen, een tweedehandse, kwam op de terugweg naar het kokosdistrict tegen een Parwaboom langs
de weg tot stilstand.Aan de hand van aangetroffen sporen concludeert de politie dat er
met zeer hoge snelheid moet zijn gereden. De autobestuurder moet daardoor de controle over
het stuur hebben verlorenDe brandweer moest het voertuig opensnijden om bij de slachtoffers te komen

Andere bronnen beweren dat een klapband de oorzaak is van het ongeluk In 2008 lieten 90 personen het leven in het verkeer
Het roekeloos rijgedrag baart de politie ernstige zorgen.
Hoge boetes en zelfs invordering van rijbewijzen bij harder rijden dan toegestane maximumsnelheden
lijken niet te werken. De politie van ressort Centrum komt met strengere maatregelen
om automobilisten te dwingen veilig te rijden. Aan de Ringweg alleen zijn in één maand tijd enkele
honderden autobestuurders op de bon geslingerd.
De politie gaat ervan uit dat als iedereen dieaan het verkeer deelneemt zich aan de regels houdt,
er minder ongelukken en doden zullen zijn

———————————————————————————————
Visrokerijen naar VHP-gebieden

Waarom zegt de NPS niets? Waarom gaan alle visrokerijen naar VHP-gebieden?’

Dit zijn vragen waarmee Harold Bendt, districtsecretaris van

Coronie, zit.Venezuela stortte de vorige maand US$ 1 miljoen op de rekening van

het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Stanley

Raghoebarsing, landbouwminister, maakte daarna bekend dat hij met

dit geld vier visrokerijen bouwt in Nickerie, Saramacca, Wanica en

Commewijne. Deze districten zijn volgens Bendt ‘VHP-gebieden’.

‘Coronie heeft ook een vissector, maar krijgt geen rokerij. De NPS

weet dat Coronie haar bolwerk is en toch doet zij niets. Terwijl de

VHP haar mensen wel tevreden stelt’, aldus Bendt, die

verschrikkelijk teleurgesteld is in parlementariërs van Coronie. Die

hebben niet een keer iets van zich laten horen.

Remie Tarnadi, parlementariër uit Coronie, wacht het juiste moment

af om over deze kwestie te reageren. Voor hij wat zegt, moeten de

motieven van Raghoebarsing duidelijk zijn. Maar nu al weet hij dat

de bewindsman vanuit een politieke bril handelt. Tarnadi zegt dat de

bewindsman geen belang in het district heeft. ‘Zo zie je hoe men

bezig is met eilandjesbeleid. Elk ministerie doet zijn eigen deel.’

Ik heb altijd hierover gesproken. Coronie bezit een enorme potentie

op landbouw-, veeteelt- en visserijgebied’, zegt Frankel Brewster,

parlementariër uit Coronie, onthutst. ‘We kunnen een visrokerij hier

zeker gebruiken. Ik ga natrekken wat er is gebeurd.

——————————————————————————————————————————————–

Onderwijzersakte naar Coronie

04/11/2009

Coronie – Vol goede moed beginnen 35 cursisten aan de avondopleiding onderwijzersakte in het district Coronie. Een nieuwe opleiding voor dat gebied. De officiële lancering van de cursus is morgen, maar het onderwijsproces begint maandag. In het kokosdistrict is een tekort aan gekwalificeerde leerkrachten. Net als andere locaties kampt het ook met zittenblijvers en afgewezen kandidaten. Om dit fenomeen terug te dringen is optrekken van het onderwijsniveau belangrijk, zegt Humphrey Bergraaf. Samen met Wim Dias en Jimmy Chin Chan Sem is hij lid van het ondersteuningsteam van onderwijsdirecteur Ruben Soetosenojo. “Onderwijs moet een roeping zijn, maar de praktijk wijst anders uit”. Er zijn nog te weinig studiemogelijkheden, waardoor mensen kiezen voor dit beroep. En hier moet verandering in komen. Meer voorlichting is daarom gewenst. Naast Paramaribo wordt de onderwijzersakte verzorgd in Brokopondo, Moengo en Albina. Het ondersteuningsteam is ook actief op de scholen in Coronie. Er zijn regelmatig gesprekken met ouders, leerkrachten en leerlingen. Binnenkort trekt het ondersteuningsteam naar Sipaliwini om ook daar het onderwijsniveau op te krikken. De slaagnormen op basisscholen worden nader bekeken. Binnen niet al te lang wordt een concept overhandigd aan de onderwijsdirecteur. Om moderne opvattingen in het hedendaagse onderwijs te bekijken vertoeft Chin Chan Sem in de Verenigde Staten van Amerika.-.

De politieke situatie van de Nationale Partij Suriname (NPS) in Coronie

is thans instabiel

Coronie 25/9/09

De politieke situatie van de Nationale Partij Suriname (NPS) in Coronie

is thans instabiel, weet een welingelichte bron aan DBS te

vertellen. Dit zou komen door het feit dat er twee kampen zijn. Er

is een kamp dat achter Franklin Brewster, de huidige parlementariër

van Coronie, staat en een ander dat achter de Coroniaan Ricardo

Vriesde staat. Dit brengt splitsing en tweedracht met zich mee

binnen de afdeling van de NPS in Coronie. Gezegd wordt dat Brewster

zelf geen Coroniaan is, maar daar als arts te werk was gesteld. Toch

werd hij tijdens de afgelopen verkiezing kandidaat gesteld en

gekozen. De Coronianen vinden dat hij niet naar behoren het belang

van Coronie behartigt. Men zou heel erg teleurgesteld zijn in hem.

Een deel wil Ricardo Vriesde als kandidaat voor het kokosdistrict

plaatsen en een deel wil Brewster behouden.

Volgens de bron is het kamp van Vriesde groter, dan dat van

Brewster. De afdeling van de NPS in Coronie heeft met Vriesde

vergaderd, maar heeft hem niet duidelijk gemaakt welke positie hij

gaat bekleden straks. Hij is wel benaderd om kandidaat te worden,

aangezien Coronie twee verkiesbare plaatsen heeft. De

besluiteloosheid van het hoofdbestuur laat de kandidaten in

onzekerheid, waardoor zij nog niet actief campagne kunnen voeren,

wordt gesteld. Volgens de bron is het meer dan nodig dat de

kandidaten weten waar ze voor staan, nu ze nog maar acht maanden

voor de komende verkiezing hebben te gaan.

Vriesde om reactie gevraagd, zegt dat hij niet degene is die

besluiten neemt, dus de besluiten van de afdeling NPS in Coronie

rustig afwacht. Hij onthield zich van verdere op- en aanmerkingen.

Franklin Brewster kon niet bereikt worden voor commentaar.

Schoolgeld voor vijftig Coroniaanse leerlingen (DWT) 11/09/2009

Vijftig leerlingen van Coronie hoeven in het nieuw schooljaar geen schoolgeld te betalen. De Stichting Surinaamse Vrouwen Bijlmermeer (SVB), de Stichting Landelijke Organisatie Surinaamse Vrouwen (LOSV) en de Vrienden van de Republiek Suriname dragen deze kosten.

Deze drie organisaties houden al geruime tijd inzamelingsacties om de Coroniaanse kinderen niet alleen van schoolgeld te voorzien, maar ook van schoolkleding en leermiddelen.

Volgens Willy Esajas, voorzitter van de SVB en LOSV is met 2.200 euro de financiering van het schoolgeld van de kinderen al veiliggesteld.  De organisaties gaan zondag met een bingodrive in Amsterdam Zuidoost verder met hun fundraising.

De namen van de 50 kansarme kinderen zijn door tussenkomst van de districtscommissaris van Coronie via de respectieve scholen doorgespeeld naar de organisaties. De organisaties willen in totaal 10.000 euro ophalen om de kinderen en hun ouders/ verzorgers in deze financieel bij te staan.-.

Hevige rukwinden in Coronie.

Afgelopen zaterdag omstreeks 16.00 uur , 7 aug. heeft een kortdurende regenbui met hevige rukwinden schade aangericht in Coronie. De woning van mevr. Verwey te Inverness veloor binnen luttele seconden het dak. Deze werd vijftig meter verder op in een weiland gedeponeerd. Minstens een andere woning werd geraakt door een tak van een sterappelboom en ook een aantal kokospalmen moesten het ontgelden.

woning zonder dak dakbedekking in weiland

omgevallen boom

Coronie lijdt verlies door smeltende padie DWT 28/07/2009

Totnes – Coroniaanse rijstboeren hebben het afgelopen seizoen ruim twintig procent van de padie inzaai verloren door wateroverlast. De padielijnen van het Anne van Dijk Rijst Onderzoekcentrum Nickerie (Adron) zouden namelijk niet bestand zijn tegen overtollig water. “De jonge padie ‘smelt’ als het ware”, stelt Johannes Hooplot, secretaris van de Coöperatie van Coronianse Boeren (CCB).

Volgens hem is het bekend dat de huidige Adron-lijnen door de omstandigheden in Coronie, zeker in de eerste twee weken na inzaai, niet bestand zijn tegen overvloedig water, het gevolg van zware regenval. Het probleem zou onder meer worden veroorzaakt door de slecht onderhouden irrigatiekanalen.

Op de overheid, die laksheid wordt verweten, wordt daarom een dringende oproep gedaan om net als in Nickerie en Wageningen alle kanalen op te schonen en ze daarna geregeld te onderhouden. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft onlangs wat kanalen opgeschoond in het district, maar niet volgens de wensen van de boeren. “Vanuit de hoofdweg ziet het er voor de voorbijgangers prachtig uit.

Zij geloven werkelijk dat er eindelijk iets is gebeurd”, zegt Hooplot. Echter blijkt dat het slechts gaat om enkele honderden meters van de kilometerslange lozingen, terwijl de rest gewoon dichtbegroeid is. “Van enige systematiek ten dienste van de padieteelt of een andere daadwerkelijke landbouwactiviteit is bij dit ophaalwerk niets te merken. Daar waar er intensieve teelt plaatsvindt wordt, klaarblijkelijk voor het oog, wat opschoningswerk gedaan, terwijl elders waar geen enkele activiteit is, groots wordt opgeschoond, alsof LVV niet weet wat zij in het district moet doen”, verklaart de CCB-secretaris.

Ook de sluisdeuren worden niet of nauwelijks bediend door het ministerie van Openbare Werken, waardoor het vloedwater vrijelijk naar binnen stroomt en alles dichtslibt. Lozingen onder beheer van dit ministerie zijn ook dichtbegroeid en/of dichtgeslibd. “Door de huidige situatie komen wij evenwel geen stap verder”. De verliezen gaan door en de frustraties voor het niet halen van productiedoelen, ondanks maximale inzet zijn erg groot. “Misschien moeten wij stoppen met de productie en onze regering haar zin geven”, aldus Hooplot.-.

Oud-statenlid Vriesde overleden.

Paramaribo – Oud-statenlid van de NPS, Edmund Vriesde, is dinsdag op 85-jarige leeftijd overleden. De uit Coronie afkomstige Vriesde was gedurende twee zittingsperioden vanaf 1974 tot en met 1980 lid van de Staten van Suriname. Ter nagedachtenis van de overleden volksvertegenwoordiger hield De Nationale Assemblee (DNA) gisteren één minuut stilte in acht.

NPS-fractielid Otmar Rodgers zei in een condoleanceboodschap, Vriesde te hebben gekend als een “bevlogen man”. Hij heeft zich als parlementariër constant ingezet voor het district Coronie. Onder meer heeft hij een probleem met de infrastructuur in het district helpen oplossen zonder dat “van overheidswege speciale maatregelen” getroffen hoefden te worden.

PC’s voor Tata Colin School.

De uit Coronie afkomstige Dennis Maclean heeft wederom bijgedragen dat er een aantal PC’s naar Suriname zijn verscheept t.b.v. de schooljeugd van Coronie.

De Computers zijn ingeklaard en getranspoteerd naar Coronie door Ricardo Vriesde en overhandigd aan twee leerkrachten en scholieren van de school te Soemberedjo.

De school mocht en heeft een bijdrage geleverd aan de inklarings kosten. pccoronieb

In 2007 is er ook al een aantal computers verscheept naar Coronie  mede dankzij Dennis Maclean waarbij alle scholen werden gedoneerd.

 1. Ghanees
  December 12th, 2011 at 14:50 | #1

  Frank King.

  Ja, u heeft vast van hem gehoord. Frank King doet voorkomen alsof hij rechten gestudeerd heeft. Maar niets is minder waar. Frank King is in mijn visie een “juridisch medewerker” Ik heb niets tegen een juridische medewerker, maar doe het niet voorkomen alsof je advocaat bent.

  Frank King werkt onder de naam King Immigration Lawyers. Vrij vertaald: King Immigratie Advocten. Nogmaals, Frank King is geen advocaat. Het woord “Lawyers” moet hij dus vergeten. Het is een vorm van mensen op het verkeerde been zetten. Frank King zegt gespecialiseerd te zijn in Vreemdelingenrecht. Niets mis daarmee. Ik gun hem alle ruimte daarin, maar laat wanhopige mensen niet wanhopiger worden.

 2. Ghanees
  December 19th, 2011 at 14:46 | #2

  Persoonlijkheid en houding.

  De persoonlijkheid en de houding van de politie in Suriname is niet voorbeeldig.Ik hoor u al denken:”De politie, waar ook ter wereld deugt niet”. Dat mag u wel denken, maar in ieders beleving is de werkelijkheid anders. Persoonlijkheid en houding hebben iets met elkaar te maken. Het zijn toch twee totaal verschillende eigenschappen. Persoonlijkheid heeft te maken met wie je bent. Houding heeft te maken het moment. Als een agressief persoon voor je staat, dan is je houding anders dan bij een persoon met goede bedoelingen.

  De politie in Suriname heeft een “ik ben de baas” houding. Hij/zij stelt zich altijd boven de ander. Je rechten worden je meteen ontnomen. Een goed gesprek over een bepaalde houduing van de agent werkt averechts. Hij heeft immers gelijk. Dus zegt zijn houding iets over zijn persoonlijkheid. Nul, nul dus. Het wordt tijd dat bij de opleiding van de politie in Suriname, aangeleerd wordt dat je in veel gevallen meer bereikt met een goed gesprek.

 3. rosita
  December 30th, 2011 at 02:45 | #3

  G.avond
  Heeft U misschien wat informatie over de Familie van zweevel

  Afz. rosita

 4. Ghanees
  January 10th, 2012 at 15:03 | #4

  De zoete geur van de macht.

  “De zoete geur van de macht is onweerstaanderbaar”, moet Bouterse gedacht hebben. Afgelopen week heeft Bouterse een aantal kranten bestempeld als rioolkrant. Als er één persoon terug moet naar het riool dan is het Bouterse. Op geen enkele manier kan hij zijn macht doen gelden ten opzichte van de kranten. Hij voelt zich betrapt wanneer de kranten de waarheid schrijven. De gore dictatoriale neigingen is hij nog niet kwijt. En dat noemt zichzelf voorzitter van het Caricom. Wat een schande voor de organisatie en aangesloten landen.
  Jammer genoeg hebben de aangesloten landen niet gereageerd op de uitsprken van “Adolf Bouterse”.

  MDe afgelopen kerst heeft hij een groot aantal kerstkaarten verstuurd naat de bevolking. Hij herinnert de ontvangers van de kaarten er aan dat hij (Bouterse) nog steeds de kleine indiaanse jongen is. Persoonlijk heb ik nooit indiaanse-trekken in hem gezien. Bouterse heeft volgens mij een niet te genezen ziekte dat “Grootheidswaanzin” wordt genoemd. “Hij komt nooit meer vanaf. Hij kan nog altijd naar het land van Chavéz voor behandeling.

  Het vroegtijdig vrijkomen van een moordernaar door toedoen van Bouterse is ook weer zoiets. Je zal maar de familie zijn van de slachtoffers van de moordenaar. Uit de actie van Bouterse kun je concluderen dat hij zijn macht misbruikt. Dat heeft hij reeds meerdere keren gedaan. Hij doet wat hem goeddunkt. Het is aan het volk van Suriname om in de toekomst deze verschrikkelijke idioot geen enkele termijn geen termijn meer als president te gunnen.

 5. Ghanees
  January 12th, 2012 at 14:56 | #5

  Cowboys

  Ik maak mij steeds meer zorgen om de Cowboys in Suriname. Ze zijn in overheidsdienst en dragen vuurwapens. Bij het minste geringste maken ze er ook daadwerkelijke gebruik van. Met alle gevolgen van dien. Ik vraag mij af of het aan de mensen zelf ligt of aan de opleiding. Krijgen ze tijdens opleiding te horen dat het vuurwapen mag gebruiken als een ander je op de teen trapt? Of zijn het aangeboren lange tenen!

  Ik las van de week dat een penitentiaire ambtenaar tijdens een meningsverschil met twee broers gebruik heeft gemaakt van haar vuurwapen. Ze wilde de ruzie voor eens en voor altijd beslechten. Ze heeft geschoten op de broers en hen verwond. Het gebeuren vond plaats op een veerboot. De boot zat vol met medepassagies. Je moet toch dom en afgestompt zijn om je zo te gedragen? Gelet op het hele gebeuren zou een goed gesprek tussen alle betrokkenen beter geweest zijn. Maar de ambtenaar wist niet van ophouden. Met een vuurwapen in haar bezit kreeg ze vleugels. Zulke cowboys horen niet in het bezit te zijn van een vuurwapen. Voor mij mag ze in haar volgende functie gebombadeerd worden tot chef gevonden vliegtuigen.

 6. Ghanees
  January 16th, 2012 at 12:39 | #6

  Diplomatie

  Met enige verbazing kijk ik naar de internationale-contacten die Suriname sluit. Op zich is dat geen enkel probleem. Allen ben ik van mening dat sommige landen niet thuis horen in het rijte. Wat dacht u van Iran. Iran is een totalitaire staat. In Iran worden mensen om hun mening en/of geaardheid opgehangen. Het ophangen gebeurt in het openbaar aan het katrol van een hijskraan. Is Suriname in staat Iran op andere gedachten te brengen. Ik denk van niet. De iraanse regering is doof voor alle kritiek.

  Momenteel gaat Iran door met het al dan niet ontwikkelen van atoomwapens. Ondanks de verregaande embargo, weet het land niet van ophouden. President Ahmadinejad heeft afgelopen week aan Bouterse medegedeeld dat Iran de graanschuur is van het Midden-Oosten. Ik betwijfel of het waar is. In het verleden heeft Iran de landbouwsector tot bloei gebacht. Echter kunnen ze door de embargo de bloei niet in stand houden. Machine-onderdelen kunnen niet op de internatiolemarkt gekocht worden. Een ander probleem is het staatsbedrijf Iran Air. Door de boycot zijn de vliegtuigen niet meer betrouwbaar. In de afgelopen jaren zijn ze met bosjes naar beneden gekomen. Elke keer weer is het de schuld van het Westen.

  Ongeveer twee jaar geleden heeft de “Groene Beweging” gepoogd het regime op andere gedachten te brengen. Het regime heeft met harde hand de protesten neergeslagen. De hoop is gevestigd op de jeugd van Iran. Na dertig onderdrukking, ziet de jeugd in dat ze degelijk wel iets te verliezen hebben. Al decennia missen ze de aansluiting met de rest van de wereld.

  Ik kan alleen maar waarschuwen voor de tirannen in Iran. Haal je ze binnen je landsgrenzen dan bestel je ook een portie terrorisme. Daar zijn ze echt niet vies voor. Vraag het maar aan de iraniërs zelf.

 7. Ghanees
  January 17th, 2012 at 10:56 | #7

  Zwemmen

  Mijn kleinzoom zit op zwemles. Vandaag is het opendag. Ik ben uitgenodigd om het te zien zwemmen. Ik was achtentwintig jaar toen ik echt leerde zwemmen. Het was in het Sportfondsenbad in Amersfoort. Ik kreeg les van Bert Sitters. Ooit was Bert de trainer van de nationale ploegen van Spanje en Nederland. Mijn A-diploma had ik binnen de korste keren gehaald. Jaren later (had meer tijd voor sporten) haalde ik mijn B-diploma. Het is heerlijk om te kunnen zwemmen. Het geeft een bepaalde vrijheid.

  Elk jaar gedurende de grote vakantie in Suriname, maak ik mij zorgen over het zwemmen in open wateren. Ik merk dat de meeste zwemmers niet goed genoeg bekwaam zijn om in die wateren te zwemmen. In een zwembad zijn er badmeesters om een oogje in het zeil te houden. Dus minder kans dat een zwemmer verdrinkt. Het is daarom belangrijk dat er vroeg begonnen wordt met het nemen van zwemlessen. Het voorkomt heel wat ellende. Ouders kunnen niet altijd de kinderen in de gaten houden. Ik ben van mening dat de overheid het leszwemmen moet stimuleren. Het zou in de vorm van schoolzwemmen kunnen zijn. Suriname is rijk aan water dus is het broodnodig dat een ieder kan zwemmen.

 8. Ghanees
  January 19th, 2012 at 10:41 | #8

  Oorlog

  “Het gaat niet om de lengte van de oorlog, maar om de diepte van de loopgraaf” Ik vermoed dat het de gedachtenspinsel is van de resterende groep van 16. Ze hebben zich in de loopgraaf begeven en hopen dat ze er niet uit gehaald worden. Maar schijn bedriegt. Als het vonnis uitgesproken wordt zal een ieder die straf opgelegd krijgt, die straf ook moeten ondergaan. Bouterse zal proberen een amnestieregeling door de strot van de DNA te duwen. Lukt hem dat niet dan zal hij gekozen willen worden voor een tweede ambtstermijn. Het presidentschap wordt zijn eigen loopgraaf. Maar een vooroordeelde mag het beroep van president in Suriname niet uitoefenen. Het is aan de DNA om een afzettingsprocedure op te starten.

  Ik heb het vermoeden dat men in Suriname geen rekening houdt met een eventuele veroordeling van Bouterse. Het proces duurt al jaren en het licht aan het einde van de tunnen is nog steeds onzichtbaar. Denken dat Bouterse niet veroordeeld wordt, is je kop in het zand steken. Ondanks de getuigen die Bouterse uit alle hoeken van de wereld haalt, stapelen de bewijzen tegen hem op. Het niet verschijnen op de zitting is niet alleen een vorm van minachtig van de rechtbank, maar ook angst om geconfronteerd te worden met de waarheid.

  De nabestanden zullen hun geliefden door een veroordeling niet terugkrijgen. Voor hen is het wel van belang om te weten wie destijds opdracht heeft gegeven voor de moorden. Wie daadwerkelijk de trekker heeft overgehaald. Bouterse kan nog steeds alle vragen ontzenuwen. Als hij tenminste een echte “kerel” is.

 9. Ghanees
  January 23rd, 2012 at 10:11 | #9

  Natuurverschijnesel.

  Als een mens aan wat voor aandoening dan ook de pijp uitgaat dan is dat een natuurverschijnsel. Een natuurverschijnsel is meer dan de dood alleen. Bijvoorbeeld het poollicht dat niet te bevatten is. Maar honderden vissen die zomaar een wissedood sterven is geen natuurverschijnsel. Ja, er lopen wat kwakzalvers rond bij de overheid het tegenovergestelde beweren. Ze noemen zichzelf dierenarts, maar zelfs een tamme rat laat zich door hen behandelen. In plaats van een gedegen behandeling wordt de rat rattengif toegediend.

  Zoals u heeft kunnen lezen zijn in het districht Coronie, veel dode vissen aangespoeld. De overheid schrijft de tragedie toe aan een natuurverschijnsel. De lieden die zulke uitspraken doen worden niet gehinderd door enige kennis van zaken. Ondanks de moderne techniek komt er geen onderzoek naar de doodsoorzaak van de vissen. Ieder zichzelf respecterend land zou een onderzoek instellen. Het heeft niets te maken met droogte dus wat is de oorzaak! Zijn er chemicaliën in zee geloosd! Heeft de bemanning van een schip op de Atlantische Oceean de tanks gespoeld! Het kunnnen vele oorzaken zijn, maar een natuurverschijnsel lijkt mij te ver gezocht. De mens staat aan het eind van de voedselketen. Als de vissen gestorven zijn door wat voor gif dan ook dan komt dat in de mens terecht. Een kankerexplosie zou het gevolg kunnen zijn. En dat geldt niet allen voor het district Coronie. Een gewaarscuwd mens (in dit geval de overheid) telt voot twee

 10. Ghanees
  January 25th, 2012 at 15:26 | #10

  Wij en de Wereld

  Kent u ze nog? De boeken van Anne de Vries? In de jaren ’50 van de vorige eeuw, kreeg De Vries opdracht van de Surinaamse regering leesboeken te schrijven voor de jeugd. Het resulteerde in een bundel van tien boeken. Als titel kreeg de bundel mee: “Wij en de Wereld” De verhalen in de boeken waren echt geschoeid op verhalen in Suriname. Het was heel prettig lezen omdat ze zo herkenbaar waren. Generaties hebben die boeken gelezen. Om inspriratie op te doen voor het schrijven, heeft De Vries een jaar in Suriname gewoond.

  Sinds kort merk ik op internet dat er veel belangstelling is voor de boeken van Anne de Vries. Ik heb contact gezocht met verschillende instanties, maar de boeken zijn 40 jaar geleden vervangen. Het kan zijn dat ze nog te vinden zijn in een privéverzameling in Suriname. Om nog een keer inzage te krijgen in genoemde boeken kunt u contact opnemen met de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.(De boeken zijn te vinden op de afdeling “Bijzondere Collectie) Vooraf dient een afspraakt gemaakt te worden. De boeken zijn bekend onder de titel “Wij en de Wereld”

  De titels van de boekjes zijn:

  1. Het boek van Loes

  2. Het boek van Loes en ram

  3. Loes haalt rijst

  4. Loes en Ram gaan naar school

  5. Het boek van Loes en Ronald

  6. Het boek van Tom de hond

  7. Het boek van de oude Nanie

  8. Het boek van de nieuwe jongen

  9. Het boek van de verjaardag

  10 Het boek van de vakantie.

 11. Ghanees
  January 30th, 2012 at 16:39 | #11

  Winter in aantocht

  Vanmorgen keek ik uit het raam en zag dat er een laagje sneeuw lag. Gek genoeg werd ik er vrolijk van. Later in de week gaat het vriezen. Gedurende zulke weeromstandigheden denk ik altijd aan de fietsers. Ik ben ook een fervent fietser. Ik heb geen auto. Mijn dochters fietsen ook graag. Goed gekleed tegen de kou gaan ze de deur uit. Mijn twee jongste dochters fietsen dagelijks 25 km (van en naar school). Van de week hadden we het over naar school gaan met de bus als het koud is, maar ze willen er niets van weten. Het zijn echt bikkels.

  In Nederland mogen wij ons gelukkig prijzen met gescheiden fietspaden. In veel europese landen ben je als fietser je leven niet zeker. Het is in Nederland onmogelijk een woonwijk of bedrijventerrein op te zetten zonder een gedegen fietsplan. Het geeft aan hoe er nagedacht wordt over fietsen in Nederland. Misschien een voorbeeld voor andere landen in de wereld. Het zou fijn als Suriname ook zulke fietspaden had. Ik denk dat de druk van het gemotoriseerd verkeer veel minder zou zijn in de binnenstad. Het aanzien van de historische binnenstad wordt verpest door de voorbij razende auto’s. In de binnenstad van Suriname moet betaald parkeren en spitsrijden getïntroduceerd worden.

  Begrijp mij goed. Ik wil het autorijden niet verbieden, maar het is tijd om in te grijpen. Onderhand zijn er meer auto’s in Suriname dan ingezetenen. De Surinamer is moeilijk uit de auto te krijgen. Ik stel voor dat we een milieudag in Suriname in het leven roepen. Op die dag laten wij met z’n allen de auto staan. Even daarover nadenken. Mijn antwoord staat al vast. En jij?

 12. Ghanees
  February 1st, 2012 at 11:31 | #12

  Corruptie

  Als ik de krantenberichten moet geloven dan staat Suriname hoog genoteerd voor wat betreft corruptie. Het verbaast mij totaal niet. De autoriteiten in Suriname heeft dat alles aan zichzelf te wijten. Het niet aanpakken van de corruptie door de achtereenvolgende regeringen, maakt het mogelijk dat ambtenaren en andere uitvreters hun gang kunnen gaan. Afgelopen week is een hoge ambtenaar van de douane aangehouden wegens zwendel met brandstof. DNA-leden blijken dikke pakken boter op het hoofd te hebben. Velen van hen zijn niet vies voor steekpenningen.

  In de jaren ’70 van de vorige eeuw heb ik in Wageningen(Suriname)gewerkt Ik heb meegemaakt dat complete machines en gereedschappen werden meegenomen. Dit alles met medeweten en ondertoeziend oog van leidinggevenden. Ze konden geen poot uitsteken omdat ze zelf geen schonen handen hadden. Als voorbeeld werd onder andere de Centrale Werk Plaats leeggeroofd. In de periode dat ik daar gewerkt heb, fungeerde ene Rozenblad als chef. Hij zat de hele dag met zijn zonnebril achter zijn bureau. De handen keurig in een devote houding. Ik vernam toen dat Rozenblad afgestudeerd was aan een Technisch Universiteit in Nederland. Zelf geloof ik dat hij een schriftelijke cursus heeft gevolgd bij de LOI. Ook bekend als de “Leidse Onderwijs Instelling”. Je vraagt je af hoe hij (Rozenblad) op die plek is geraakt. Natuurlijk op voorspraak van zijn corrupte gezanten.

  Ik kan nog veel voorbeelden van corruptie opsommen, maar vind het niet noodzakelijk. Ik weet dat de regering Bouterse niet in staat is korte metten te maken met corrupte ambtenaren. Bouterse zelf bewezen niet vies te zijn voor zulke praktijken. En als hij de corruptie zou aanpakken dan lijkt het wel op “njang man no lobi njang man” Door de corruptie komen velen in de verdrukking. Degenen die in de verdukking komen hebben geen sociaal vangnet. Gelukkig hebben ze nog familie in Nederland. Surinamers in Nederland sturen miljoenen euro’s naar hun familie. Ja zal maar bij het “plebs” horen in Suriname.

 13. Ghanees
  February 2nd, 2012 at 12:33 | #13

  Persvrijheid

  Je zal maar journalist zijn. Elke dag keihard werken om de waarheid aan het licht te brengen. Bedreigd worden door mensen die het niet zo nauw nemen met de waarheid. Vervolgens wordt de mate van persvrijheid door een internationaal forum gerangschikt als zijnde “heel vrij”. Dat betekent dat jij als journalist zonder te vrezen voor je eigen leven of dat van je familie, je werk kan doen.

  De DNA-lid Bouva (NDP) heeft weer eens een boer gelaten. De stank was erger dan dat van de dode katvissen langs de kusten van Coronie en Nickerie. Inplaats dat de boer zijn lichaam verliet via zijn anus, kwam het naar buiten via zijn strot. De BOG ambtenaren grepen meteen naar de zwaarste desinfecterende-middelen. Men dacht dat Suriname acuut getroffen was door een onbekende epidemie.

  Bouva is van mening dat de persvrijheid gewaarborgd is. Zijn uitleg daarover raakt kant nog wal. De persvrijheid in Suriname, lijkt aan de oppervlakte goed geregeld te zijn. Buiten het bereik c.q zicht van camera’s, fototoestellen en geluidsdragers, worden journalisten bedreigd door de overheid. Dezelfde overheid waar Bouva voor werkt. Het dagelijksbrood van de perschef van de president, ene Cliff Limburg, is dagelijks journalisten bedreigen. Luister maar eens goed naar zijn retoriek op de radio.Hem maakt het niets uit. Van hem mag de radio keihard aan staan. Er zijn meerdere DNA-leden die journalisten bedreigen onder aanvoering van ene vieze-president Ameraali.

  Het wordt tijd dat de jounalisten in Suriname met rust worden gelaten. Journalisten zijn er om de krantenlezer goed te informeren. Zij die zich beledigd voelen door journalisten mogen altijd een klacht indienen. Ook een aangifte wegens smaad behoort tot de vele mogelijkheden. En tegen de LAPZWANS Bouva zou ik willen zeggen: “Wiens brood men eet, diens woord men spreekt”.

 14. Ghanees
  February 13th, 2012 at 15:00 | #14

  Keuzes maken

  Ieder mens staat er dagelijks weer voor: “keuzes maken”. Het gaat om alles wat je doet. “Wat zal ik vandaag eten” is ook een keuze maken. Omdat het leven zo snel gaat staat de mens er niet bij stil. Maar keuzes maken is ontzettend belangrijk. Het kan je dag in één keer “verrijken”. Soms gaat het om minder belangrijke beslissingen, maar achteraf blijkt dat het goed geweest is.

  Uit een australische studie blijkt dat mensen die gaan sterven en het bewust meemaken, meestal denken aan de keuzes die zij in het leven gemaakt hebben. De meeste mensen in die situatie verklaren dat zij niet de juiste keuze gemaakt hebben in de liefde. Getrouwd met een lieve man/vrouw, maar toch niet de grote liefde in hun leven. Aan een scheiding hebben ze wel gedacht en toch niet gedaan. Ze waren bang voor wat er komen zou. Dus geen keuzes kunnen maken.

  Ik heb voor mezelf een keuze gemaakt. Ik heb het tot een van mijn weinige lijfspreuken gemaakt. “Het leven is een keuze. Kies bewust, kies verstandig, kies eerlijk, kies geluk”

 15. Ghanees
  February 14th, 2012 at 15:35 | #15

  Onderwijs in Suriname

  Vandaag las ik in één van de surinaamse kranten dat de oude toetsmethode na dertig (30) jaar van stal wordt gehaald. Het betreft een toets waarbij kinderen in het laatste jaar van het basis-onderwijs, getoetst worden welke vervolgopleiding ze mogen volgen. Op zich is het niet verkeerd om kinderen een toets voor te leggen. Maar wel een toets die raakvlakken heeft met het heden. De toets van dertig jaar geleden bestond uit taal, rekenen en een technisch gedeelte. Nadien ging je naar de mulo, ulo of de technische school.

  Ik ben van mening dat een toets in het laatste leerjaar niet zaligmakend is. Een leerling in het lageronderwijs hoort om de drie (3) maanden getoetst te worden. Op die manier krijgt men een totaal beeld van de leerling. Tegenwoordig gaat het niet alleen om taal, rekenen en technisch inzicht. Het gaat om een bredere oriëntatie van de leerling. Met een oude toets loop je achter de feiten aan. Het is dus aan de minister van onderwijs in Suriname om de oude toets in het eeuwige-archief (versnipperaar) te doen verdwijnen. Ga met onderwijskundigen aan tafel zitten voor een geheel nieuw opzet.

  Ook de leerkrachten dienen een nieuwe slag te maken. Zonder nieuwe inzichten en inzet van hen komt het echt niet goed met de vernieuwing in het onderwijs. Zevenenveertigjaar geleden zat ik in de klas met een jongen die niet taalvaardig was. Achteraf (nieuwe inzicht) bleek hij dyslectisch te zijn. De meester (ik noem liever niet zijn naam)las ons altijd voor wat die leerling in kwestie opgeschreven had. Bijvoorbeeld na een dictee. In mijn visie van toe en nu kon de meester zichzelf niet verder vernederen. De meester was op zich al een HORK. Het is u misschien niet bekend, maar Wubbo OCKELS, (astronaut) is dyslectisch. Op de lagere school en de universiteit heeft OCKELS altijd de ruimte gehad om zijn sterke punten te doen gelden. Dus is er noog steeds hoop voor de meester van toen.

 16. Ghanees
  February 20th, 2012 at 15:45 | #16

  Achter de tralies.

  Ik heb mij de afgelopen week weer verbaasd over de uitspraken van de “kleine indiaan”. Wat een grootspraak. “Als de leiding van de VHP niet stop met haar aantijgingen dan sluit ik ze stuk voor stuk op. Momenteel ben ik bezig een een dossier samen te stellen” Hij blijft een dictator. Hij sluit mensen eigenhandig op. Daar hoeft geen rechter aan de pas komen. Wat een idioot! Het electoraat van Suriname moet zich schamen met zo’n president.

  De achterban van Bouterse heeft het niet in de gaten dat hij aan het dementeren is. Hij vormt een gevaar voor zichzelf en vooral voor het land zelf. Deze week krijgt hij de president van Equatoriaal Guinee op bezoek. De president van dat land heeft in de jaren ’70 van de vorige eeuw de macht gegrepen. Het is een wanstaltig persoon. Het land drijft op de olie-export, maar het volk krepeert letterijk en figuurlijk. Hij laat gigantische paleizen voor zichzelf bouwen. Zo’n figuur heeft niets in Suriname te zoeken. Ik zie liever dat Atta Mills (president van Ghana) uitgenodigd wordt. Cultureel gezien heeft Suriname meer met dat land.

  Gelukkig zitten in het parlement van Suriname een aantal personen (ze zijn op één hand te tellen) die de minne streken van Bouterse niet kunnen waarderen. Tony Paal heeft de laatste uitspraken van de “pikin boi” op de juiste wijze gepareerd. Hij is van mening dat Bouterse zijn uitspraken waar moet maken. De bewijzen voor zijn uitspraak dient hij neer te leggen waar het thuis hoort. Neemt u van aan dat Bouterse bluft. Verder zal het ieder een “reetroest”zijn wat Bouterse allemaal uitbraakt. Hij is toch al uitgekostst.

 17. Ghanees
  February 22nd, 2012 at 12:59 | #17

  Sasur.

  De Sasur is een vereniging ter bescherming van de auteursrechten in Suriname. Rechten van artiesten worden beschermd tegen willekeur. Wie auteursrecht heeft, heeft het alleenrecht om het beschermde werk openbaar te maken en het alleenrecht om het te veelvoudigen. Dus met andere woorden: dat ieder ander dan de auteurs-rechthebbende niet zo maar op eigen houtje het beschermde werk openbaar mag maken en/of veelvoudigen.

  In Suriname is men niet gediend van auteursrechten. Ja, soms als het hen uitkomt. Ik weet nog dat gedichten van de schrijver Slory, geciteerd waren in een NOS-programma. Nou, Suriname was te klein. De NOS werd slavenhandel verweten. In Suriname wordt heel veel gekopieerd. Zie de vele namaak in de winkels. De CD-zaken verkopen alleen maar gekopieerde CD’s. Dus worden de auteursrechten niet nageleefd. Radiostation’s en andere media betalen ook geen auteursrechten. Dat is pas moderne slavenhandel. Pronken met andermans veren!

  De Sasur had gerekend op steun de huidige regering. Maar die willen de licentie van de Sasur intrekken. Als zij dat doen dan zijn de artiesten in Suriname vogelvrij. De gieren blijven om hen cirkelen, wachtend op een heel mooi liedje. Meteen kopieëren en te gelde maken. De CD-verkopers op het jaarlijkse Kwakoe-festival zijn ook gewaarschuwd. We gaan jullie aanpakken!!

 18. Ghanees
  February 27th, 2012 at 11:41 | #18

  Dictators op afroep.

  Iemand die zich onkwetsbaar voelt, laat alle realiteit varen. Als je als president enige realiteitszin bezit, dan nodig je een dictator niet uit. Maar wat Bouterse gedaan heeft, is pure sarcasme ten op zichte van de bevolking Equatoriaal Guinee. Bouterse moet eens weten hoe vreselijk de president van dat land is. De mensenrechten betreedt hij met voeten. Hij voelt zich even onkwetsbaar als Bouterse. Het volks zal niet weten wat voor zaken hij gedaan heeft in Suriname. Elke avond is het wel verplichte kost om naar hem te kijken op de zender van de staatstelevisie. Andere zenders worden niet geduld. Bouterse heeft dat ook in de jaren ’80 van de vorige eeuw laten merken. Radio- en televiesie-stations gingen in vlammen op.

  Is het u opgevallen dat Bouterse na afloop van gesprekken steeds weer zegt: “We hebben gesprekken gevoerd op verschillende gebieden. De details moeten nog worden uitgewerkt”. Achteraf biedt hij niets ter inzage aan het parlement. Hij voelt daartoe niet verantwoordelijk. Hij voelt zich eerder onkwetsbaar. Het heeft volgens mij ook in dit geval niets met onkwetsbaarheid en/of verantwoordelijkheid te maken. Het is puur a-sociaal gedraag. Minachting van het parlement. Ik kan mij het niet voorstellen dat het volk van Suriname zich na vijf jaar voor een tweede keer laat verleiden, door te kiezen voor een psychopaat als president. Wie zal hij dan uitnodigen voor een staats bezoek: “ROBERT MUGABE”.

 19. Ghanees
  February 29th, 2012 at 12:58 | #19

  Dolksteek in de rug van het volk van Equatoriaal Guinee.

  Het volk van Equatoriaal Guinee zucht onder het juk van president Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. De president beheerst alles in het land. In het buitenland heeft hij bijna een miljard op bankrekeningen staan. Het volk moet leven van minder dan één(1)Srd per dag. Hoe kan het zijn dat zo’n rijk land het nog moet hebben van giften uit het buitenland. Niemand durft dat te vragen aan de president. Dan weet je zeker dat hij met je kop aan de haal gaat. Hij is een doldrieste gek. Toen hij uit de baarmoeder van zijn moeder kwam, beet hij haar meteen dood. “Hoe durf je mij te baren, terwijl ik vader ben van alle kinderen in het land”, zei hij tegen enkele aanwezigen.

  Van zijn evenknie heeft hij een goudensleutel gekregen. Met die sleutel mag hij voor eeuwig Suriname aandoen. “Een dolksteek in de rug van de bevolking van het afrikaanse land”. Gelet op de arabische lente, zal het niet lang meer duren voordat de “afrikaanse lente” begint. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, zal de afrikaanse lente aan den lijve ondervinden. Het volk zal hem afzetten. Hij mag kiezen voor Den Haag (Internationale Strafhof) of de dood. Mocht hij kiezen voor de dood dan hoop ik dat hij begraven wordt op het zogenaamde “revoplein” in Suriname. Niet voor lang natuurlijk!! Nadat hetzelfde Bouterse is overkomen, mag hij samen met Nguema Mbasogo verbrand worden. De restanten van hen mogen in zee gedumpt worden. Nee, doe maar toch niet. Het zou vervuiling betekenen voor de Atlantische Oceaan.

 20. Ghanees
  March 12th, 2012 at 11:14 | #20

  Gif.

  Het zal niet lang meer duren. Ruben Rozendaal heeft gesproken! Het hoge woord is er uitgesproken. Nu ligt de bal bij “De Baas’. Het rancuneuze gif stroomt door zijn aderen. Momenteel brainstormt hij over de gevolgen. Zal hij als president van Suriname opdracht geven om Rozendaal wegens krankzinnigheid op te laten nemen? Ik zie Rozendaal al wegkwijnen in Kolera. Zijn brein is niet meer te redden en kwijlt als een kind waarbij de tandjes doorkomen. Kansen genoeg voor Bouterse om weg te komen. Hij kan stieken verhuizen naar Cuba of naar Equatoriaal Guinee.

  De komende weken zal de krijgsraad het vonnis voorbereiden en uitspreken. Het zal geen genoegdoening zijn voor de nabestaanden van de slachtoffers. Je krijgt immers je geliefde niet terug. Wel is duidelijk dat Suriname een ware democratrie is. Waar een ieder op grond van wetgeving gelijk is. Duidelijk zal worden dat het minachten van de wet niet kan. Het wordt tijd dat Bouterse zijn functie neerlegt. Hij kan beter kiezen zijn straf uit te zitten. Nadien kan hij verbannen worden naar Matta. Zijn gesstelijke voorman cq de duivel in persoon Steve Meye, mag hem nagestuurd worden.

  Het lijkt mij verstandig om na zijn gevangenneming meteen over te gaan tot het ontmantelen de CTU. U weet wel de bandietenclub geleid door zijn misdagige zoon. Die culb beschikt over veel moderen wapens en explosieven. Ze kunnen dus een gevaar vormen voor de rechtsstaat. Het wordt spanned!!!!!!!!!!

 21. Ghanees
  March 21st, 2012 at 15:17 | #21

  Amnestie.

  U weet waarover ik ga schrijven! Er is een initiatief wetsvoorstel ingediend om de verdachten (moordenaars) van december 1982, in aanmerking te doen komen voor amnestie. Eén van de indieners en ondertekenaar van het voorstel is Tony PAAL. Tony laat zijn ware gezicht zien. Dat Tony een grote sakka-sakka is, staat als een paal boven water. Een ongekende lulletje rozenwater. Tony is vergeten dat één van de slachtoffers een coroniaan is. Hij moet weten dat de familie Slagveer heel veel verdriet heeft gehad en nog steeds heeft. Tony is de weg helemaal kwijt. Het wordt tijd dat plaats voor hem geregeld wordt op de gesloten afdeling van Kolera. Wat een misplaatste actie van Tony Paal. Zijn zeer gewaardeerde ouders zouden zich doodschamen. Ze zouden Tony vervloeken en hem verdoemenis wensen.

  Tony haalt graag een witvoetje bij de baas. Hij (Tony) pretendeert op te komen voor het district Coronie, maar niets is minder waar. Tony is een foetoe-boi. Hij laat zich graag door zijn baas voor het karretje spannen. Was Tony maar een koe. Dan wist een ieder waar voor hij stond. “Grote kop, weinig hersens”. De coronianen moeten een krachtig protest laten horen tegen Tony Paal alias Patjepeeër. Het moet duidelijk zijn dat hij de rand van de afgrond opzoekt. Hij zal wel weer (net als de baas) met een leugenachtig verhaal aankomen.

  Tony mag nooit meer de districs-commissaris van coronie bekritiseren. Tony moet zich realiseren dat hij niet meer zonder zonde zit. Dus kan hij ook niet de eerste steen werpen. Mede door het tekenen van het initiatief wetsvoorstel, heeft Tony bloed aan zijn handen. Hij is mededader van een complot dat zijn weerga niet kent in de surinaamse geschiedenis.

 22. Ghanees
  April 4th, 2012 at 10:16 | #22

  Amnestie deel 2.

  Als een mens zich niet schuldig heeft gemaakt aan welk zwaar misdrijf dan ook, hoeft hij/zij zich niet te beroepen op amnestie. Je gaat toch niet de bak in? Maar de misdagers van de jaren ’80 van de vorige eeuw in Suriname zien de bui al hangen. Het bloed van de slachtoffers zit bij hen nog steeds tot aan de schouderbladen gekleefd. Het zijn viezerikken die niet wensen op te draaien voor de door hen veroorzaakte leed. Ik zou bij hen als bijkomende straf de namen van alle slachtoffers op hun netvlies tatoeeren.

  Bij de behandeling van de amnestiewet zag ik behalve de idioten van de “Morbide Combinatie” (lees Mega Combinatie, ene Neede op de tribune zitten. Ik zou bijna medelijden met hem krijgen. Hij gedraagt zich als een heel oude man. Dat komt omdat hij het bloed van zijn handen niet kan wegpoetsen. De moorden blijven hem achtervolgen. Mocht hij niet deelgenomen hebben aan de daadwerkelijke executie, blijft hij als lid van de militaire junta veranwoordelijk. Ik zie hem niet als een meeloper, maar als dader. Hij heeft immers geweten wat zich afspeelde.

  Ook Ronnie Brunswijk alias “Blauwkop” is van mening dat het proces niet mag doorgaan indien de wet afgekondigd wordt. Ach, van Ronnie hoef je niet veel te verwachten. Je zou een ezel beledigen indien je Ronnie voor ezel uitmaakt. De geesten van zijn voorvaderen vragen zich af waarom zij gestreden hebben voor de vrijheid. Uiteindelijk verkoopt Ronnie de vrijheid van zijn volk aan de kleine indiaan.

  Ik vraag mij af hoe Tony Paal erbij zit. Zou hij zich nu bedacht hebben? In Coronie wordt hij van alle kanten vervloekt. Als ik Tony was zou ik in Coronie niet meer rustig rijden op mijn “Zündapp”. Je weet maar nooit hoe je ingehaald wordt door één of andere dolle coroniaan in een auto. Tony verkoopt zijn mede coronianen voor dertien (13) zilverlingen aan de kleine indiaan. Tweeduizend jaar geleden heeft de evenknie van Tony dat ook al geflikt. Het staat nu als een Paal boven water dat Tony medeplichtig is aan verraad van het district Coronie. Gisteren bereikte mij het nieuws dat Tony ambtenaren in Coronie heeft gedwongen naar Paramaribo af te reizen. Ze moesten aanwezig zijn bij het gekakel van de kleine Hiawatta.

  Halverwege de maand april zal de auditeur militair haar reguisitoir houden. Het moge duidelijk zijn dat de strafeis tegen de misdagers van toen niet mals zal zijn. Ondanks een amnestiewet, zal het hard aankomen. Achteraf kan de straf alsnog uitgevoerd worden. Een amnestiewet is geen wet van Meden en Perzen. De eerst volgende regering in Suriname kan korte metten maken met die wet. Het resultaat van het buitenwerking stellen van een amnestiewet is bewezen in Argentinië, Paraquay en Peru.

  Heri libi te na dede wi sa feti gi Sranan! Niet alleen de agressie van buiten af bestrijden, maar ook binnen de gemeenschap van Suriname. Gado de wi fesi man. Als God voor de rechtvaardigen is, wie kan dan tegen ons zijn!!!

 23. Ghanees
  April 4th, 2012 at 13:44 | #23

  Remi Tarnadi.

  Remi Tarnadi is een “kloot-javaan” Het waterdragen zal hij nooit meer af leren. Zijn opmerkingen in de Ware Tijd van 04 april 2012 zegt al genoeg. Ik denk dat hij gauw terug moet naar Soemboredjo. In het parlement zit hij van gemeenschapsgeld te vreten. Met zijn dikke kop en nek zit hij dom te boeren. Hij heeft nooit wat betekend voor Coronie. Het zal mij niet verbazen als achteraf blijkt dat hij zo verrot en corrupt is. Wat een mislukkeling.

  Tarnadi heeft ook constant kritiek op de DC van Coronie. Wie is hij om kritisch te zijn. De mensen in Coronie moeten dezer dagen ook laten zien waar en waarvoor ze staan. Het moge toch duidelijk zijn dat Tarnadi en zijn compaan het district Coronie in een kwaad daglicht stellen. Bij de volgende verkiezingen mogen Tarnadi en zijn compaan Paal, nooit meer gekozen worden.

 24. Ghanees
  April 5th, 2012 at 14:18 | #24

  Hoe slecht zijn Tony Paal en Remi Tarnadi.

  Paal en Tarnadi zijn gescheten uit de endeldarm van de duivel. Het kan niet anders zijn dat ze dag in dag uit naar stront ruiken. Ze dragen een een niet uit te houden penetrante geur met zich mee. Twee figuren die de corruptie niet schuwen. Er zijn een stel meelopers die kunnen meepraten over de corruptie in de gelderen van Paal en Tarnadi. Hoe kunnen beide de Coronianen nog recht in de ogen kijken?

  Paal en Tarnadi hebben in ruil voor geld, reclame willen maken voor Tele-G. Tele-G zou het alleen-recht in Coronie hebben om reclame te maken. Daar heeft de DC een stokje voorgestoken. En nu zijn beide dagoe’s boos op de DC. Tarnadi en Paal zijn in staat het district Coronie voor een grijpstuiver te verkopen aan de duivel en zijn mallemoer. Het wordt tijd dat Paal en Tarnadi aangepakt worden. Mochten ze sterven, gaarne met het gezicht naar de bodem van het graf begraven. Bij de wederopstanding (geldt eingenlijk niet meer voor hen) graven ze maar mooi de verkeerde kant uit.

 25. rosita
  April 6th, 2012 at 19:59 | #25

  @Ghanees
  ha ha U doet het prachtig U kunt mijn gedachten toch zo goed verwoorden
  Ga zo voort ik voel dat ik niet alleen sta,alleen heb ik de kennis nog de kunde om wat ik voel te beschrijven,
  prachtig hoe U dat allemaal op papier zet, als ik troost zoek, zoals nu het geval met die aanname van die wijziging van hun amnestie wet kom ik altijd naar deze site U bent geweldig

 26. rosita
  April 8th, 2012 at 23:18 | #26

  mag ik een ieder in coronie bezinningsvolle paasdagen toewensen

 27. Ghanees
  April 17th, 2012 at 12:28 | #27

  Brief aan de heer Paal en de heer Tarnadi.

  Accra (Ghana) dinsdag 17 april 2012.

  Mijne Heren,

  Nu de amnestiewet met de “snelheid van het licht” door de assemblee gejaagd is, vraag ik mij af of u zich reeds verantwoord heeft bij de Coronianen. Voor u meneer Tarnardi kwam de brand bij de elektriciteits-centrale als een geschenk uit de lucht vallen. Plotseling kunt u zich herinneren dat u enige maanden geleden gewaarschuwd heeft voorwat er komen zou. Dus is de amnestiewet ook niet plotseling om de hoek komen kijken. Anders bent meer een loekoemang dan politicus.

  Ik hoop dat u (heren Paal en Tarnardi) zich dagelijks zult herinneren welk onrecht u aangericht heeft. Het onrecht dat u de reeds overleden oom Adriaan en tante Jet Slagveer heeft aagedaan. Zij kunnen het niet meer weten. Maar de nabestaanden lijden dagelijks eronder. U meneer Paal, u bent een leeftijdsgenoot van Jozef Slagveer. Waarschijnlijk heeft u in uw jeugd met hem geknikkerd. U meneer Paal, hoe voelt u zich dagelijks. Hoe voelt het om in de assemblee een vermoorde coroniaan nog een keer te vermoorden? Heren Paal en Tarnadi, u heeft zich schuldig gemaakt aan vergoeilijken van moord en marteling. Anderzijds is uw verraad te vergelijken met het verraad van fort Boekoe.

  In de assemblee is hoofdelijk gestemd over de amnestiewet. U beide stemde met luide stem “VOOR”. Weet u dat de slachtoffers meeluisterden. Ze stonden over uw schouder mee te kijken. Ze dachten eindelijk gerechtigheid en erkentelijkeheid te krijgen. Inplaats daarvan heeft u ze weer verraden. U heren Paal en Tarnadi, tot uw laatste snik zult u volhouden goed gehandeld te hebben. Ik hoop dat bij uw laatste snik/ademhaling er nog iemand zal zijn om uw verradelijke mond met wat water nat te houden.

 28. rosita
  April 21st, 2012 at 17:42 | #28

  Goed zo Ghanees,beter had U het niet kunnen verwoorden ik weet dat de Natuur zal zuiveren ik laat al die riool ratten die de huidige coalitie aanhangen,met als hun absolute leider de duivel in mensen gedaante voor de natuur, omdat ik geloof in de KRACHT van de Natuur en ik weet ook wel dat de hel beter voor ze zal zijn wanneer deze Natuur waar in wij leven ze zal straffen.

 29. Ghanees
  April 25th, 2012 at 10:19 | #29

  Kromanti,(Cape Coast, Ghana) 25 april 2012.

  Internet is in Nederland gewoon geworden. In Ghana zijn er miljoenen mensen die geen toegang hebben tot het medium internet. En als je als modern mens wilt deelnemen aan welk evenement dan ook op deze wereld, heb je in bijna alle gevallen internet nodig. De mensheid is verslaafd aan internet. In de meeste afrikaanse landen is het nog niet zover, maar het zal ook weer niet zo lang duren. Afrika is bezig aan een inhaalslag. Dat merk je overal in Ghana.

  Persoonlijk ben ik heel erg blij met het internet. Ik las vanmorgen in “De West” dat minister Lackin(lid van de Morbide Combinatie)en zijn partner sportmaterialen hebben gedoneerd aan drie scholen in het vervallen dorp Wageningen. Het huidige “gifdorp” Wageningen, was ooit het paradepaardje van Suriname. Wageningen wordt niet alleen geteisterd door armoede, maar ook door asbest en vervuilde rijstarealen. De rijstarealen zijn vervuild met de ergste pesticiden. Eingenlijk is het misdadig om Wageningen voort te laten bestaan. Een ieder moet verhuizen om daarna het hele gebied hermetisch af te sluiten. Ik durf te zeggen dat een ieder die in Wageningen woont,of geboren wordt, meer kans loopt kanker of aanverwante zieken te krijgen.

  Het bevreemdt mij dus dat minister Lackin aan komt zetten met ballen voor de kinderen. Zelf heeft hij geen “ballen” om de problemen van Wageningen aan kaak te stellen. Hij vertelt aan de kinderen dat ze hard moeten werken op school en thuis goed luisteren wat hun ouders zeggen. De minister vraagt zich niet af hoeveel levenskansen de kinderen hebben. Hij vertelt ze niet dat ze op een gigantische vuilnisbelt leven. Hij vertelt ze niet dat ze meer kans lopen lopen kanker te krijgen dan kinderen elders in het land. De minister is zelf opgegroeid in Wageningen. Ik hoop dat hij over drie jaar (hij wordt niet herkozen bij de volgende verkiezingen)wederom daar neerstrijkt. Met al zijn kennis kan hij helpen de rotzooi op te ruimen.

  Ik heb ongeveer twee jaar gewoond en gewerkt in Wageningen. Ik heb er heel wat mensen gekend. Eén van hen was de heer Woodley. Ik las enige tijd geleden dat hij ernstig ziek is. Ik weet niet of hij nog leeft. Alles wijst er op dat hij ziek is geworden van de vervuiling in Wageningen. Het is triest om te lezen dat hij niet adeqaat geholpen wordt. Hij en zijn vrouw moeten bedelen om hulp. Hij heeft niets verkeerds gedaan dan zijn werkzame leven gegeven aan de bouw en opbouw van Wageningen.

  Persoonlijk heb ik in de jaren ’70 van de vorige eeuw, een mooie tijd gehad in Wageningen. Ik had er twee beste vrienden. Eén van hen was Steintje Lackin. Steintje is een aantal jaren geleden overleden.Ik hoop dat minister Lackin en Steintje geen familie van elkaar zijn. Voorzover ik Steintje kende was hij een beste kerel. Ik beschouw minister Lackin als een “ASBAK”

  Nooit: Kromanti is een stadje in Cape Coast (Ghana). De koning van Kromanti is Gilo Koswal. Hij is van oorsprong Surinamer.

 30. Ghanees
  April 26th, 2012 at 15:34 | #30

  Komenda (Ghana) 26 april 2012

  De nieuwe weg.

  Waar moet het naar toe met Coronie. De districtcommissaris (DC) beloofde bij haar aantreden dat Coronie weer in volle bloei zou staan. De 4500 ha rijstarealen zou tot wasdom komen. Echter een paar jaar verder blijkt het allemaal gelul in de ruimte te zijn. De DC lult met recht uit haar nek.

  Anderzijds heeft Coronie de ja-knikkers Anton Paal en Remi Tarnadi, het mandaad gegeven om zitting te nemen in de assemblee. Vanaf het eerste uur, hebben Paal en Tarnadi, misbruik gemaakt van het vertrouwen van de Coronianen. Paal en Tarnadi hebben nooit en te nimmer het belang van Coronie vooropgesteld. Ze zijn voor zichzelf bezig. Neemt u van mij aan dat beiden in de toekomst vervolgd zullen worden terzake corruptie.

  Het is mij ter ore gekomen dat oud parlementariër Wijntuin, kortgeleden een aantal gesprekken heeft gevoerd met Anton Paal. De gesprekken vonden plaats naar aanleiding van de amnestiewet. Het is bekend dat Paal één van de initiatiefnemers is. De heer Wijntuin heeft Anton Paal ettelijke keren gevraagd en gesmeekt om niet mee te werken aan de wet. Maar Paal kon niets anders. Hij had immers zijn ziel verkocht aan de duivel.

  Paal en Tarnadi lachen in hun vuistjes. De Coronianen zijn er in getrapt. Paal en Tarnadi hebben 5 jaar de tijd om te graaien. Corruptie/diefstal en andere msdrijven is voor hem dagelijkse kost. Ze gedragen zich als de Zonnekoning. Ik raad ze aan het boek over de bestorming van de Bastille te lezen. Daarin wordt niemand anders dan de Zonnekoning onthoofd. Het tweekoppige monster Paal/Tarnadi mag ook onthoofd worden. Daarna wordt het voor de Coronianen mogelijk de “Nieuwe Weg”in te slaan.

 31. rosita
  April 28th, 2012 at 00:01 | #31

  Ook Hooghart heeft zijn ziel verkocht aan de duivel, en het treurige ervan is dat zelf de mensen die niet behoren tot de (morbide combinatie) hem gelijk geven omdat men vindt dat hij gestreden heeft voor de Groene partij en daarvoor niet beloond is geworden,ja dat is een kwestie van principe.Hooghart heeft waarschijnlijk in zijn nieuwe rol als LANDVERRADER de immense taak om de massa (ambtenaren zoet te houden ) ik wens hem heel veel succes, hopelijk krijgt hij na verloop van tijd, ook niet de benaming van MOL zoals Wijlen Fred,Derby

 32. Ghanees
  April 30th, 2012 at 03:03 | #32

  Kumasi(Ghana), 30 april 2012

  Ik maak mij zorgen om de journalistieke vrijheid in Suriname. Ik maak mij ook zorgen om bepaalde journalisten. Ik kan geen namen noemen omdat het voor hen gevaarlijk kan zijn.

  Dit stuk schrijf ik omdat twee journalisten werkzaam voor radio Apintie in Suriname bedreigd zijn. Eén van hen kreeg een vuurwapen tegen het hoofd gedrukt. Het doet mij denken aan de jaren ’80 van de vorige eeuw. Het waren beroerde jaren voor journalisten in Suriname. Zij waren hun leven niet zeker. Kranten werden verboden en radiostations gingen in vlammen op. Het waren ware doodseskaders die journalisten en de media een kopje kleiner wilden maken.

  Aan het hoofd van de doodseskaders stond de huidige president van Suriname. Hij dulde geen kritiek op zijn zogenaamde revo-beleid. Het was een beleid van Ali Baba en de Veertig (40) rovers, maar volgens hem gedragen door het ganse volk.Ieder journalist die maar één opmerking plaatste werd per direct beloond met de “Eeuwige Jachtvelden”. Nu hij weer en zijn Morbide Combinatie aan de macht is, zijn de jounalisten hun leven wederom niet zeker.

  Human Right Watch heeft enige weken geleden gewaarschuwd voor de gevaren die jurnalisten treffen in Suriname. Ik wilde het in eerste instantie niet geloven omdat de kranten dagelijks bol staan van onderbouwende kritiek op het regeringsbeleid. Waarscijnlijk zijn er toch figuren binnen de regering die de kritiek niet kunnen begrijpen omdat ze niet begrijpend kunnen lezen. Wat dacht je van Clifton Limburg alias “Herr Goebbels”. Clifton is zo dom dat hem vergelijken met het achterste van een varken, een regelrechte belediging is voor vriendje Knor. Clifton kan niet begrijpend lezen en daarom roept hij op tot het belagen van journalisten. Omdat hij de radiostations SRS en Sky vervuilt met zijn gewelddadige retoriek, luister ik niet meer naar die zenders. Wat een bagger!!!!!

  Journalisten waar dan ook ter wereld moeten in staat zijn vrij te kunnen publiceren. Zodra dat niet meer kan, is er iets goed mis met de democratie en de vrijheid van meningsuiting.

 33. Ghanees
  April 30th, 2012 at 03:14 | #33

  Kumasi (Ghana) 30 april 2012.

  Kumasi is een bruisende stad.’Het zijn niet alleen de ashanti’s die er wonen, maar je vindt ook andere bevolkingsgroepen. De stad heeft een markt zo groot als de gehele binnenstad van Paramaribo. Het kan zijn dat het zelfs groter is. Het krioelt van de mensen. Waar ze vandaag komen en gaan, is mij een raadsel. Je kunt er van alles kopen. De mooiste stoffen, Guchi brillen (lees Koetjie want ze zijn super nep)en vele andere artikelen.

  Het valt mij op dat de vrouwen oververtegenwoordigd zijn op de markt. Wat werken ze hard. Maar ja, overal ter wereld waar ik kom, werken vrouwen heel hard. Ik heb bewondering voor hen. Zonder vrouwen zou het continent Afrika niet meer bestaan. De vrouwen zijn de aanjagers van de economie. Ze kunnen handelen en onderhandelen als de beste.

  Over een week ga ik naar Togo. Ik steek de grens over bij de plaats Aflau. Ik ben heel erg benieuwd.

 34. Ghanees
  May 1st, 2012 at 14:51 | #34

  Ghana 01 mei 2012 (onderweg van Kumasi naar de Volta Region)

  De advocaat van de duivel.

  De Volta-rivier stroomt heel mooi door de glooiende heuvels. Op sommige plekken wordt er gezwommen, maar ik durf het niet. In de reisgids wordt gewaarschuwd voor de afschuwlijke bilharzia-bacterie. Door de bouw van de waterkrachtcentrale (Akosombo-dam) is de rivier grotendeels getemd. De brug over de rivier naar de Volta Region is gebouwd in 1957. Kijkend vanaf de brug in de diepte, wil ik er zo snel mogelijk overheen.

  Onderweg denk ik aan het verzoek van advocaat Irwin Kanhai om journalisten uit de rechtbanken te weren. Kanhai, de man met meer dan een kilo boter op zijn hoofd, meent wraak te nemen in verband met een artikel in een krant. In het artikel heeft de journalist zich kritisch uitgelaten over de gang van zaken in de rechtbank. Volgens Kanhai is het artikel beledigend voor rechters en advocaten.

  Naar mijn mening is Kanhai bang voor “pottekijkers”. Potterkijkers die wellicht de waarheid aan het licht brengen. Het verzoek van Kanhai aan rechter Mettendaf om een journalist uit de rechtzaal te verwijderen is niet gehonereerd. Wat een smerige praktijken van Kanhai. De smerige trekjes heeft hij van zijn leermeester Desi Bouterse geleerd. Dit is een regelrechte aanval op de grondbeginselen van de democratie. Kanhai is tegen iedere vorm van openheid en vrije nieuwsscharing. Hij probeert ook de rechtelijke macht warm te maken voor zijn smerige praktijken.

  Kanhai hoeft voor mij niet uit zijn ambt gezet worden. Een berisping van de balie van advocaten in Suriname zou hem niet misstaan.

 35. Ghanees
  May 2nd, 2012 at 15:32 | #35

  Ho (Ghana) 02 mei 2012.

  Ho is de hoofdstad van de Volta regio. Het is een stad van waaruit de gehele regio te bestrijken is. Er zijn bijvoorbeeld bussen (tro-tro) die naar de grens met Togo rijden. Ik ben onderweg naar de watervallen van Ho en toch even een internet-winkel binnengewipt om mijn mail en kranten te lezen.

  In De ware Tijd lees ik over de brief van de directeur van radio Apintie, gericht aan de vice president van Suriname. De directeur, de heer Vervuurt wijst op de aantijgingen van Clifton Limburg aan het adres van jounalisten in Suriname. Volgens Vervuurt zijn de aantijgingen tekenend voor het feit dat twee journalisten met de dood zijn bedreigt. Limburg geeft toe dat hij niet kan uitstaan dat één van de jounalisten deel heeft genomen aan de mars tegen de amnestiewet. Bedreigingen verklaart heeft hij nooit geuit.

  Op 30 april heb ik in één van schrijven aangegeven dat Limburg een zeer gevaarlijke idioot is. Ik typeer hem als idioot omdat hij dat ook is. Alles wat in de onderbuik van Clifton Limburg borrelt, vindt zijn weg naar buiten en belandt als “verbale drek” op straat. Hij creëert “vuilbekkerij” op de zender van de SRS. De lust tot zelfreiniging is hem ontgaan. Of hij die lust ooit heeft gehad is te betwijfelen. Hoe is het mogelijk dat zijn bazen hem niet een toontje lager doen zingen. Bah!! De vice president van Suriname heeft nog niet gereageerd. Hij doet zijn titel eer aan: “vieze president”

  Personen als Limburg voegen niets toe aan een tolerante samenleving. Suriname heeft niets aan hem. Een duur betaalde kracht die aleen maar onzin uitkraamt. Ik hoop dat Limburg een stevige roker is. Hij ging op een dag een pakje sigaretten halen en………..
  Toen zijn vrouw en kroost de volgende ochtend ontwaakten, streek het de haren glad, poetste de tanden en haalde opgelucht adem.

 36. rosita
  May 6th, 2012 at 00:13 | #36

  Ghanees ik ben het helemaal met U eens, wat die limburg betreft en ik verwacht niet van zijn bazen dat zij hem ooit tot orde zullen roepen ook al beloven ze dat gewoon vanwege het feit dat hij de taak heeft om op te ruien, tijdens de vorige regering was dat meer dan duidelijk en niemand heeft hem ooit tot orde geroepen dus nu tijdens zijn regering verwacht ik het nog minder,nu moet hij alles dat fout is goed praten tijdens de vorige regering had hij de taak alle coalitie leden af te kraken inclusief de toenmalige President en het volk zoveel als mogelijk op te hitsen tegen de toenmalige regering, en daarvoor wordt hij nu fors beloond,hij heeft geluk dat hij in Suriname woont want als hij deze kiekeboe in een ander land zou uithalen, zou men hem allang naast een goot hebben gevonden in een achterstraat in verre staat van ontbinding.

 37. Ghanees
  May 8th, 2012 at 13:59 | #37

  Ho (Ghana) 08 mei 2012)

  Gods wegen zijn ondoorgrondelijk.

  Ik ben momenteel bij de watervallen van Ho. Het ziet er prachtig uit. Vanmorgen vroeg met de gids vertrokken. Het is een tocht over een smalle pad. Gekomen bij de watervallen, viel mijn mond open. Het water valt ongeveer van 70 meter naar beneden. Een ongekende schoonheid. De mogelijkheid bestaat ook om de steile rots te beklimmen. Ik heb er geen zin in. Het is een klim van twee uur. Morgen keer ik terug in de richting van Accra. Onderweg doe ik Akosombo aan. Daar kan ik heerlijk eten in het Volta Hotel. U bent van harte uitgenodigd.

  Via het internet en de Wereldomroep, heb ik de kranten in Suriname doorgenomen. Het lijkt wel of Suriname in aanloop is naar een burgeroorlog. Misbruik makend van de domheid van de meelopers, is het voor Bouterse goed vissen in troebelwater. Ik denk dat de meelopers gedwongen worden om mee te doen. Doe je niet mee dan ben je je baan kwijt. Was dat niet het geval, waren de meelopers thuis gebleven om uit te rusten. Na een dag hard werken is het geen kattepis om naar het “gelul in de ruimte” van Bouters c.s te luisteren.

  Steevast is Nederland de grote boeman in de ogen van Bouterse. Nederland zit volgens hem achter de stille marsen. Hij begrijpt nog steeds niet dat hij de veroorzaker is van veel ellende. Hij is direct schuldig aan de moord op vijftien (15) intellectuelen en mede schuldig aan de dood van politiemannen, militairen en de moord op vrouwen en kinderen in Moiwanna. Van verzoening kan geen sprake zijn zolang hij niet voor de krijgsraad verschijnt. Eerst een uitspraak van de krijgsraad en dan kan het proces van verzoening aanvangen. Bouterse heeft zich nooit verzoent met wie dan ook. Hij is een PROLEET die zijn weerga niet kent.

  Ik kan het ook weer niet laten om over de geestelijke vader van Bouterse te schrijven. Awari Domri alias Steve Meye, heeft weer van zich laten horen. Hij heeft samen met Bouterse, Brunswijk en de klootjavaan, gebeden voor de toekomst van Suriname. Het feit dat Meye dominee is geworden, blijkt wederom dat de duivel zich in alle gedaanten thuis voelt. Met ieder mens heeft God een bedoeling. Zijns wegen zijn ondoorgrondelijk

 38. rosita
  May 9th, 2012 at 03:41 | #38

  ghanees ik geniet ervan ik lig krom van het lachen, U haalt mij steeds weer de woorden uit de mond, maar ja U bent zeer goed in het verwoorden van gedachten ik heb hierbij niets aan toe te voegen het is subliem

 39. Ghanees
  May 9th, 2012 at 13:59 | #39

  Keta (Ghana), woensdag 09 mei 2012.

  Onderwijs.

  In ben in Keta. Keta is één van de achttien (18) administratieve districten van de Volta regio. Keta is een smalle strook land ingeklemd tussen de Atlantische Oceaan en prachtige lagunes. Daar Keta sinds mensenheugenis bedreigd wordt door de zee, heeft men de administratie verhuist naar Agbouzume. Agbouzume ligt op de doorgaande weg tussen Accra en de grens met Togo. Dat deel van Ghana wordt bewoond door de Ewe. De Ewe’s komen oorspronkelijk uit het huidige Togo (Togo behoorde vroeger tot het grondgebied van Ghana) In vroegere tijden waren de Ewe’s de slaven van de toen heersende stammen in Ghana. De Ewe’s hebben een eigen taal.

  Ik ben vanmorgen vroeg opgestaan. Gelukkig had ik internet-verbinding en heb meteen de kranten doorgenomen. Ik las het artikel over de hervorming van het onderwijs in Suriname. Het onderwijs krijgt een financiële injectie van SRD 200 miljoen. Er is een “commissie van aanbeveling” in het leven geroepen om de boel op de rails te krijgen. Het valt mij op dat de bekendmaking op een moment komt waarop Bouterse steeds meer in de verdrukking komt. In het verleden heeft hij meer gezegd waarvan niets terecht gekomen is. Denk bijvoorbeeld aan de sociale woningbouw of ieder schoolgaand kind een eigen laptop.

  De bekendmaking van de plannen zijn gedaan door Eddy Jozefzoon. Bij het artikel in de krant is een foto geplaatst met daarop Jozefzoon. Hij wordt geflankeerd door twee dames. Duidelijk is te zien dat de dame aan de rechterzijde van Jozefzoon, geschrokken kijkt als de plannen bekend gemaakt worden. Ze is secretaresse van Jozefzoon, maar weet klaarblijkelijk niets af van de plannen. Het moet toch niet gekker worden! Ik denk dat het allemaal show is. Het is een poging om de dingen die komen gaan te doen onder sneeuwen.

  Voorts maakt Jozefzoon zich druk om de houding van de leerkrachten en de tienerzwangerschappen. Zijn de leerkrachten in Suriname gemotiveerd? Nee, dat zijn ze niet. Eén van de problemen is het ontbreken van de meest elementaire goederen om les te kunnen geven. Maar vergeet niet dat goed onderwijs begint bij goed gemotiveerde leerkrachten. U zult het met mij eens zijn dat er maar weinig gemotiveerde leerkrachten in Suriname zijn. Er zijn landen waar het ook goed mis met het onderwijs. Maar de leerkrachten zijn super gemotiverd waardoor alle ellende grotendeels opgevangen wordt.

  Overal komt tienerzwangerschap voor. Ouders durven niet met hun kinderen te praten over sexualiteit. Het is echt te triest voor woorden. De overheid doet er ook niets aan. Als een leerkracht op school daarover begint, krijgt hij/zij een horde ouders op school. “Hoe haal je het in je hoofd mijn kind te leren wat sexualiteit is”, wordt er gezegd. Voor de ouders bestaat sexualiteit niet, maar zelf hebben ze een paar kinderen rondlopen. Waarschijnlijk “onbevlekt ontvangen”. Ik roep de overheid in Suriname op om massaal condooms uit te delen op scholen. Of ben ik nu bezig jonge meiden/jongens aan te sporen na te denken over tienerzwangerschap of de eigen toekomst? Het antwoord laat ik over aan de lezer.

 40. rosita
  May 9th, 2012 at 19:24 | #40

  Hier in Suriname heeft men over het algemeen een domme valse schaamte, ik vindt dat je nooit vroeg genoeg kunt beginnen om te praten over sexualiteit met je kinderen want als jij het niet doet zal een vriend of vriendin ze het wel op een heel verkeerde manier uitleggen, mijn petje af voor de ouders die hun uiterste best doen om hun kinderen normen en waarden bij te brengen en vooral op het gebied van sexualiteit,condooms uitdelen op scholen mag maar met de broodnodige voorlichting, zodat jongeren en ook volwassen niet moeten denken dat ze dan een vrij brief hebben om immoreel te leven.

 41. Ghanees
  May 14th, 2012 at 11:21 | #41

  Accra (Ghana) maandag 14 mei 2012

  Accra is een stad gebouwd op heuvels. De stad is verdeeld in een aantal wijken. Accra wordt voornamelijk bewoond door leden van de Gha (stam). Ze wonen veelal in Greater Accra. Het openbaar vervoer in Accra lijkt eem zooitje. Maar geloof mij:”het werkt” De eindhaltes zijn enorm groot. Met de Atalantische Oceaan op de achtergrond is het goed toeven. Voor de rest is het super heet.

  De kranten in Suriname staan bol van het decemberproces. Het is mij duidelijk dat de bevolking van Suriname scherp verdeeld is. De scherpe tegenstellingen worden gevoed door politici. Door de uitspraak van de militaire rechtbank weet men onderhand niet meer waar het eingenlijk om gaat. In mijn visie is het beter de decembermoorden voor te leggen aan een burger rechtbank. De militaire rechtbank mag dan een uitspraak doen over het schenden van de mensenrechten (in het algemeen) in de periode van de zogenaamde revolutie. De kans dat het tot een uitspraak komt is volgens mij groter.

  Afgelopen week heb ik wel gelachen om de verzinsels van Bouterse. Gedurende de opleiding van het surinaamse arrestatie-team, waren politiemensen uit Nederland aanwezig. Volgens Bouterse was het de bedoeling dat hij aangehouden zouden en ontvoerd naar Nederland. Het moet toch duidelijk zijn dat Bouterse aan shizofrenie lijdt. Hij ziet achter elke boom een arrestatie-team. Zo beweert Bouterse ook dat de Amerikaase SEALS hem wilden uitschakelen. Maar de radars van de helikopters raakten defect en de SEALS kwamen in Pakistan terecht. In Pakistan hebben ze vervolgens Bin Laden een duik laten nemen in de “diepzee”. Ik moet zeggen dat het wel een gemiste kans is.

 42. rosita
  May 21st, 2012 at 03:21 | #42

  Uit de kranteberichten heb ik kunnen lezen dat awarie domrie steve meye zijn verontschuldiging heeft aangeboden nadat hij uit overmoed uitlegde dat wie niet voor bouterse is tegen hem is zo zie ik dat, wel mensen ik zou zeggen wanneer de vos zijn passie preekt boer pas op je ganzen want gelijk daarna begon hij in gedekte vorm af te geven op het RK bisdom door aan te geven dat heel wat volgelingen van de RK, zich bij hem willen aansluiten , nou als we pretenderen dezelfde GOD te dienen dan maakt het voor mij niet uit bij welke religieuze groep christenen zich willen aansluiten of ziet steve meye z`n kas al spekken door al die verplichte tienden die hij aan het eind van de maand zal ontvangen

 43. Ghanees
  May 29th, 2012 at 10:42 | #43

  Jolanda (bittere) Sap.

  Ik sta nog steeds versteld van de wedergeboorte van Jolanda Sap. Bij haar wedergeboorte heeft ze haar progressief hart ingeruild voor en rechtse hart naast de VVD. Mevrouw Sap heeft haar handtekening gezet onder het zogenaamde Kunduz-akkoord. U weet wel het akkoord waarmee u en ik gedoemd te zijn te blijven werken tot we 67 jaar oud zijn. Mevrouw Sap verklaart iedere keer weer trots te zijn op het akkoord. Of progressief Nederland ook zo blij is, zullen we merken op 12 setember 2012.

  Aan de andere kant ben ik trots op de Groenlinks politicus Tofik DIBI. Dibi is de enige binnen de fractie van Groenlinks die roept om een andere koers. Een koers waarbij de partij terugkeert naar de werkelijke uitgangspunten waar men voor staat. Dibi is ook de enige die mevrouw Sap uitdaagt. Dibi keert gaarne terug naar de waarden van de partij en vraagt om het leiderschap. Mevrouw Sap is danig geschrokken van de ambities Dibi. Binnen de partij wordt Dibi ook weggezet als iemand zonder visie. Prominente partijleden binnen Groenlinks hebben zich negatief over Dibi uitgesproken. Uitspraken als “Wij schamen ons voor jou” zijn geventileerd in de dagbladen. Maar Dibi kennende laat zich geen angst aanjagen. Hij gelooft nog steeds in Groenlinks als een patij met een menselijk gezicht.

  Het Kunduz-akkoord is een “bittere SAP”. En als u het nog bitter wilt hebben moet u vooral Groenlinks stemmen op 12 september. Niet doen dus! Met Jolanda Sap wordt het niets, tenzij Dibi de voorkeur krijgt boven het bittere Sap.

 44. Ghanees
  May 30th, 2012 at 11:46 | #44

  Paal en Tarnadi.

  Het pluche ruilen in Coronie is achter de rug. De heren Paal en Tarnadi hebben het voor elkaar. De ezel, in deze de nieuwe district-commissaris is voor het karretje gespannen. Wat hij niet weet, is dat hij niet aan de kar trekt, maar aan een dood paard. Paal en Tarnadi gebruiken hem als schild, om hun eigen illegale activiteiten voort te zetten. Lieve lezers, het kan toch niet waar zijn dat Paal en Tarnadi niet weten wie zich in Coronie schuldig maakt aan het illegaal afgraven van schelpen. Dagelijks gebeurt het en beiden zeggen van niets te weten. Ja, dat zou ik ook zeggen als ik er zelf achter zit. Het zijn grote belangen waardoor Paal en Tarnadi het geoorloofd vinden de waarheid de nek om te draaien.

  Voor de Coronianen is het moeilijk te begrijpen waar de waarheid eindigt en het tactisch manouvreren begint. Ze weten niet of het waar is wat Paal en Tarnadi beweren of is het een geruststellend verhaal. Ik denk dat het meer een geruststellend verhaal is. En daar trappen nog steeds veel Coronianen in. Het is duidelijk dat je na een gesprek met het koppel Paal/Tarnadi, je maar beter meteen je “kloten” kunt tellen. Beiden jatten alles wat er te jatten valt.

  Paal en Tarnadi roepen dat de rijstbouw in Coronie aangepakt moet worden. Een ieder weet dat de rijstbouw in Coronie weer tot bloei kan komen, indien je veel geld investeert in de infrastructuur. Met infrastructuur bedoel ik onder meer de afvoerkanalen weer in orde brengen, nieuwe pompgemalen, nieuwe toegepaste technieken, ez, enz. Het geld voor de investering is er wel, maar Paal en Tarnadi krijgen bij “Baas” nul op het rekest. En zo zakt Coronie steeds verder weg. Ik heb geen goed woord voor de huidige stand van zaken.

  Bij Paal en Tarnadi staat het belang van Coronie niet centraal. Het begrip schelpenroof heeft bij hen een nieuwe invulling gekregen. Wie met hen niet meedoet is een verrader.

 45. rosita
  June 12th, 2012 at 02:01 | #45

  ik vindt het vreselijk wat die ellendige hondse criminelen hebben uitgehaald met die jonge vrouw onlangs beroofd en verkracht, verkracht om haar te vernederen en denken daarmee een heldendaad te hebben verricht, mijn hemelse goedheid ik wil er niet aan denken wat voor bizarre momenten deze jonge vrouw heeft doorstaan en wie weet zijn die beesten besmet met het hiv virus of een of ander soa, ik hoop van ganser harte dat deze ellendelingen in koele bloede worden neergeknald ze moeten niet worden opgesloten en eten en drinken krijgen van mijn belasting gelden, ontman ze levend, en stop hun geslachtsdeel in hun mond jaag dan enkele kogels door hun kop ten overstaan van hun moeder want zij hebben deze koenoe`S GEBAARD ik ben ook vrouw het kon mij ook overkomen

 46. Ghanees
  June 13th, 2012 at 12:10 | #46

  Lof voor de “speciale eenheden” van de politie.

  De laatste twee weken is het goed mis in Suriname. Verkrachting bij een overval, zware roofoverval in de Maretraite Mall en ga zo maar door. Enkel daders zijn opgepakt en ik lees zojuist dat vier van hen zijn doodgeschoten. Ik kan niets anders dan lof hebben voor de “speciale eenheden” van de KPS. Het moet duidelijk zijn voor misdagers in Suriname dat ze na hun “snode daad”, een grote kans bestaat dat zij het tijdige voor het eeuwige ruilen.

  Ik was vorige jaar in de Maretraite Mall. Een geldauto kwam voorrijden bij één van de banken. De auto werd vergezeld door een Jeep met daarin “speciale eenheden” van de politie. Het boezemde echt vrees in. Bij mij althans. Tot de tanden waren de beveiligers bewapend. Gelet op de ontwikkelingen van de laatste weken, hebben anderen blijkbaar daar geen moeite mee.

  Met het keiharde optreden van de speciale eenheden heb ik persoonlijk geen moeite. Ik kan mij voorstellen dat de familie van de daders diep zijn geschokt. Niet allen vanwege het fiet dat ze niet meer leven, maar ook om de misdaden die gepleegd hebben. Maar mijn empathie gaat uit naar de vele slachtoffers die voor het leven getekend zijn.

 47. rosita
  June 16th, 2012 at 13:32 | #47

  Ik heb uit de mediaberichten kunnen vernemen, dat een zekere mr. Hewitt de staat Sur. wil aanklagen bij de O.A.S. vanwege van wat hij vindt het standrechtelijk executeren van criminelen, want ze hadden ook rechten enz. enz. wel mr. Hewitt lees goed wat ik U te vertellen heb, deze bende van wat ik heb vernomen van de minister van Justitie was sedert 1995 aan het roven, plunderen en mishandelen van burgers 17 jaren lang, ik heb U nooit gehoord waar was U leefde U als robinson cruso op een onbewoond eiland ik heb U nooit gehoord al was het alleen maar om steun te betuigen aan al die slachtoffers die voor hun leven getekend zijn door criminelen, nog wat de echtgenoten, vaders, en zonen van hun moeder die in de jaren `80 van hun bed zijn gelicht, alleen maar omdat ze anders denkend waren, standrechterlijk zijn geexecuteerd, tot nu toe heb ik U niet gehoord, graag Uw mening daarover, en om het te hebben over mezelf, mijn woning is tot (2) keer in (4) maanden tijd ingebroken en geplunderd door criminelen, ondanks alle beveiliging God zij dank was ik beide keren, aan het werk en mijn 10 jarig dochter op school wie weet wat er gebeurd zou zijn als wij thuis waren.

  mr. Hewitt ik kan hard praten want ik weet wat trauma is vandaag de dag slaap ik met mijn dochter in de woonkamer bang dat ik in mijn slaapkamer overvallen kan worden en mijn dochter niet kan beschermen ik kan `s nachts nauwelijks een oog dicht doen ik ben niet bang voor mezelf maar ik wil niet dat een crimineel zich vergrijpt aan mijn kind terwijl hij mij onder schot houd, want ze deinzen voor niets terug

  Misschien bent U een ouder die criminele kinderen beschermd want je hebt genoeg ouders die precies weten waarmee hun kinderen bezig zijn laat niemand mij wat vertellen. ze profiteren ook van de goederen en gelden verkregen uit criminele activiteiten en het zijn die ouders die om het hards gillen wanneer die inkomsten bron komt weg te vallen, dus Mr. Hewitt loop naar de HEL en neem alle criminelen mee en blijf daar.

 48. rosita
  June 17th, 2012 at 15:13 | #48

  Mag ik van deze plaats uit alle rechtgeaarde vaders feliciteren met Vaderdag, in het bijzonder de Vaders uit het District waarvoor ik een speciale plek in mijn hart heb n.l. Coronie ik zelf heb mijn biologische vader nooit gekend maar God heeft mij een fantastische stiefvader gegeven vanaf ik als klein meisje verstand begon te krijgen van een vader heb ik hem gekend er is geen 2e in zijn soort, en mede dankzij hem sta ik nu in het leven als een goed opgeleide, gezonde jonge vrouw met waarden en normen , ik wens alle zegen voor deze nu gepensioneerde eenvoudige metselaar, bedankt papa, dat je mij nooit het gevoel heb gegeven dat de anderen jou kinderen zijn en ik een buitenbeentje, bedankt papa wanneer je `savonds aan mijn bed stond met medicijnen omdat ik weer mijn zoveelste zware griep te pakken had, bedankt papa dat je voor mij in de bres sprong wanneer mama met haar stok zwaaide (ha,ha) bedankt papa omdat jij altijd naar de ouderochtenden voor ons op school ging want leerkrachten konden jou geen appels voor citroenen verkopen terwijl mama alles geloofde wat de leerkracht vertelde, kortom bedankt voor alles en heb een gezegende vaderdag.en geniet van jou buitenlandse vakantie je hebt het verdient,groeten aan de anderen.

 49. Ghanees
  June 18th, 2012 at 14:18 | #49

  Het gebruik van geweld door de politie.

  De kritiek in Suriname zwelt aan naar aanleiding van het doodschieten van vier criminelen. Sommige critici menen dat de politie onrechtmatig heeft gehandeld. Door die critici is een klacht ingediend bij een mensenrechten-organisatie. Binnen een democratie is een ieder vrij om juridisch, actie te ondernemen tegen de overheid.

  Aan de hand van de wet heeft de politie naar mijn mening juist gehandeld. In de ambtsinstructie staat duidelijk wanneer de politie vuurwapengeweld mag gebruiken.

  Het gebruik van een vuurwapen (richten, gericht houden en
  daadwerkelijk schieten) is slechts geoorloofd

  A: Om een persoon aan te houden ten aanzien van wie redelijkerwijs
  mag worden aangenomen dat hij een voor onmiddellijk
  gebruik gereed zijnd vuurwapen bij zich heeft en dit
  tegen personen zal gebruiken.

  B: Om een persoon aan te houden die zich aan zijn aanhouding,
  voorgeleiding of andere rechtmatige vrijheidsbeneming
  tracht te onttrekken of heeft onttrokken en verdacht/
  veroordeeld van een misdrijf van vier jaar of meer en
  een ernstige aantasting van de lichamelijke integriteit of
  persoonlijke levenssfeer of door zijn gevolg bedreigend
  voor de samenleving is of kan zijn.

  In beide bovengenoemde gevallen wordt geen gebruik
  gemaakt van het vuurwapen als de identiteit bekend is en het
  uitstel van de aanhouding geen onaanvaardbaar te achten
  gevaar voor de rechtsorde met zich meebrengt.

  Het gebruik tegen vervoermiddelen is alleen toegestaan als de
  onder A en B genoemde personen zich daarin of op bevinden.
  In verband met de daarbij verhoogde gevaarszetting wordt dit
  gebruik afgeraden.

  De wetgever waarschuwt overduidelijk voor de verhoogde gevaarszetting bij het aanwenden van van geweld tegen vervoermiddelen waar een verdachte(n) inzit. Let wel: de wetgever bedoelt dat het wel mag, maar de politie alle voorzichtigheid moet betrachten.

  De wetgever bepaalt ook dat indien de identiteit van de dader(s) bekend is, de aanhouding achterwege gelaten mag worden. Mag dus ook op een later tijdstip(buiten heterdaad. In het geval van de vier criminelen was dat niet mogelijk. Zij vormden immers een groot gevaar voor de rechtsorde.

 50. Ghanees
  June 19th, 2012 at 11:19 | #50

  De nasleep.

  Nu de “kruitdampen” zijn opgetrokken, beginnen de speculaties over de dood van de vier “vermeende” criminelen. Volgens de famlies van de vier, waren het geen criminelen. Vrienden van hen kunnen het ook niet begrijpen.

  In hoeverre weet men wat een ander in zijn/haar vrije tijd doet. Zijn het zulke lieverds zoals wij hen kennen? Of veranderen ze buiten het oog van hun geliefden in killers? Het is daarom van groot belang dat er een groot onderzoek komt naar het incident. Polite en Justitie, moeten bewijzen dat de vier zich jaren lang bezig hielden met zware criminaliteit, dat zij lid waren van een criminele organisatie, of dat zij leiding gaven aan een criminele-organisatie. Als het onderzoek uitblijft, zullen de speculaties nooit verdijnen.

Comment pages